GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Elna Petersen

Født 5 Apr 1883 Nyborg Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt
Død
5 Apr 1883
Nyborg Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt
Arnold Georg Birch 16 Oct 1915
Bøje Richardt Birch 27 Oct 1919
Kai Frode Birch 30 Apr 1922 Gislinge Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt
Paul Henning Birch 11 May 1926
Vielse
Død Y
Fødsel 5 Apr 1883 Nyborg Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt
Dåb 24 Apr 1883 Nyborg Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt
KB Nyborg Sogn 1881-1887 side 98 opslag 101:
»Elna Petersen
Født 5. april 1883
Dåb 24. april 1883 i Kirken.
Forældre:
Peter Christian Petersen, Svinninge i Nyborg og Hustru Marie f. Hansen, 33 Aar.
Fadderene:
Forældrene.

KB Nyborg Sogn 1901-1904 side 342 opslag 306:
»Brudgommen:
Ungkarl Gaardejer Rasmus Karl Ferdinand Birk, søn af Smed Jens Birk og Hustru Sidse Marie Augusta Jensen af Bregninge paa Lolland, er født sammesteds den 28. April 1877. Af Bregninge.
Kom. Att. Bregninge Sogneraad 18/5-03
Bruden:
Pige Elna Petersen, Datter af Bestyrer paa Nyborg Svendehjem Peter Christian Petersen og Hustru Marie Hansen, er født i Nyborg den 5. April 1883. Af Nyborg
Forloverne:
Peter Christian Petersen, Bestyrer, Nyborg og Laurits Christian Petersen, Købmand i Nyborg.
Vielsesdato 7. Juni 1903 i Nyborg i Kirken.

FT 1930 Holbæk, Tuse, Gislinge Sogn, Gislinge By opslag 66:
Matr.nr. 10 1t mf
»Rasmus Ferdinand Birch, g, 53 år, f. 29.04.1877 i Bregninge, husfader, landmand, gift 1903, 9 levende børn, 1 dødt
Elna Birch, g, 47 år, 05.04.1883 i Nyborg, husmoder
Arnold Georg Birch, ug, 16 år, f. 16.10.1915 i Gislinge, barn
Bøje Richardt Birch, ug, 11 år, f. 27.10.1919 i Gislinge, barn
Kaj Frode Birch, ug, 8 år, f. 29.04.1922 i Gislinge, barn
Paul Henning Birch, ug, 4 år, f. 11.05.1926 i Gislinge, barn