GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Sören Sörensen KYED

Født 'Egeland', Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Død Feb 1753 Viuf Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
'Egeland', Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Abt 1675
Bindeballe, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt
Abt 1683
'Egeland', Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Abt 1660
Ågård, Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
'Egeland', Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Familie med Mette PEDERSDATTER
Bertel Sörensen KYED 21 Oct 1736 Viuf Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Mette Kirstine Sörensdatter KYED 28 Sep 1743 Viuf Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Vielse 4 May 1736 Viuf Kirke, Viuf Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Fødsel 'Egeland', Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Død Feb 1753 Viuf Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt
Begravelse 15 Feb 1753 Viuf Kirkegård, Viuf, Kolding Kommune, Vejle Amt
15. marts 1739: Dødfødt datter.
Dom. Remin. 1748. Begravet Sören Kyeds datter Mette Kirstine, 4 1/2 år gl.

Begravet: Side 146. Sören Kyed, 40 år gl.

Han må have været ældre end 40 år, for han er ikke med i kirkebogen, der starter i 1712.

geltzer.dk/tingbog:

1735 - 29. november:
Læst kontrakt: Bertel Jespersen af Viuf har med sin hustrus billigelse afstået selvejergården til Søren Sørensen Kyed af Starup og mandens steddatter Mette Pedersdatter.

1735 - 13. december:
Bertel Jespersen i Viuf lovbød sin gård 3. gang. Søren Sørensen Kyed og fæstemø Mette Pedersdatter begærede skøde.

Nygaards Sedler:
Kyed, Sören Sörensen i Viuf. (Ingen dato- 1736?).
Han havde købt det Anna Amalie, salig birkedommer Thomas Ebbesens, tilhørende hus i Viuf, hvortil var krohold, da han agtede at indgå nyt ægteskab og flytte andensteds hen.

Nygaards Sedler:
Kyed, Sören Sörensen i Viuf. (1739 1/12).
Kgl. resol, at da denne kro? imod, som er anlagt ved tinghuset, skal den straks afskaffes, så at den nye ejer af stedet ingenlunde kan få ny bevill. akkorderet. Det forrige privil. har ? ? ret.

Nygaards Sedler:
Kyed, Sören Sörensen.
1740 3/10 fik han kgl. bevill. på krohold i Viuf By. Birkedommer Thomas Ebbesens enke (Anna Amalie Bertelsdatter) i Viuf By havde haft bevill. på krohold sammesteds, men det var efter kgl. befaling nedlagt, formedelst det imod loven var indrettet i en hende ved tinghuset tilhørende bolig. Med bryggen og brænden imod årlig afgift 6 rd.

1749 frasagde han sig krohold i Viuf.
1749 overgik hans krohold i Viuf til Michael Pedersen.

familienmejlby.dk:
Gård nr. 5, selvejergård, Kuglegård er hovedparcellen. I 1926 var resterne af gården stadigvæk i Kyed-familiens eje.