GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Claus Barfod

Født Ferridslevgård, Rolfsted Sogn, Åsum, Odense
Død
Ferridslevgård, Rolfsted Sogn, Åsum, Odense
9 Sep 1663
Fraugde Sogn, Åsum, Odense
Abt 1596
Allerup Præstegård, Allerup, Åsum, Odense
Oct 1602
Dalby Sogn, Bjerge, Odense
Fødsel Ferridslevgård, Rolfsted Sogn, Åsum, Odense
Død
Beskæftigelse/Erhverv/Embede
Dåb 28 Nov 1688 Rolfsted Kirke, Rolfsted Sogn, Åsum, Odense
Vielse/Ægteskab 24 Apr 1714 Fredericia, Elbo, Vejle
Vielse/Ægteskab 27 May 1727 Holbæk
Vielse/Ægteskab 10 Dec 1739 Skamstrup Præstegård, Skamstrup Sogn, Tuse, Holbæk
Begravelse 12 Jun 1759
Claus Barfod blev i 1707 korporal og den 20/2 1712 blev han fendrik ved det fynske nationale infanteriregiment Ditlev Holstein. Den 18/11 1712 blev han sekondløjtnant ved samme regiment i Fredericia, og i 1714 blev han her gift med Christine Cirtzau, hvis far var sognepræst ved Michaelis kirke i Fredericia. Han blev forflyttet til København i 1716, da han den 7/9 blev garnisonsadjudant her. Vi ved, at han i 1719 boede i Anthonistræde 23, og i november 1722 blev han karakteriseret kaptajn, og i 1725 ejede han en gård i Gothersgade 173, der var et grundmuret hus i 2 etager med frontespice.

Ulykkeligvis døde hans kone og blev begravet i 1726 ved Københavns Garnisonskirke. Han giftede sig igen i 1727. Selvom han efter den store brand i København i 1728 fik 10 års frihed for indkvartering i gården i Gothersgade flyttede han bort, da han den 10/4 1730 blev virkelig kaptajn ved det nordsjællandske infanteri regiment i Holbæk indtil korpsets reduktion i 1731. Han var da flyttet herud, idet han 1729 havde forpagtet Eriksholm og samme år købte han på auktion efter kommerceråd Chr. Hellegaard holbækgård med Merløse kirke for 3000 daler, men kirken solgte han dog igen for 650 daler.

Også hans anden kone døde tidligt, i 1734. Han blev da gift for tredje gang i 1739. Han ejede da foruden Holbækgård også to bondegårde i Kvanløse og én i Kyndby på ialt 25 tønder og 4 skæpper hartkorn samt en jord i Holbæks marker. I Holbæk kirkebog står i året 1751, at den 8. januar stod Karen Rasmusdatter skrifte for synd mod det sjette bud og udlagde til barnefader captajn Barfod, og en måned senere ser vi, at den 19/2 udstod captajn Barfod kirkens disciplin for synd imod det sjette bud. Han har da været 62 år. Efter et ulykkestilfælde den 7/6 1759 døde han. Arvingerne fragik arv og gæld og enken flyttede til København, hvor hun boede i Store Grønnegade nr. 228, men efter at hun et år tidligere havde haft et anfald af apoplexi, faldt hun pludselig om på gaden og brækkede et lårben og døde.

Han havde ni børn med sin første kone (XII,2-10), fire børn med sin anden kone (XII,11-13 samt XII,179) og to børn med sin tredje kone (XII,14-15).

Kilde: stamtavle.barfod-barfoed.dk/