GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Andreas PEDERSEN

Andreas Petersen GELTZER
Født 12 Sep 1724 'Højbjerg', Mjolden Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Død 20 Sep 1799 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Familie med Anna Maria JENSDATTER
Peter Andreassen GÆLSER 23 Nov 1779 Åstorp, Taps Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Vielse
Familie med Karen JØRGENSDATTER
Peter ANDREASEN Abt Apr 1761 Skærbæk Sogn, Hviding Herred, Tønder Amt
Jørgen Clausen ANDREASEN 31 Jul 1762 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Dødfødt drengebarn 30 Jan 1764 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Anche ANDREASDATTER 19 Jan 1765 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Peter ANDREASEN 24 Feb 1767 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Dorothea ANDREASDATTER 23 Nov 1768 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Anna Catharina ANDREASDATTER 24 Aug 1770 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Johannes GELTZER 29 Aug 1772 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Johannes GELTZER 8 Oct 1773 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Anna Maria GELTZER 20 Oct 1774 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Johanna Christina GELTZER 8 Oct 1775 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Vielse 13 Sep 1760 i hjemmet, Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Beliggenhed 'Hejlsgård', Overbyvej 49, Hejls By, Hejls, matr. 13a
Fødsel 12 Sep 1724 'Højbjerg', Mjolden Sogn, Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt
Død 20 Sep 1799 'Hejlsgård', Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Begravelse 26 Sep 1799 Hejls Kirkegård, Hejls Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Kilde: Ole H. Damgaard, juni 2015.

Gårdejer og broksnider i Hejls Sogn. Overtog Hejlsgård efter svigerfaderen.

Død: Side 421. Andreas Petersen, broksnider, enkemand og gårdmand, var født i Hybjerg i Mjolden Sogn den 12. september 1724 af forældrene Peter Andersen og hustru Ancke. År 1760 blev han gift med Karen Jørgensdatter her i Hejls, som døde 1777. Han efterlader af dette ægteskab 3 sønner og 4 døtre i live: Jørgen Clausen i Dalby, Peter, præst til Hvejsel og Givskud i Jylland, Johannes Geltzer her i Hejls, Ancke i Vonsild, Dorothea i Hjarup, Anne Catharine i Stenderup i Grarup Sogn og Johanne Christine i Tapsøre, alle gifte. Hans alder 75 år 8 måneder.

Tilfældigt fundet en søn i Åstorp, Taps Sogn, hvor Andreas Geltzer er udlagt som barnefader, i 1779.

Johannes Brix: Læger og kirurger i Aabenraa i slutningen af 1700-tallet. Sønderjyske Årbøger 1988. - Her bringes en afskrift:

Johannes Brix gengiver i denne artikel et indlæg fra tidsskriftet 'Physicalsk-oeconomisk og medico-chirurgisk Bibliothek for Danmark og Norge' juli 1796. (Tidsskriftet blev almindeligvis omtalt som 'Journalen med den lange titel'). Indlægget menes at være af Johan Daniel Herholdt (1764-1836), der var født i Aabenraa og ved artiklens fremkomst var divisionskirurg i Søværnet; han blev senere professor ved det medicinske fakultet under Københavns Universitet. Nedenfor gengives artiklens slutning med Johannes Brix' fodnoter tilføjet:

'Til Slutning maa jeg endnu meddele m. Hr. en Efterretning, som er saa vigtig, at jeg troer den fortjener enhver duelig Læges og Videnskabselskers besynderlige Opmærksomhed. Jeg gjorde forleden en liden Tour i Vennekreds til Christianfeld, for at see de her værende Brødres Indretninger. Paa Tilbagerejsen kom vi igjennem en Bye ved Navn Heils, som ligger omtrent en Miil fra Christiansfeld; dér fandt jeg en gammel ærværdig Bonde, som kalder sig Andres Pedersen, og er nu sine 70 Aar (26). Denne Mand er den største, den meest øvede Brokskjærer Danmark ejer eller nogensinde har ejet. Fra sit 22. Aar har han beskjeftiget sig med denne Green af Chirurgien. I Begyndelsen ved at rejse omkring, men siden i anførte Bondebye; hvor han på egen Bekostning har indrettet et lidet Hospital med 6 Senge til Brokpatienter. Han skjærer for Brok, medens de udtraadte Dele endnu kunne bringes tilbage; altsaa hvor ingen Incarceratio (27) er tilstæde; i en Tid af 4 Uger er Kuren gjerne fuldendt. Hans 6 Senge ere nesten bestandigen opfyldte. I de sidste 50 Aar har han saaledes opereret nogle 1000, hvoraf kun et Par skulle være døde under Kuren.

Om han bortskjerer en af Kaaderne (28) kan jeg ikke sige med Vished, men dette veed jeg, at han ved det Held, hvormed han i saa lang Tid har skaaret for Brok, er i et ualmindeligt Raab. En kort Tid efter Kurens Fuldendelse raader han at bære et Brokbaand, og Recidiver skulle være rara avis in terra (en sjælden fugl på jord). Han har en Søn paa 20 Aar, som lægger an paa at afløse Faderen i denne Haandtering; en anden, der kalder sig Geltzer, som nu er Præst i Jylland (29).'

26.
Andreas Petersen var født i Mjolden nord for Tønder den 12.9.1724. I 1760 blev han gift i Hejls med Karen Jørgensen fra Hejls. Han døde den 20.9.1799. Ved giftermålet overtog han svigerfaderens landejendom. Det var efter datidens forhold helt enestående, at han indrettede en lille afdeling til stationær behandling af de patienter, han havde opereret. I Haderslev Byarkiv ligger indberetninger om Andreas Petersen fra sognepræsten i Hejls, Jørgen Jens A. Lassen (1713-1783), dateret den 10.1.1773. Fysikus Hartmann skriver i en indberetning dateret 11.3.1773, at han havde overværet en operation, og han mente ikke, at forholdene gav anledning til at skride ind mod broksnideren. Det nævnes, at Andreas Petersen blev opsøgt af mennesker både fra Hertugdømmerne og fra Jylland og Fyn. (Haderslev Byarkiv og Haderslev Fysikatarkiv).

27.
Indeklemning, hyppigst af indholdet i en broksæk.

28. Kaaderne = Kotter? Kotter er en gammel betegnelse for sten (testikler). Se Otto Kalkar 'Ordbog til det ældre Danske Sprog 1300-1700', Bd. II s. 608. København 1886-1892.

29. Sætningen virker underlig ufuldendt. Andreas Petersen havde en søn ved navn Johannes Petersen Geltzer, der var født i Hejls den 8.10.1773. Han havde åbenbart intentioner om at følge i faderens fodspor, men forholdene var blevet anderledes, som bl.a. antydet i note 10. Der foreligger, så vidt det vides, intet skriftligt om denne søns aktiviteter. Man har indtryk af, at han har overtaget faderens landbrugsejendom og virket som landmand. I kirkebogen for Hejls står som stilling ved hans død anført gårdmand. Han døde den 8.6.1826.

Se geltzer.dk for omfattende, detaljeret og gennemarbejdet information om slægten Geltzer. Forfatteren er Johannes Lind, Esbjerg.

Andreas Pedersens datter Dorothea (født 23.11.1768 i Hejls) er en af Johannes Linds aner.

Blandt Andreas Pedersens aner er der en del skarprettere.
(En skarpretter er en offentlig ansat person, der skal fuldbyrde en dødsdom, oprindeligt ved halshugning, med sværd eller økse, men undertiden anvendes ordet synonymt med bøddel).