GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Michel Seidel

Født Abt 1550 Verder, Tyskland
Død 1616
Lisbeth Michelsdatter Abt 1595 Helsingør
Vielse
Beskæftigelse/Erhverv/Embede Helsingør
Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskningLis Klarskov Jensen
Fødsel Abt 1550 Verder, Tyskland
Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskningLis Klarskov Jensen
Død 1616
Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskningLis Klarskov Jensen
Seidelin, Slægten føres tilbage til byfoged og rådmand i Helsingør Michel Seidel (død 1616) der 1589 fik skøde på en gård i byen. Han stammede fra Werder i Pommern eller Østprøjsen men yderligere om hans herkomst vides ikke. Navnet blev givet videre gennem hans døtre der efter tysk skik føjede -in til faderens navn.