GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Henrik von Ahlefeldt

Død Abt 1430
Død Abt 1430
Skødede 1408 til grev Henrik af Holsten landsbyen Schiren i Pronstorp (Warder sogn), sin andel i landsbyen Weeden (Wedige), Segeberg sogn, samt en gård i Segeberg, var 1413 ridder, da han sammen med flere væbnere udstedte en erklæring om, at den mellem dem og lybekkerne herskende tvedragt skulle bilægges, nævnes 1417 umiddelbart efter hr. Ditlev, beseglede 1420 hertug Henriks lejdebrev for kongens sendebud til Slesvig, var 1423 medlover for hertugernes erklæring om at ville underkaste sig kong Sigismunds voldgift, tog 1427 del i belejringen af Flensborg og advarede forgæves hertug Henrik, der som følge af sit vovemod blev slået ihjel her; fik 1428 af hertugerne Gerhard og Adolf for tro tjenester, mod en pantesum af 4500 Mark, overdraget de til fogderiet Tørning hørende fire herreder Gram, Hviding, Frøs og Kalslund, hvilke formentlig var kommet til ham med hans hustru, der angives at være Catharine, datter af Henneke Limbek, som 1372 sad på Tørning, og var søster til den barnløse Claus Limbek, der 1421 fik livsbrev på de nævnte herreder.