GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

MADS ANDERSEN

Død 'Egeland', Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Familie med ukendt
ANNA MADSDATTER 'Egeland', Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Vielse
Død 'Egeland', Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Gården fik sit navn i 1800-tallet af Johan Wilhelm Berthelsen, 18.11.1800-29.4.1885.

Gård nr. II
er Egeland, der endnu ligger på sin oprindelige plads. Den var ligesom nr. I en selvejergård og ejedes omkring 1650 af to mænd, Peder Olufsen Brun og Mads Jensen, men i Svenskekrigens dage blev den herreløs. Peder Brun er sikkert enten bortflygtet eller omkommet, og 1662 'laugbød' sognepræsten hr. Albert 'ald huis Lod og Andpart hannem tilhører i Peder Bruns Bundgaard'.
Den 12. juli 1662 udnævnes mænd til at taxere en bondegård i Starup, 'som sal. Madtz Jensens Hustrue Gunder Madtzkuen paabuode och i forledenn feide fradøde'.
Et halvt år senere tilbød Peder Hansen Helt, borger i Kolding, på sin hustrus og sine stebørns vegne, at hvis nogen af arvingerne vil betale ham hans fordring efter Mads Jensen og Gunder Madskone, skal deres ejendom uden ophold være dem følgagtig, og få dage efter dette tilbud afstår han gården til Mads Andersen. Denne har kort efter delt gården i to, således at han selv beholdt den gamle gård, medens Maren Andersdatter (formodentlig hans søster) fik den nye.