GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Eriksen Høeg Banner

Død Aft 1438
Søn af Erik Brune
Vielse
Død Aft 1438
Slægter (adelige) og regenter i Europahttp://finnholbek.dk/genealogy/,
http://www.mortenclausen.dk/,
http://www.helbo.org/webtrees/,
https://da.wikipedia.org/wiki/,
https://sv.wikipedia.org/wiki/,
https://de.wikipedia.org/wiki/,
https://en.wikipedia.org/wiki/
De nye Høeger. - [Høeg (Banner)]

til Skarregaard, Mors H., Sejerslev Sogn, nævnes 1406 i Overenskomsten mellem Brødrene og Moderen, var da Kong Eriks Husfoged paa Riberhus under Lensmanden Hr. Peder Nielsen (Gyldenstierne), (Nicolaus Eric B, justitiarius noster) s. A. med Hustruen Sophie, 1410 sammen med Broderen Jens Eriksen, 1426 Medlover for Broderen Erik Eriksen, medforsegler 1426, 1435 og senest 1438.
Stamfader for den Linje af Slægten, der kaldte sig Høeg (De nye Høeger).
Deres Efterkommere antog Navnet Høg, men beholdt Banner-Slægtens Vaaben.