GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Fedder Asens

Født Oct 1475
Død 1511
Søn af Ase Feddersen
Familie med ukendt
Vielse
Beskæftigelse/Erhverv/Embede Eidersted
Staller (af latinsk stabularius ˜ staldmester) er en middelalderlig betegnelse for embedsmand eller hofembedsmand. Stalleren var i begyndelsen ikke knyttet til en bestemt funktion, men blev efterhånden den person, der dømte i hirdens anliggender og bland andet stod for kongens stald og rejser, opgaver som marsken senere overtog. Begrebet kendes i Danmark fra 1100-tallet, men stammer muligvis fra vikingetiden.
Staller var indtil 1866 også betegnelsen for landfogeden på Ejdersted og Nordstrand i Sydslesvig. På Ejdersted fandtes også overstallere. Med stallerprivillegiet af 1590 lovede hertugen ikke at ansætte adelige og andre uden ejendom på Ejdersted.
Fødsel Oct 1475
Død 1511