GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Mikkelsen Barfod

Født Abt 1365 Randers Sogn, Støvring, Randers
Død Aft 1418 Randers Sogn, Støvring, Randers
Abt 1365
Randers Sogn, Støvring, Randers
1300-1350
Familie med ukendt
Vielse
Beskæftigelse/Erhverv/Embede
Slægten Barfod / Barfoed
Kilden Barfod / Barfoed henviser til en lang række websites:

http://www.ole-munk.dk/phpgedview/source.php?sid=S1072&ged=mikkel.ged
http://www.slaegtsbogen.dk/348083
https://archive.org/stream/memoirerogbreve35clauuoft/memoirerogbreve35clauuoft_djvu.txt
http://www.dcko.dk/DVO/Slaegten_Vauvert.htm
http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Michael-Pedersen-Denmark/
http://www.vnsa.dk/jrgensenweb/navne3.htm
http://www.vikingekonger.dk/Vikingekonger%20HTML/Artikler%20B/Kongerne%20paa%20Man%201079-1275.htm
http://www.geni.com/people/Jens-Barfod/4860434384530036652
https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/ringkoebing-amt/barfod-slaegten
http://www.culturechat.reocities.com/Heartland/Hills/4272/barfodfam.html
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Sl%C3%A6gter/Barfod
http://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sl%C3%A6gten_Barfod
http://da.wikipedia.org/wiki/Barfod
http://xn--bjrnholt-64a.net/
http://www.eop.dk/
Fødsel Abt 1365 Randers Sogn, Støvring, Randers
Slægten Barfod / Barfoed
Kilden Barfod / Barfoed henviser til en lang række websites:

http://www.ole-munk.dk/phpgedview/source.php?sid=S1072&ged=mikkel.ged
http://www.slaegtsbogen.dk/348083
https://archive.org/stream/memoirerogbreve35clauuoft/memoirerogbreve35clauuoft_djvu.txt
http://www.dcko.dk/DVO/Slaegten_Vauvert.htm
http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Michael-Pedersen-Denmark/
http://www.vnsa.dk/jrgensenweb/navne3.htm
http://www.vikingekonger.dk/Vikingekonger%20HTML/Artikler%20B/Kongerne%20paa%20Man%201079-1275.htm
http://www.geni.com/people/Jens-Barfod/4860434384530036652
https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/ringkoebing-amt/barfod-slaegten
http://www.culturechat.reocities.com/Heartland/Hills/4272/barfodfam.html
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Sl%C3%A6gter/Barfod
http://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sl%C3%A6gten_Barfod
http://da.wikipedia.org/wiki/Barfod
http://xn--bjrnholt-64a.net/
http://www.eop.dk/
Død Aft 1418 Randers Sogn, Støvring, Randers
Slægten Barfod / Barfoed
Kilden Barfod / Barfoed henviser til en lang række websites:

http://www.ole-munk.dk/phpgedview/source.php?sid=S1072&ged=mikkel.ged
http://www.slaegtsbogen.dk/348083
https://archive.org/stream/memoirerogbreve35clauuoft/memoirerogbreve35clauuoft_djvu.txt
http://www.dcko.dk/DVO/Slaegten_Vauvert.htm
http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/e/d/Michael-Pedersen-Denmark/
http://www.vnsa.dk/jrgensenweb/navne3.htm
http://www.vikingekonger.dk/Vikingekonger%20HTML/Artikler%20B/Kongerne%20paa%20Man%201079-1275.htm
http://www.geni.com/people/Jens-Barfod/4860434384530036652
https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/ringkoebing-amt/barfod-slaegten
http://www.culturechat.reocities.com/Heartland/Hills/4272/barfodfam.html
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Sl%C3%A6gter/Barfod
http://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sl%C3%A6gten_Barfod
http://da.wikipedia.org/wiki/Barfod
http://xn--bjrnholt-64a.net/
http://www.eop.dk/
For bedre at forstå. hvad der er sket i slægten, er det godt at se på den historiske baggrund. 13-1400-tallet er nemlig en enorm brydningstid, hvor de vældige ændringer, der banede sig vej i samfundet, nærmest kan sammenlignes med vor egen tids forandringer på alle områder. I 1400-tallet skete det endelige opbrud med det gamle middelalderlige samfund, der byggede på den katolske kirkes gennemgribende magt. I stedet for troen på den enevældige Guds magt over hver enkelts skæbne, og hvor man måtte blive på det sted i samfundet, hvor man var født, kom der en ny tro på, at man selv kunne gøre noget for sin egen skæbne.

Korstogene i 1100 og 1200-tallet havde forårsaget en forbindelse fra Europa til det mellemste Østen, der havde helt andre levevilkår. Det havde igen muliggjort, at de hjemvendte korstogsfarere ønskede at få varer fra Mellemøsten, og en handel havde udviklet sig, i første omgang via købmænd fra Italien. Købmændene blev rige på denne handel og de kunne nu optræde som de adelige, klæde sig som de adelige og leve et liv i luksus som de adelige. Det begyndte at gå op for folk, at man selv kunne gøre noget for at leve bedre. Man var ikke mere blot afhængig af andres nåde.

For at gøre en lang historie kort, så kom det til at betyde en ændring i samfundets struktur og en ændring i ens indstilling overfor samfundet og overfor livet i det hele taget. Vi ser således allerede i 1400-tallet de første oprør mod den katolske kirke som f.eks. ved Johan Hus i Bøhmen. Det oprør, der endte med Luther i 1520-erne. Det gav sig også udslag på den måde, at man ville gøre sig selv bemærket. Mens kunstnerne f.eks. altid tidligere havde været anonyme, så begyndte de nu at sætte deres navn under kunstværkerne, og ligeledes blev det almindeligt at reklamere med sin afstamning ved at f.eks. lavadelen brugte slægtsnavne. Man ville gøre opmærksom på sig selv. Alt dette betød, at der også kom til at ske en teknisk udvikling, der bl.a. gav sig udslag i nye store skibstyper og militært i udviklingen af kanonerne, der både vandt indpas til lands og til søs. Interessen for varene fra Østen betød desuden, at de europæiske handelsmænd ønskede at få mere hold i denne handel, som muhammedanerne var ved helt at dominere ved deres fremtrængen og ved deres erobring af Konstantinopel i 1453. Den erobring, der betød den endelige afslutning på det østromerske rige.

Der opstod og udvikledes i Europa en handelsstand, der fik stadig større betydning samtidig med at byerne voksede og blev rigere. Med den nye større forbindelse mellem landene kommer også en nemmere spredning af sygdomme som f.eks. pesten (Den sorte Død), der hærgede til forskellige tider i Europa og bortrev store befolkningsdele, da man ofte samledes i kirkerne for at bede om frelse, men i stedet netop derved muliggjorde smittens udbredelse. Alt dette satte sig også spor i de nordiske lande, med gode forbindelser mellem f.eks. Jämtland, Norge og Danmark, hvad der især kan have vores interesse; en forbindelse der yderligere fremmedes af politiske forhold. Desuden var indbyggertallet jo ikke stort, nemlig knap 2 millioner i alle de tre nordiske lande tilsammen. Når vi så ser, at bønderne har udgjort det største antal, mens godsejerne, lavadelen og højadelen har været et mindretal, kan det vel næppe undre, at de personer, der udgjorde den lavadel, som vi hér beskæftiger os med, har kendt hinanden særdeles godt og at slægtsforbindelser blev skabt på kryds og tværs. Tilmed har epidemierne gjort sit til at knytte de overlevende til hinanden. [Vi har i det foregående mødt Skanke-slægten i Jämtland, i Norge (samt dens forbindelse til Isle of Man), i Vendsyssel og i Skåne, selvom vi ikke har kunnet bevise en forbindelse i alle tilfælde.]
Som den første kendte bærer af navnet Barfod i Danmark har vi:

(I,1) Niels Mikkelsen Barfod [5901]. Han nævnes som vidne den 19/4 1406 som rådmand i Randers på et tingsvidnebrev under navnet Nichles Mychilsøn Barfood og den 18/8 1418 vidner han atter som 'Byman' under navnet Niels Mikelsøn Barfoeth (Rep. Dipl. d. 19/4 1406 og d. 18/8 1418). At han har siddet som rådmand, kunne tyde på, at han har været hjemmehørende, barnefødt, i byen, men hans far, der vel har heddet Mikkel eller Michael, kender vi ikke noget til fra noget dokument. Vi ved efter hans segl, at det minder stærkt om Mc.Rory's våben, og dette kan være forårsaget af, at hans mor har været af denne slægt, og at hun har været den sidste af sin linie, hvorfor sønnen, som det ofte kunne ske, optog hendes våben. Ifølge Sv. Gaute Barfoth's slægtstavle er hans far, Mikkel, og dennes brorsøn Nils gift med en Mc.Rory (Rep. Dipl. d. 19/4 1406 og d. 18/8 1418), ligesom Mikkel skulle have en bror ved navn Olof. Disse navne har imidlertid ikke kunne findes i arkiverne, så de passer i tid med de nævnte. Ifølge denne slægtstavle skulle Niels's mor også være Mikkel's anden kone og være en Skiernow og ikke en Mc.Rory. Vi formoder at Niles Mikkelsen Barfod (I,1) er far til sønnen Albert Barfod (II,1)

Se også http://stamtavle.barfod-barfoed.dk/getperson.php?personID=I3460&tree=barfod1