GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Johan Sandersen Dich

Født ABT 1662 Svaneke
Død 1745 Svaneke
ABT 1662
Svaneke
ABT 1632
Rønne
ABT 1571
Dysart, Skotland
ABT 1635
Sander Johansen Dich 1690 Svaneke
Marie Johansdatter Dich 12 MAR 1693 Svaneke
Sander Johansen Dich 12 APR 1695 Svaneke
Hans Johansen Dich 3 JUN 1697 Svaneke
Hans Johansen Dich 7 OCT 1698 Svaneke
David Johansen Dich 8 MAY 1701 Svaneke
Jochum Johansen Dich 24 JAN 1705 Svaneke
Vielse 2 FEB 1690
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Beskætigelse Skipper og avlsmand
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Fødsel ABT 1662 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Død 1745 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Begravelse 29 APR 1745 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Med Johan Dich oplever vi en tragisk iværksætterskæbne.

Vi finder ham hyppigt i Svaneke Tingbog, bl.a. som part i retssager. Et tingsvidne udtalt af 4 gamle Svanekeborgere 17. nov. 1730 giver os således oplysning om hans skibe gennem årene. Hans første fartøj var en jagt købt omkring år 170 0 i Nexø. Mens den lå i havn, blev den knust i en nordenstorm, inden ejeren havde gjort nogen rejse med den. Senere blev han medejer af en galiot 'Sct. Peder'. Også dette skib gik i 1712 til grunde i Svaneke havn. Endelig blev han ejer af en hu ggert. Med den sejlede han i 1729 til Danzig, men på tilbagerejsen strandede han under Øsel.

Skøde og panteprotokollerne bærer vidnesbyrd om hans ejendomsdispositioner:
22 sep 1690 køber han et 7 stolpers hus af Peder Olsen for 54 Sld. og 28 jul 1698 et 5 stolpers hus af landsdommer Ancjer Müller for 43 Sld. Som jordsælger optræder han 19 sep 1693, idet han afhænder 2 tdr. jord til Thomas Jacobsen for 70 Sld . og 5 okt 1725 4 skp. til Jens Rasmussen af Østermarie for 60 Sld.

Som skipper har han haft behov for betydelig likvid kapital, hvad man kan skønne af de jævnlige pantsætninger af bygninger og jord. Ved en enkelt lejlighed også af løsøre. Långiverne var dels lokale købmænd, dels velbjergede bønder i nab osognene. Efter forliset ved Øsel var Johan Dich bragt til tiggerstaven. Kilderne fra nu af tier om ham. Kirkebogens notat om hans begravelse i 1745 tilføjer ved hans navn ordene 'vanvittig skipper.'
Med Johan Dich oplever vi en tragisk iværksætterskæbne.

Vi finder ham hyppigt i Svaneke Tingbog, bl.a. som part i retssager. Et tingsvidne udtalt af 4 gamle Svanekeborgere 17. nov. 1730 giver os således oplysning om hans skibe gennem årene. Hans første fartøj var en jagt købt omkring år 170 0 i Nexø. Mens den lå i havn, blev den knust i en nordenstorm, inden ejeren havde gjort nogen rejse med den. Senere blev han medejer af en galiot 'Sct. Peder'. Også dette skib gik i 1712 til grunde i Svaneke havn. Endelig blev han ejer af en hu ggert. Med den sejlede han i 1729 til Danzig, men på tilbagerejsen strandede han under Øsel.

Skøde og panteprotokollerne bærer vidnesbyrd om hans ejendomsdispositioner:
22 sep 1690 køber han et 7 stolpers hus af Peder Olsen for 54 Sld. og 28 jul 1698 et 5 stolpers hus af landsdommer Ancjer Müller for 43 Sld. Som jordsælger optræder han 19 sep 1693, idet han afhænder 2 tdr. jord til Thomas Jacobsen for 70 Sld . og 5 okt 1725 4 skp. til Jens Rasmussen af Østermarie for 60 Sld.

Som skipper har han haft behov for betydelig likvid kapital, hvad man kan skønne af de jævnlige pantsætninger af bygninger og jord. Ved en enkelt lejlighed også af løsøre. Långiverne var dels lokale købmænd, dels velbjergede bønder i nab osognene. Efter forliset ved Øsel var Johan Dich bragt til tiggerstaven. Kilderne fra nu af tier om ham. Kirkebogens notat om hans begravelse i 1745 tilføjer ved hans navn ordene 'vanvittig skipper.'