GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Edele Dorthea Barfod

Født 9 Mar 1715 Fredericia, Elbo, Vejle
Død 14 Jun 1783 Holbæk Købstad, Merløse, Holbæk
9 Mar 1715
Fredericia, Elbo, Vejle
Ferridslevgård, Rolfsted Sogn, Åsum, Odense
9 Sep 1663
Fraugde Sogn, Åsum, Odense
Dåb Fredericia Michaelis, Elbo, Vejle
Fødsel 9 Mar 1715 Fredericia, Elbo, Vejle
Vielse/Ægteskab 10 Aug 1735 Fredericia, Elbo, Vejle
Død 14 Jun 1783 Holbæk Købstad, Merløse, Holbæk
Begravelse 20 Jun 1783 Holbæk Skt. Nikolaj, Merløse, Holbæk
Edle Dorthea barfoed blev gift meget mod sin vilje. Hun sagde, hun elskede en officer, og hun skal have erklæret, at hendes mand da heller aldrig skulle få en glad dag, så længe han levede. Tilsyneladende holdt hun ord, thi Smith ansøgte til sidst efter 20 års ægteskab kongen om at få hende indespærret, hvorefter Frederik V i en skrivelse til biskop Peder Hersleb resolverede: 'Ved indkommen Memorial haver Sognepræsten i vor købstad Holbeck, Mag. Peter Smith for Os allerunderdanigst klagelig andraget, hvorledes hans Hustru Edel Dorthea Barfod er forfalden ej allene til så yderlig drukkenskab, at hun ikke nogen Dag eller Uge er ædru, men endog til et så uregerlig Sind og foragtelig og uchristelig Levemaade, at hun spolerer Huset med at slå Vinduer og Døre med andet i Huset i støkker, opbrekker i hans Fraværelse hans Skriver Chatol og forkommer hans papirer, samt begegner hans Børn og Folk med Skjeldsord, Hug og Slag, så at han for hans Hus og Embeds Fred, og ikke at exponere Liv og Velfærd, da hun daglig truer med Ulykke, er bleven nødtvungen at lade hende indeslutte og arrestere - - - Så giver vi Eder hermed tilkende, at Vi allernådigst have fundet for godt at formeddelte Mag. Peder Smiths Hustru skal i Pesthuset indsættes - - - og at Vi derhos ville have befalet, at hun om hun ikke i et års tid bedrer sig, hun derefter indsættes i Børnehuset til strengere Ave og Arbejde'., sign. på Fredensborg Slot den 18. juli 1755.

Pesthuset brugtes som en art galehus til indespærring, mens Børnehuset tillige var en straffeanstalt, men vi ved ikke hvorledes det gik for Edle Dorthea og det er usikkert, om hun nogensinde kom i Pesthuset. Omkostningerne, som præsten skulle betale, har muligvis været for store, og det er i hvert tilfælde sikkert, at hun var i hjemmet, da hendes søn Troels skulle ordineres til præst. Da tog hun nemlig en ny saks og afklippede alt hans hår og satte ham en pudret præsteparyk på hovedet. Saksen og håret gemte hun på loftet, hvor begge dele blev fundet, da gården mange år senere blev nedrevet. Det var et ulykkeligt hjem, hvor der opvoksede 9 børn.

Kilde: http://stamtavle.barfod-barfoed.dk/getperson.php?personID=I1037&tree=barfod1