GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Maren Thomasdatter Galskjøt

Født ABT 1596
Beskætigelse var gift med præst Christen Pedersen i Ulsted
Fødsel ABT 1596
66 Karen Thomasdatter Galskyt i Kærup præstegård. 10.8.1688. Nr.21. Enke efter Peder Christensen, præst i Tømmerby og Lild. A: 0) forældre [Thomas Christoffersen Galskyt, præst i Hammer og Horsens og Anne Sørensdatter Kjærulf]. 4B 1) bror Søren Thomsen Galskyt, præst i Jerslev og Vester Brønderslev, død. 3B: a Thomas Sørensen Galskyt på Dragsholm, død. 1B: 1 Thomas Thomsen Galskyt, uvist hvor b Lene Sørensdatter Galskyt, [skifte 30.3.1674 lbnr.5], var g.m. [Peder Pedersen Husbond], præst i Vrå, Em og Serreslev, [skifte 1674 lbnr.6]. 3B: 1 Søren Pedersen, student 2 Anne Pedersdatter på Havreholm 3 Elsebeth Pedersdatter i Ålborg c Else Sørensdatter Galskyt, g.m. [Aksel Jacobsen Stenberg], præst i Tornby og Vidstrup. 1B: 1 Else Akselsdatter [Stenberg], enke efter [Morten Jensen Juul], præst i Ulsted, [skifte 20.6.1684 lbnr.39] 2) bror Peder Thomsen Galskyt til Kornumgård [i Vester Brønderslev sogn], død. 9B: a Peder Pedersen Galskyt, kapellan i Sæby b Helmik Pedersen Galskyt i Kornumgård c Søren Pedersen Galskyt på Boeslum [i Dråby sogn på Mols], død. 1B: 1 Anders Sørensen Galskyt på Kornumgård med flere søskende d Gedske Pedersdatter Galskyt i Kornumgård e Anne Pedersdatter Galskyt g.m. Søren Andersen i Vester Brønderslev f Karen Pedersdatter Galskyt g.m. Christen Worm i Korslund g Else Pedersdatter Galskyt g.m. Bertel Hansen i Vonge h Kirsten Pedersdatter Galskyt, enke efter Anders Pedersen i Kærup, præst i Tømmerby og Lild i Johanne Pedersdatter Galskyt g.m. Jens Pedersen i Serridslev 3) søster Margrethe Thomasdatter Galskyt, f��rste ægteskab med [Christen Madsen Aalborg] ,præst i Åsted og Skærum, død. 5B: a Thomas Christensen Aasted i København b Jens Christensen, degn i Åsted og Skærum c Anne Christensdatter i Hals d Maren Christensdatter i Drammen i Norge e Else Christensdatter g.m. Niels [Güntelberg], trompeter i Als [ved Hadsund] 4) søster Gertrud Thomasdatter Galskyt, død, var g.m. Niels Andersen Aslov, præst i Kollerup og Skræm, [skifte 15.12.1679 lbnr.21]. 1B: a Thomas Nielsen Aslov, forpagter på Jensgård [i Glud sogn]. Fars første ægteskab med [Margrethe Jacobsdatter]. 2B: 5) halvbror Hans Thomsen Galskyt, præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup, død. 5B: a Thomas Hansen Galskyt, præst i Torup b Christen Hansen Galskyt på Bragernæs i Norge c Christoffer Hansen Galskyt på Bragern��s, død. 1B: 1 Johannes Christoffersen Galskyt d Seche Hansdatter Galskyt g.m. Byrge Sørensen i Blære e Maren Hansdatter Galskyt i Torstrup 6) halvsøster Maren Thomasdatter Galskyt g.m. [Christen Pedersen, præst i Ulsted, død. Børn, børnebørn og børnebørns børn af hvilke angives: a Maren Christensdatter g.m. [Hans Christensen], præst i Ulsted. død. 2B: 1 Thomas Hansen i København 2 Maren Hansdatter, degnekone i Karup.