GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Caspar von Bartlin

Død 1730
6 Jan 1561
Flensborg, Slesvig
29 Aug 1574
Oldenswort, Friesland
Beskæftigelse/Erhverv/Embede
Wikipedia Wikipedia.org
http://www.hammerweb.dk/ http://www.hammerweb.dk/
Død 1730
Wikipedia Wikipedia.org
http://www.hammerweb.dk/ http://www.hammerweb.dk/