GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Jette Beitzel

Død
Familie med Johan Ludvig Fatum
Vielse
Død Y
Fra Nationaltidende 30 aug. 1910: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acf7afc4e-a07d-455c-b475-3a5c7102527a/query/Fatum
At vor kære Søster og Moster Emilie Sofie Beitzel, 84 Aar, er afgaaet ved Døden Lørdag d. 27 ds., bekendtgøres herved Slægt og Venner.
P. Beitzel
Jette Fatum, født Beitzel
Marie Lund, født Fatum
Viggo Lund, Kommunelærer
Begravelsen foregaar Fredag d. 2. Septbr. Kl. 1 1/4 fra søndre Kapel paa Vestre Kirkegaard.