GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

METT JESDATTER

Født Abt 1684
Død 13 Nov 1773 'Boesgård 2', Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Familie med BERTHEL JESSEN
Sidsel BERTHELSEN 'Boesgård 2', Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Ellen BERTHELSEN 'Boesgård 2', Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Mett BERTHELSEN 'Boesgård 2', Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
ANDERS BERTHELSEN Abt 1712 'Boesgård 2', Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Jes BERTHELSEN Abt 1715 'Boesgård 2', Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Vielse
Fødsel Abt 1684
FT-1769 1 Feb 1769 Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, gård
På aftægt hos sønnen Jes.
Død 13 Nov 1773 'Boesgård 2', Løjt Kirkeby, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Begravelse 17 Nov 1773 Løjt Kirkegård, Løjt Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt
Død: Side 320. Enkekone Mett Berthels af Boesgård, i sit 89. år. Bonden salig Berthel Jessens efterlevende hustru. Efter hende er ikkun tvende sønner i live:
Den ældste, Anders Berthelsen, er gift i Sillehoel med Kiersten Hansdatter, og ved disse efterlader hun 3 sønnesønner, nemlig Hans, Berthel og Jes, af hvilke den ældste søn, Hans, er gift med Ellen Hansdatter Truelsen i Bodum og har en datter ved navn Mett, endnu umyndig. De andre to endnu i ledig stand.
Hendes yngste søn, Jes Berthelsen, er gift på forældrenes boelsted med Margretha Hansdatter af Sillehoel, har ikkun en datter i live, nemlig Maren, gift med Eschel Jespersen af Stollig, på faderens boelsted, og har til dato en søn ved navn Jesper.
En utydelig passage, noget med 3 afdøde døtre, Mette, Ellen og Sidsel.
Er gået foran i evigheden, den første uden livsarvinger.
Ellen var gift med salig Iver Pedersen i Vesterballe, har 3 sønner og en datter i live, den ældste søn Peder, gift på forældrenes boelsted med Mett Jesdatter af Skovby, med hvilken dattersøn hun efterlader 5 umyndige børn, nemlig Iver, Ellen, Jes, Peder og Mett. Den anden af hendes dattersønner, nemlig Berthel, er uden ? og i ledig stand. Den sidste, nemlig Jes, fhv. diakon til Süderstapel Menighed, er også i ledig stand. Datteren Mette er gift i Genner med Christian Jørgensen og har til dato fire børn, nemlig Mett, Ellen, Kiersten og Jørgen.
Hendes yngste datter, Sidsel, gift med hendes efterlevende mand Anders Marcorsen, efterlod den afdøde 6 børnebørn, nemlig Marcor, Berthel, Jep, Ellen, Ann og Lisbeth, alle ugifte og nogle små og umyndige.