GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Antonette von Essen Barfod

Født 27 Jan 1837 Hummeltofte pr. Lyngby, Sokkelund, København
Død
27 Jan 1837
Hummeltofte pr. Lyngby, Sokkelund, København
19 Apr 1790
Horsens
Ferridslevgård, Rolfsted Sogn, Åsum, Odense
Død Y
Fødsel 27 Jan 1837 Hummeltofte pr. Lyngby, Sokkelund, København
Hummeltofte blev opført som lystgård af Brygger Peder Gøe, der i 1745 fik grunden i fæste. Grunden var en del af Frederiksdal Slots jorde. Gården blev opført ved Spurveskjuls skovhegn og er sandsynligvis navngivet efter en humlehave på dette sted i 1754.

I 1781 blev huset købt af Carl Wendt, der satte det i stand. Han udvidede gårdens jorder og gjorde det til avlsgård. Året efter erhvervede han store dele af åmosen ved magelæg med bønderne, og træerne i mosen købte han af kongen. Carl Wendt var en driftig mand, og hans planer var at skabe frugtbare marker af de moser og kratskove, der lå langs Mølleåen. Han nåede dog ikke at gennemføre planerne og i 1797 solgte han gården til Major Adam Søbøtker.

Politikeren og biskop D. G. Monrad købte gården på auktion i 1854, og modsat Carl Wendt nød han stilheden og den vilde natur omkring åen og søerne, når han om sommeren boede i det dengang afsondret beliggende hus. Da han i 1865 udvandrede til New Zealand overdrog han Hummeltofte til sin svigersøn, professor N. C. Frederiksen, der i 1875 frasolgte størstedelen af gårdens 150 tdr. land. Disse købte sogneråds- og landtingsformand Emil Piper i 1883. Af Hummeltoftes tidligere jorder dannede han en ny gård og opførte nye bygninger længere inde mod Lyngby. Gården gav han det gamle navn Hummeltofte (nu Børnehuset Humlehuset, Hummeltoftevej 33). Af senere navne kan nævnes kunstmaler Claus Christian Bang , der boede i huset i årene 1837 - ´54. Politikeren og biskop D. G. Monrad ( 1854 - ´65 ), som overdrog Hummeltofte til sin svigersøn, professor N. C. Frederiksen. I 1875 fralagde han størstedelen af gårdens jorder. Fra 1883 ejedes den af øjenlægen Edmund Hansen Grut, hvis søn generalmajor og kammerherre Torben Grut ejede den en årrække efter faderens død i 1907.

I 1945 købtes Hummeltofte af Lyngby-Taarbæk kommune, og huset blev indrettet til børnehjem. Den 1. januar 1993 blev Hummeltofte omdannet til børneinstitution, og blev (for at undgå at blive forvekslet med Børnehuset Humlehuset) efter et par forsøg omdøbt til det navn vi nu kender så godt - nemlig Spurvehuset. Og det må siges, at det fungerer godt som børneinstitution med en stor, dejlig have til.

Kilder: http://www.gc.ltk.dk/composite-1222.htm
og: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1025500_APPROVED_1183984138390.pdf