GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Oluf Bille

Død
Familie med Margrethe Rosenkrantz
Vielse
Død Y
Vielse/Ægteskab 1586
Slægten Rosenkrantzolger_Rosenkrantz_(1586-1647) ('den rige'), Palle_Rosenkrantz_(1587-1642), Erik_Rosenkrantz_(f._1612), Holger_Rosenkrantz_(f._1574) ('den lærde'), (om Holger Rosenkrantz i Illustreret dansk litteraturhistorie, om Holger Rosenkrantz i Dansk biografisk leksikon), https://da.wikipedia.org/wiki/: Jørgen_Ottesen_Rosenkrantz_(f._1523), Erik_Ottesen_Rosenkrantz_(f._ca._1427), http://finnholbek.dk/genealogy/ (Også Scharffenberg, Bugge, Flemming m.fl.), (Oplysningerne stammer angiveligt fra Rothe, Brave danske Mænds og Qvinders Eftermæle II, 558 ff. Tilskueren 1892, S. 441 ff. af J. A. Fridericia, samt Dansk Biografisk Leksikon, Danmarks Adels Aarbog 1985-87, s. 709, 'Rosenholm', Red. Frits Nicolaisen, Randers Amts Historiske Samfund 1991, 'Rosenholm og Rosenkrantzerne', Red. Palle Rosenkrantz)