GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Christoffer Galskjøt

Død ABT 1590 paa Kornumgaard, Vester Brønderslev
Familie med nn
Beskætigelse paa Kornumgd., V. Brønderslev S., som mistede sit Adelskab, ved at gifte seg med en Ufri, nemlig Dronning Ane Cathrines
Dåb
Død ABT 1590 paa Kornumgaard, Vester Brønderslev
FORMODET FAR TIL MAGISTER THOMAS CHRISTOFFERSEN GALSKJØT __________________________________________________________________ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deter foran (Side 470) nasvnt, at Christoffer Galskyt til Gammelgaard og Bodumgaard, der levede o. 1550— 1590, skal have boet paa Kornumgaard, og der er ligeledes fremsat Tvivl om denne Beretnings Paalidelighed. Men derimod er der vist ingen Grund til at tvivle om, at Magister Thomas Christoffersen Galskyt, der 1585 til 1624 var Praest i Hammer og Horsens var SOll af ovennasvnte Christoffer, om end det maa formodes, at han var fodt udenfor Magister Thomas Galskyt blev efter sin forste Hustru Margrete Jakobsdatters Dod 1599 gift anden Gang med Anne Sorensdatter Kjasrulf af V. Holtet i Aistrup Sogn,1) og af sidste yEgteskab var bl. a. Sonnen Peder Thomsen Galskyt, der 1632 k]obte en Del af Kornumgaard og senere erhvervede Resten af Gaarden.