GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Andreas Bodenhoff

Født 18 Jan 1763 Sankt Nicolai Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Dk.
Død 5 Jun 1796 Sankt Nicolai Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Dk.
18 Jan 1763
Sankt Nicolai Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Dk.
5 Jan 1723
Sankt Petri sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Abt 1697
Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt, DK.
Abt 1697
Bacharach, D.
17 Oct 1737
Vor Frelsers sogn, Sokkelund herred, KøbenhavnsaAmt, DK.
Abt 1694
Abt 1717
Vielse 6 Jan 1796 Sankt Nikolaj kirke
Begravelse Assistent kirkegård, København
Den Bodenhofske Slægtebog 1914 (1)
Beskætigelse Tømmerhandler
Fødsel 18 Jan 1763 Sankt Nicolai Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Dk.
Død 5 Jun 1796 Sankt Nicolai Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Dk.
åØåTømmerhandler. Var oplært i faderens tømmerforretning, som han overtog efter dennes død, først i forening med søsteren under firmanavnet: Andreas Bodenhoff & Søster & Co. og fra 16. september 1795 alene. For at give en forestilling om forretningens størelse kan anføres, at der til tømmertransporten holdtes opstaldet på Kastrupgård 64 heste, til hvis pasning og brug der sammesteds var indlogeret 11 kuske. Efter broderens, Rasmus B´s død 1795 føjede han også skibsværftet påBodenhoffs Plads til sin virksomhed. Ved skiftet efter faderen blev han ejer af den af denne opbyggede gård i Nyhavn, nuværende nr. 12, samt en gård i Lille Strandstræde, til hvilke ejendomme han 1795 føjede lysstedet Kildevæld, beliggendeudenfor Øster Port, med tilhørende have på ialt 6.065 Al. hvilket han fæstede af Købenavns magistrat. Den på hovedbygningen værende kvist opbyggede han derefter straks til fuld 2. Etage med 9 fag ud til vejen og heltag, alt af grundmur tilalle sider. I det af ham og hustru d. 26. Apr 1796 oprettede gensidige testamente, ifølge hvilket ægtefællerne skulle være hinandens arving og hensidde i uskiftet bo, forpligtede han sig til, hvis hustruen skulle dø før han uden at efterlade sig livsarvinger, inden et års forløb at udbetale sin 'meget kjære' svigermoder 10.000 Rdlr., da han 'skyldte at vise hende al mulig Erkjendtlighed for hendes imod ham og hans Kone udviste Kjærlighed og Omhu'. - På det udmærket smukke, af Wiedewelt huggede, 6 alen høje monument, som hans hustru rejste over ham på Assistents kirkegård, giver hun ham følgende eftermæle: 'Andreas Bodenhoff, hans Forældres Glæde, alles Yndling, som kjendte ham, forlod denne Verden udi sin blomstrende Alder den 5. Juni 1796 efter 33 Aar 4 Maaneders og 19 Dages Vandel. O Læser, dersom Du kinder nogen, som med liig øm Godhed for sine Medmennesker blev født, saa kan Du føle denne Ædles Tab med mig, som det traf haardest og som vemodig samlede hans Forældres og Søsters Aske til hans. G. B. Bodenhoff, født Rosted'. (dette monument står endnu 1999 på Assistents kirkegård)
I Contoir Efterretninger No. 140 for 6. Juni 1796 står Dødsannoncen:
>>Døden skildte mig Løverdagen den 4. Junii ved min elkste Mand Grosserer Andreas Bodenhoff i sit 34 Aar. Overbeviist om enhvers Deeltagelse der Kiendte ham frabedes Bevidnelse herom.<< G.B.Bodenhoff født Rosted