GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Benedict von Ahlefeldt

Død Abt 1470
Familie med Dorothea Heest
Vielse
Død Abt 1470
til Tørning, nævnes 1442, afhændede 1444 med broderen, begge som høvedsmænd til Tørning, marken i Brandkær (Dalby sogn), som Henneke og Claus Limbek havde haft; fik begge 1445 hertug Adolf pantebrev for en sum af 4000 Mark på 4 til Tørning hørende herreder mod at holde slottet åbent for hertugen og hans efterkommere; afhændede 1446 sammen med broderen 5 gårde i Tyrstrup herred til domkapitlet i Slesvig, beseglede 1448 forrest blandt biskop Claus af Slesvigs to mænd et skøde til bispen på en gård i Olderbek, skænkede 1456 sammen med hr. Johan von Ahlefeldt (til Lehmkulen) Godske (til Lindau), Johannes, Benedict og Claus von Ahlefeldt Volfs sønner til de 4 præster ved Haderslev domkirke (Marianerne) penge og gods, det sidste købt af Benedict for at læse sjælemesser for deres hele slægt; var 1457 stiftet Slesvigs amtsmand i Svavested, fik 1459 af kongen overdraget med fuld ejendomsret Gram herred for 4000 Mark og Hviding, Frøs og Kalslund herreder på livstid mod en pantesum af 12.400 Mrk., medforseglede 1465 kongens pantebrev på staden Kiel og hans forlig med de oprørske svenskere; 1466 en af de 10 udsendinge fra ridderskabet, der samledes i Kolding i anledning af Junker Hans' valg til hertug, sad 1466 på Tørning, beseglede 1469 næstefter Erik Rosenkrantz forliget mellem kongen og lybekkerne.