GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Esge Udsen Bild

Død
Død Y
1. Led - [Bild]

Navnet Udsen forekommer i Slægten Bild (Strangesen). Hr Ud Ebbesen var if. Slægtebøger Fader til Hr. Esge Udsen. Herhen hører vel Marsken Ebbe Udsen (Ebbo Vgethsen), der nævnes 1248 i 'Ribe Oldemoder'.

Se DAA 1945:II:120