GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Caspar Bartholin

Født 1618
Død 1670
1618
6 Jan 1561
Flensborg, Slesvig
25 Feb 1524
Flensborg, Slesvig
Feb 1533
Kluncke, Flensborg
29 Aug 1574
Oldenswort, Friesland
Familie med ukendt
Vielse
Beskæftigelse/Erhverv/Embede
Wikipedia Wikipedia.org
http://www.hammerweb.dk/ http://www.hammerweb.dk/
Fødsel 1618
Wikipedia Wikipedia.org
http://www.hammerweb.dk/ http://www.hammerweb.dk/
Død 1670
Wikipedia Wikipedia.org
http://www.hammerweb.dk/ http://www.hammerweb.dk/
Caspar 'for sin beviste Tjeneste under Københavns Belejring' 1. maj 1674, fire år efter sin død, optaget i den danske adelstand med navnet von Bartlin, hans mandlige afkom uddøde imidlertid allerede 1730 med hans søn, major Caspar von Bartlin til Bøstrupgård.

von Bartlins våben (adlet 1674): Skjoldet firdelt af gult, hvori en sort ørn med rødt næb og røde kløer, og rødt, hvori tolv hvide stjerner over en hvid halvmåne.