GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Adam Becher

Født omk 1688
Død Apr 1757 Lyngby, Lyngby Sogn, Sønder Djurs Herred
Vielse
Fødsel omk 1688
Død Apr 1757 Lyngby, Lyngby Sogn, Sønder Djurs Herred
Begravelse 7 Apr 1757 Lyngby Kirke, Lyngby Sogn, Sønder Djurs Herred
Vedø gods´ skifteprotokol, Sønderhald herred 1721-1776. Uddrag fra Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland, 2011 (http://www.djursslaegt.dk/skifter/skifte18-1.html):
68 Adam Becher og hustru Mette Kirstine Nielsdatter i Lyngby 4.4.1757 fol. 215a
Hans A: Søster Agnete Helene Becher enke efter Søren Rogedahl i Albøge hvis søn Niels Rogedahl foged på Ryomgård er nævnt, broder Philip Becher skovrider på Brusgård, søster Marie Margrethe Becher ugift i København eller Sjælland
Hendes A: Forældre Niels Lauridsen og Anne Marie Jensdatter i Tostrup i Rinds herred Viborg stift, døde, broder Christen Nielsen værtshusmand på Christianshavn i København, broder Jens Nielsen, død, broder Laurids Nielsen, død, broder Hans Nielsen Tostrup i Stubbekøbing på Falster, broder Stig (Stygge) Nielsen Tostrup snedker i Ahrendahl i Norge, søster Bodil Nielsdatter i Glerup i Rinds herred på Lerchenfeld gods LV: Otte Engel i Vesterbølle, søster Clara Nielsdatter g.m. Thomas Neergård i Ulstrup kro på Sjælland, søster Anne Nielsdatter g.m. Niels Poulsen Giedde ladefoged hos enkedronningen på Hirsholm slot på Sjælland. Testamente af 15.7.1733.