GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Jørgen Christensen Juul

Født 1698
Død 1759
Familie med Karen Clausdatter
Jørgen Christian Juul 1737 Brovst Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt
Vielse
Fødsel 1698
Død 1759
Jessie Dons Sparvath »
ikke svar på dit spørgsmål, men har du set denne? Jørgen Christensen Juul havde været For- pagter paa Hindsgavl.
En Søn af ham, Jørgen Juul, var allerede 1771 Forpagter paa Broholm. 25/5 1780 mødte Jørgen Juul fra Broholm for Retten og anmodede om paa sin Moder Mad. Juuls Vegne som Ejer af samme Gaard, at 2de Synsmænd maatte blive udmeldte til at taksere Broholm, dens Løkkers Ansættelse til Htk. m. v. - Der udnævntes Synsmænd. Jørgen Juul fik af Moderen Skøde paa Gaarden for 9200 Rdl., og hun, som døde paa Broholm, 80 Aar gi., blev begravet i Brylle 16/6 1780.
Jørgen Juul fik følgende Børn: Sophia Hedevig, døbt V12 1771. Christian, døbt 10/5 1774. Catharina Elisabeth, døbt 15/5 1776. Carolina, døbt 3°/io 1778.
28/n 1781 fik Jørgen Juul Tilladelse til at udstykke og sælge 4 Løkker (se S. 216 f.).
18/i2 1782 skødede Jørgen Juul Broholm (4-4-3-0 + Skovsk. 0-4-3-0) til Jens Rasmussen fra Render for 6230 Rdl. (Købekon- trakt 8/n).

Jørgen Christensen Juul
Født 1698, Billeschou
Erhverv. Godsejer på Broholm
Død 1759, Holstenshus
Gravlagt 04.03.1759, Holstenshus