GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Henneke Nicolausen Limbek

Henneke Lembeken
Død 4 Aug 1404
Død 4 Aug 1404
Slægten Skeel/Scheelhttp://runeberg.org/dbl/16/0018.html)
https://da.wikipedia.org/wiki/: Charlotte_Amalie_Skeel_(1685-1729), Mogens_Skeel,
(Oplysningerne stammer angiveligt fra Reventlow Genealogical Database)
Til Tørning og Gram (Gram H.), siges alt 1358 at have feidet med Byen Kiel, der understøttedes af de holstenske Grever, medens Kong Valdemar og Hertuginde Kunigunde toge sig af Henneke Limbek, hvem Greverne forgæves beleirede paa Tørning. Fik 1368 med sin Fader og Broder Ribe i Pant af Greverne, pantsatte 1369 med sin Broder Timme Limbek Næsfærgegaard m. m. (Hovlbjerg H.) til Heidenrik Lunovog beseglede da med dem Hr. Lyder Limbek og Hr. Erland Kalf, blev 1372 beleiret paa Tørning, denne gang af Kongen, men fik i tide Undsætning af sine Fjender fra forrige Gang Holstenerne, nævnes med sine Brødre ligesom Hr. Lyder Limbek og hans Brødre i Flensborg Forliget, hvorved de fik Sone for Oprøret 1368, sluttede sig 1375 til det meklenborgske Parti, havde 1376 Lilletønder i forlehning af Greverne, nævnes 1378 som Høvedsmand paa Riberhus, sluttede sig nu til Dronning Margrethe og feidede i Aarene 1378 - 1382 stærkt mod Hansestæderne, kalder sig 1388 Søn af Ridderen Nicolaus Limbek, fordum de Danskes Konges Drost, og stiftede da i Ribe Domkirke en Marie Messe for sig, sin Hustru Fru Jutte, sine Forældre Hr. Nicolaus og Fru Ide og for Hr. Johannes Limbeks Sjæle, den sidste har vel været hans Gudfader, thi Henneke Limbek kalder sig i sit Sigil Johannes, købte 1392 Hundsbæk (Malt H.) af Mattis Kerstensen, havde 1393 med sin Broder Timme solgt Gods i Skovbo Herred til Dronning Margrethe, der gav det til Hundslund Kloster, fik 1394 med sin Søn Gram Herred i Pant af Hertug Gert, kvitterede 1396 med Hr. Niels Iversen (Rosenkrantz) og Hr. Wulf Pogwisch d. Y. afg. Kong Hakon for 4000 lødige Mark, han var deres forældre skyldig, var 1397 nærværende paa Urnehovedthing, da Hertuginde Elisabeth pantsatte Slesvig til Hertug Gert, havde Varde Slot og Syssel i Pant til 1399, da Pantet indløstes, hvorimod han beholdt Varde- og Ribe Slot til Dronningens og Kong Eriks tro Haand. - faldt paa toget mod ditermarskerne.
Se også 'De gamle kongerigske Enklavers Oprindelse' (http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0041-PDF/gto_0041_69651.pdf)