GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Laurids Clausen Barfod

Født Abt 1596 Allerup Præstegård, Allerup, Åsum, Odense
Død May 1634
Edele Barfod 1624 Hesselager Sogn, Gudme, Svendborg
Vielse
Begravelse Hesselager Sogn, Gudme, Svendborg
Beskæftigelse/Erhverv/Embede Ribe
Fødsel Abt 1596 Allerup Præstegård, Allerup, Åsum, Odense
Slægten Barfod / Barfoed
Kilden Barfod / Barfoed henviser til en lang række websites:

http://www.ole-munk.dk/phpgedview/source.php?sid=S1072&ged=mikkel.ged
http://www.slaegtsbogen.dk/348083
https://archive.org/stream/memoirerogbreve35clauuoft/memoirerogbreve35clauuoft_djvu.txt
http://www.dcko.dk/DVO/Slaegten_Vauvert.htm
http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Michael-Pedersen-Denmark/
http://www.vnsa.dk/jrgensenweb/navne3.htm
http://www.vikingekonger.dk/Vikingekonger%20HTML/Artikler%20B/Kongerne%20paa%20Man%201079-1275.htm
http://www.geni.com/people/Jens-Barfod/4860434384530036652
https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/ringkoebing-amt/barfod-slaegten
http://www.culturechat.reocities.com/Heartland/Hills/4272/barfodfam.html
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Sl%C3%A6gter/Barfod
http://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sl%C3%A6gten_Barfod
http://da.wikipedia.org/wiki/Barfod
http://xn--bjrnholt-64a.net/
http://www.eop.dk/
Død May 1634
(VIII,3, 5 børn (IX,1-5)) Han blev indskrevet på Københavns Universitet den 16. april 1617 som kommende fra 'scholæ Ribe', i 1619 fik han Friisernes legat , og den 29. maj 1620 tog han baccalaureusgraden med mester Longomontanus som præceptor (vejleder). Herefter blev han først hører (lærer) ved Ribe skole, men allerede den 25. september 1622 aflagde han ed for biskoppen som kapellan i Hesselager på Fyn, hvorefter han i 1629 også blev sognepræst hér. Han døde allerede 1634 og biskop Mikkelsen udtalte, at han var en god prædikant og at ungdommen fandtes vel hos ham. Der findes både et portræt, et epitafium og en ligsten for ham i Hesselager kirke. Ligstenen ligger i korsgangen mod nord og har følgende indskrift: 'Anno 1656 loed hr. Peder Christsøn (Peder Christensen Humle [Humble]) sognepræst i Hesselager lægge denne sten over sin formand Hr. Laurids (Clausen) Barfod, som her i Hesselager døde Anno 1634 og herunder hviler'. I hjørnerne er der fire evangeliske tegn og i kanten om stenen står: 'Min Frelser lefver oc hand skal opvecke mig paa den yderste Dag af Jorden. Joeb 19'. Han fik fem børn (se øverst). Se også under hans kone, Mette Nielsdatter [Foss], og hendes anden mand (epitafium for Peder Christensen Humle i Hesselager Kirke) (også biografi).

DE BAREFOED PRÆSTER OG ANDRE GEJSTLIGE
Der var mange Barfoeder, som blev gejstlige efter reformationen, og ser vi på Københavns Universitets matrikel for 1600-årene er der jævnligt teologistuderende hér, som det fremgår af følgende oversigt:
1617 d. 16/4 Laurentius Claudij Barfodius ex schola Ribe
1620 d. 11/5 Laurentius Nicolai Barfodius ex schola Roskildensi privati præceptores M. Longomontanus
1620 d. 29/5 Laurentius Claudij Barfodius ex gymn. Otthon. præceptor M. Jacob Mathæus
1635 d. 22/11 Henricus Jacobi Barfodius ex Friedeichsb. præceptor M. Jacob Matthæus
1639 d. 23/11 Nicolaus Claudij Barfodius præceptor M. Jacobus Finch
1653 d. 16/5 Claudius Laurentij Barfod fra Odense Skole præceptor M. Finchius
1656 d. 27/11 Nicolaus Claudij Barfodius ex privata institut. præceptor Dr. Joh. Mullerus
1662 d. 13/7 Ianus Laurentij Barfod ex schola Ripensi præceptor M. B. Bartholinus
1668 d. 13/7 Ibicus Canuti Barfod ex schola Ripensi præceptor Dr. Olaus Borrichius
1691 d. 24/7 Nicolaus Claudij Barfodius Otthoniani gymanasio præceptor M. Ian Iac. Bircherod
1691 d. 24/7 Iohannis Barfodius ex Otthoniani gymnasio præceptor Olig. Jacobæus
1713 d. 27/6 Nicolaus de Barfod, fil. talassiarchi Nicol de Barfod ex priv. informat. 19 år præceptor Matth. Anchersen
1714 d. 12/5 Nicolaus Barfod philosophiæ Baccalaurei
1716 d. 22/5 Andreas Barfod e. priv. 21 år præceptor Sev. Lintrup
1719 d. 4/7 Thomas Christiaerni Barfod 19 år Ottiniani e. gymnasio præceptor Joh. Bircherod

Det var således en jævn og god strøm af studerende fra Barfod-slægten, der i løbet af de ca. 100 år hjemsøgte Københavns Universitet for at blive uddannet til præster.

Det er ofte sagt, at Barfod-slægten er en præste-slægt, og der er noget om det, idet der har været præster i hver eneste generation siden reformationen; dog er det meget koncenterret om en enkelt slægtslinie. I de første generationer var der en del præster. Peder Barfod, der var den første protestantiske præst til Vigsnæs på Lolland, var i slægtens generation VI. I VII generation er der en Barfod som præst både i Nørre Nebel og i Sneum, og fra præsten i Sneum Claus Barfod går en lige linie af præster til Else Cathrine Barfoed i XI generation. Der var iøvrigt 4 præster af slægten i VIII generation, 6 præster i IX generation og 6 præster i X generation, foruden 3 præster i slægten i Skåne, medens XI generation havde 5 præster, hvoraf 2 i Skåne og en i Uppsala i Sverige. Else Cathrine Barfoed var søster til en præst, der havde præster som efterkommere i de to første led, men fra Else Cathrine selv er der en lige linie af præster i 7 generationer op til vore dages XVIII generation.

Se også https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,10666.msg307643.html#msg307643 vedr. Mette Nielsdatter Foss og Peder Christensen Humble.
Udpluk herfra: Mette Nielsdatter Foss nævnes fejlagtigt i Sorø-citatet som født i 1615 ligesom i Wibergs pr. hist. og Carl Langhoz' Anetavler for berømte danskere. Ægteparret har efterladt sig et epitafie i Hesselager kirke i 1668. Teksten på epitafiet viser, at Mette Nielsdatter Foss ifølge epitafiets tekst må være født omkring 1602, for der står, at Mette Foss var 66 år gl. i 1668 (Aõ æt (Anno ætatis) dvs. dette års alder). Peder Chr. Humble var 'Aõ æt: 59', dvs. 59 år gl. født i 1609, hvilket passer med 1668.

Dødsårene 1675 og 1681 er blevet indføjet senere, som det kan ses ved at kigge på skriftstørrelse og den anderledes guldfarve på disse to årstal.

Denne unøjagtighed omkring Mette Foss fødeår kan muligvis kun spores via dette epitafie, og Wiberg og Langholz har nok ikke set epitafiet.

I Barfod-slægtens historie, side 27, oplyses det, at Mette Nielsdatter blev født i oktober 1602 i Dalby. (Kilde: Ved Jørgen H P Barfod, Nitten Generationer, 1960, side 21,) JHP Barfod oplyser også at han har et epitafie i Hesselager kirke, men tager sansynligvis fejl af Peder Christensen Humbles epitafie eller at Peder Christensen Humble satte en stor sten med mindetekst over formanden, Laurits Clausen Barfod. Desværre har jeg ikke oplysninger om Mette Nielsdatter Foss' faders slægt!
Se også http://www.klarskov.org/humble/peder-chr-humble-1609.htm

Epitafiet står på Nationalmuseets liste over dansk kulturarv og var så forfaldent, at det var i overhængende fare for at forsvinde helt, da jeg så det første gang i 2004 i Hesselager kirke.
Efter mange henvendelser igennem alt for mange år blev epitafiet endelig restaureret i 2010 inden provstens ansigt forsvandt for stedse. Takket være, at provst Per Aas Christensen, Svendborg Stift, overtog ansvaret for epitafiet i foråret 2007, gik der kun 4 år endnu. Læs historien om epitafiet og Peder Christensen Humble på http://www.fynhistorie.dk/node/6291, hvor Hans Nørgaard gav mig serverplads for at gøre opmærksom på problemet. (Lis Klarskov Jensen)