GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Frederik Bodenhoff

Født Abt 1822
Død 31 Mar 1849
Abt 1822
12 Jun 1791
Vor Frelsers sogn, Sokkelund herred, KøbenhavnsaAmt, DK.
Abt 1761
5 Jan 1723
Sankt Petri sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
17 Oct 1737
Vor Frelsers sogn, Sokkelund herred, KøbenhavnsaAmt, DK.
26 Jun 1761
Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Dk.
24 Mar 1798
London
Fødsel Abt 1822
Død 31 Mar 1849
Kendes kun fra generalmajor Friboes testamente af 22. Jan 1841, hvor det angående brugsretten til Friboeshvile bestemmes, at dersom premierløjtnant F.C.C. Funch, universalarvingen til Friboes efterladenskaber, 'ved sin Død hverken efterlader sig Mandlig Afkom eller Enke i Live eller ikke skulle have Mandlig Afkom i Live paa den Tiid han før sin Død maate fratræde Stedet eller dersom Funchs Mandlige Afkom er uddød og den sidste Besidder tillige uden at efterlade sig Enke eller endelig, naar han efterlader sig Enke og Stedet efter det ovenanførte er kommet i hendes Besiddelse og hun derefter givter sig eller døer eller fratræder det forinden, da skal Lyststedet med Tilliggende gaae over til Frederich Bodenhoff, Søn af Capitain Bodenhoff i Søe-Etaten'. - Som bevis for denne hidtil af slægten ukendte søns eksistens kan endnu anføres, at kommandør Bodenhoff 8. Apr. 1846 kvitterede for et 'glat Guld Repeteer Uhr bestemt til min Yngste Søn Eduard Rudolph'
Dødsdag d. 31. Mar før 1849