GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Swen ANDERSEN

Svend ANDERSEN
Født 14 Jun 1764 Hjerpsted Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Død 18 Feb 1846 Sønder Vollum, Brede Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Familie med Margrethe NIELSDATTER
Mette SCHWENNSDATTER 7 May 1796 Hjerpsted Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Vielse 10 Dec 1791 Hjerpsted Kirke, Hjerpsted Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Fødsel 14 Jun 1764 Hjerpsted Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Dåb 17 Jun 1764 Hjerpsted Kirke, Hjerpsted Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Død 18 Feb 1846 Sønder Vollum, Brede Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Begravelse 25 Feb 1846 Brede Kirkegård, Brede Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Kilde: Ole Damgaard, 2018.

Født: Side 1. Døbt Swen, ved vielsen Schven, senere skrevet Svend.

Swen Andersen var sømand, tømmermand og senere gårdejer.

Swen Andersens oldebarn, skolemanden Nicolai Svendsen (1873-1966) skriver i sine erindringer, at hans oldefars søfartsbog findes bevaret, og ved vielsen 1791 kaldes han 'en ung søfarende Karl og Tømmermand', så der er ikke nogen tvivl om, at han i sine unge dage - ligesom faderen - har faret til søs, sådan som de fleste unge mænd fra de vestligste sogne gjorde det. Efter giftermålet boede han som kådner i Hjerpsted - han findes også omtalt som møbelsnedker - indtil han 1802 købte en gård i Sønder Vollum i Brede sogn.

Død: Side 317. Aftægtsmand Swen Andersen fra Sønder Vollum. Søn af afdøde Anders Petersen og hustru Mette fra Hjerpsted. Han var gift med afdøde Margrethe Nielsdatter, med hende 7 børn:
1. Merret, som har været tvende gange gift, første gang med Jörgen Hansen i Brede, med ham tvende børn, nemlig Margrethe og Jens Jakobsen, begge ugifte, anden gang gift med Nicolai Johannsen i Toldsted, med ham 1 barn, Johann Johannsen, som er ugift.
2. Helene Swensen, døde ugift.
3. Andreas Swensen, gårdmand i S. Vollum, er gift med Gedske, født Normann, med hende 7 børn, af hvilke det ene døde i barndommen. De efterlevende er følgende: 1. Swen Andersen, 2. Hans Andersen, 3. Peter Andersen, 4. Christian Andersen, 5. Gyde Christine, 6. Andreas Peter, alle ugifte.
4. Margrethe Swensen, gift med Peter Simonsen i Ballum, med ham 5 børn: 1. Jep, 2. Margrethe, 3. Ellen Marie, 4. Simon, 5. Swen, alle ugifte.
5. Kjestine Swensen, gift med husmand Laust Brodersen i Bredebro, med ham 3 børn: 1. Margrethe, 2. Ingeborg, 3. Jörgen, alle ugifte.
6. Mette Swensen, gift med Johann Christian Juhl i Bjert, med ham 3 børn: 1. Hans Juhl, de tvende andre vides ikke.
7. Anders Nielsen Swensen, gift med Barbara, født Skack i M......, med hende 1 barn, Hans Petersen Swensen, ugift.
81 år gammel.
_________________________________________________________________________________

Swen Andersens forældre:

Anders Pedersen
Anders Pedersen er født ca. 1730. Hans død er ikke indført i kirkebogen, idet han omkom på søen ca. 1780 og blev begravet i Amsterdam. Ved sønnen Swens dåb 1764 i Hjerpsted kaldes han 'velbefaren styrmand'. Senere - ved hustruens død 1798 nævnes hun som enke efter 'afdøde kådner og skipper'. Ældste søn Swen er født 1764, og da der ikke er fundet børn i perioden 1765-1774, har familien i denne periode formentlig været bosiddende et andet sted end i Hjerpsted. Yderligere tre børn er født i Hjerpsted 1775-1778.

Mette Svendsdatter
Mette Svendsdatter er født ca. 1739, formentlig i Hjerpsted (kirkebogen før 1763 er ikke bevaret), og hun døde 3. februar 1798 i Hjerpsted, 58 år gammel.

Der kendes 4 børn:

1. Swen Andersen, 1764-1846
.. dødfødt datter 1775
.. Matthis Andersen, 1777-?
.. Helene Margrethe Andersdatter, 1778-1834, gift med lærer Christen Jensen Bruhn fra Langskov