GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Mett ANDERSDATTER

Født 14 Apr 1740 Barsø 6, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Død 15 Oct 1827 Genner, Øster Løgum Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt
14 Apr 1740
Barsø 6, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Abt 1710
'Mellemste Paulsgård', Barsmark, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
'Mellemste Paulsgård', Barsmark, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Abt 1717
'Højen 2', Barsmark, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Abt 1684
'Højen 2', Barsmark, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Abt 1684
Familie med Jep NISSEN
Bodel JEPSDATTER 2 Jul 1766 Genner, Øster Løgum Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt
Vielse 1765
Fødsel 14 Apr 1740 Barsø 6, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Død 15 Oct 1827 Genner, Øster Løgum Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt
Begravelse 22 Oct 1827 Øster Løgum Kirkegård, Øster Løgum Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt
Gift 1765 med Jep Nissen i Genner.

Død: Side 412. Mette Jeppes Nissen fra Genner, ægte datter af Anders Nissen på Barsø og Kjesten, født Hansdatter (fra Barsmark), født på Barsø den 14. april 1740, siden 1765 gift med enkemanden og gårdmanden Jep Nissen i Genner, der døde 31. oktober 1796, 65 år gammel. Af ham efterlader hun 3 døtre:
1. Den ældste Bodild, der var gift med nu afdøde sognefoged Jens Bundesen i Genner og har 4 børn i live, nemlig a. Jens Bundesen i Genner, sognefoged, gift med Ellen Bjerg fra Barsø og har med hende børnene Botilla, Ingeborg, Jens, Anna Kjestina, Ellen og Jes Bundesen. b. En søn Jep Bundesen, nu præst på Øland, ugift. c. Datteren Kathrine, der er gift med sognefoged Jep Callesen fra Lerskov, i Hoptrup og moder til 2 børn, Hinrich und Gunder. d. Datteren Metta, gift med Thomas Ravn i Barsmark, der har børnene Hans og Ellen Maria.
2. Den anden datter af den afdøde, Ellen, var først gift med gårdmand Hans Hansen Moes i Genner, nu afdød, og er nu gift med Jürgen Callesen fra Lerskov, nu i Genner, men hun er forblevet barnløs.
3. Den tredje datter, Kjesten, er gift med gårdmand og smed Peter Hejsel i Genner og moder til følgende børn: a. sønnen Frerrich, der ?, b. og c. sønnerne Jep og Nis, d. datteren Anna gift med gårdmand Nis Krag i Genner, der har børnene Anna og Lena Kjestina.
Alderdomssvækkelsen, hvortil en sygdom kom til, tærede efterhånden på hendes kræfter, og hun døde i en alder af 87 år 6 måneder 1 dag.