GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Peder AUTZEN

Peter OUTZEN
Født 22 Sep 1789 Øster Terp, Bedsted Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt
Død 6 Jan 1855 Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Vielse 31 Oct 1832 i hjemmet, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Beliggenhed 'Kongens Hørgård', Gl. Ålbovej 17, Sønder Stenderup, matr. 23a
Stenderup Sogns HistorieF. L. Hansen, Solkjærgaard
Fødsel 22 Sep 1789 Øster Terp, Bedsted Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt
Dåb 23 Sep 1789 i hjemmet
Fremstillet 25 Nov 1789 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Åbenrå Amt
FT-1835 1 Feb 1835 Sønder Stenderup Sogn, Stenderup udflyttere, gårdsted
Gårdmand. Gift.
FT-1840 1 Feb 1840 Sønder Stenderup Sogn, Stenderup udflyttere, parcelsted
Parcellist. Gift.
FT-1845 1 Feb 1845 Stenderup, Sønder Stenderup Sogn, landboelsted
Lever af sit steds frembringende. Gift.
Død 6 Jan 1855 Stenderupskov, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Begravelse 11 Jan 1855 Sønder Stenderup Kirkegård, Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt
Født: Side 51.
Søn af boelsmand Calle Pedersen Autzen og Sille Marie Povelsdatter.

Ved vielsen ungkarl og gårdejer i Sønder Stenderup, senere parcellist og landboelsmand. Efter hans død var hustruen indsidder.

Død: Side 97. Peter Outzen. Almisselem på Fattigarbejdsgården, tidligere gårdejer i Stenderup. Søn af længstafdøde gårdejer Calle Peter Outzen og hustru Cicilie Marie Callesen i Øster Terp i Bedsted Sogn. Efterlader en enke Andresine Emilie, født Zoëga, i Stenderup, men ingen børn. 65 år.
Fundet død, formodentlig frosset ihjel på vejen i Stenderupskov.

Kongens Hørgård:

Efter skovindfredningen i slutningen af det 18. århundrede, da bøndernes rettigheder i de kongelige skove blev ophævede, tildeltes der, som nævnt i omtalen af skovene, bl.a. Stenderupgård, som havde haft store rettigheder i skoven, et stykke land, der formentlig var det nuværende Kongens Hørgård. I sætningen af sognets jorder i 1794 står nemlig under de marker, der tilhører Stenderupgård: Abfindungsland i Skoven Kongens Hørregaard. Dette land er ret snart solgt fra og bebygget som selvstændig ejendom af en svigersøn af Zoëga, Stenderupgård, ved navn Peter Outzen. Han ejede gården indtil 1838, da den solgtes til C. F. Petersen, der atter solgte den i 1853 til Fr. E. Beengaard.

Uddrag af noter ved Rasmus Jensen, Gl. Ålbogård:

D. 30. Januar 1836 mageskiftede Rasmus Jensen med Matthias Thrige, Stenderup Østergård, Stenderup, saaledes at Rasmus Jensen fik en ved Gl. Aalbo beliggende Kobbel paa 1 Td. 3 9/16 Skp., medens Matthias Thrige fik den i Rasmus Jensen Skovkobbel beliggende Landbolsjord paa 1 Td. 14,5/16 Skp. Da Matthias Thrige fik mere end Rasmus Jensen, maatte han betale Rasmus Jensen 125 Rdl.

Rasmus Jensen udstedte d. 15. Juli 1836 en Obligation til Laus Hansen Tønnes (tjenestekarl hos Rasmus Jensen i FT-1840, red.) i Stenderup paa 50 Rdlr. Cour. eller 80 Rbd. Obligationen blev kvitteret d. 19. Juni 1838.

Samme dag udstedte han en obligation paa 300 Rdlr. Cour. eller 480 Rbd. til P. Outzen i Stenderup. Obligationen blev kvitteret d. 13. Maj 1842.

D. 9. April 1838 solgte Rasmus Jensen til Peter Outzen en ved Gammelaalbo beliggende Kobbel på 3 Tdr. 4,5/16 Skp. i Kvantitet og i Bonitet 1 Td. 3 9/16 Skp. Købesummen var 200 Rdlr. Cour. eller 320 Rbd.

D. 30. Juli 1839 udstedte Rasmus Jensen en Obligation til Peter Outzen paa 100 Rdlr. Cour. eller 160 Rbd. Obligationen blev betalt d. 13. Maj 1842.