GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Albert Davidsen Dich

Født ABT 1630 Svaneke
Død ABT 1672
ABT 1630
Svaneke
ABT 1571
Dysart, Skotland
ABT 1540
Skotland
Fødsel ABT 1630 Svaneke
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
1658 Gik til søs
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
På en rejse fra Spanien år 1658 blev hans skib overfaldet af tyrkiske sørøvere. Besætningen blev slaver i Algier og Tunis. Hans broder Sander Davidsen Dich forsøgte at løskøbe ham. I den anledning ansøgte han den danske konge om bevillin g til at foretage en kirkelig indsamling. Hans egenhændige ansøgning lyder - med moderniseret retskrivning - således:

'Stormægtig højbårne fyrste, allernådigste Herre og Konning. Gud allermægtigste Eders kgl. May. for al ulykkke nådeligen bevarer Eders kgl. May. med allerunderdanigste supplication at andrage.

Eftersom min broder Albert Dich Davidsen barnefødt på Bornholm er for fire år siden med en skipper af Lübeck udsejlet til Hispanien og på hjemrejsen af Christendommens hovedfjender Tyrken er blevet antastet og overvældet og der sammested s pa samme tid under deres åg og trældom haver været anholden og meget jammerligt medhandlet både på gallajer og i sten..., som hans elendigheds brev til mig, som er hans liflige broder om formelder. Og jeg fattige unge mand haver ikke midde l ham af hans elendighed at udredde, årsagen, summer er stor, som for ham begæres, nemlig 500 Stück ... Indflyr derfor med allerunderdanigst Supplication, at eders kgl. May. af kongelig mildhed og nåde, nådigst vil bevilge og tillade, at tilk ommende hellige dage måtte holdes bækken for kirkedørene her i København til denne min elendige broders Ranson /: og mig måtte nådigst bevilges på andre steder at søge :/ som under det barbariske åg lider stor trængsel og elendighed. Gu d allermælgtigste vil sådan velgerning imod en arm slave regeligen belønne.

Eders kgl. May's allerunderdanigste og pligskyldige tjener
Sander Dich Davidsen
Invåner på Bornholm M.m.p.'

Bevillingen blev givet den 23 maj 1662. Det ser imidlertid ikke ud til, at Albert nogensinde kom tilbage fra fangenskabet. Måske lykkedes det ikke at indsamle de fornødne løsepenge, som at dømme efter tilsvarende løskøbelsessager i diss e år beløb sig til 4-500 Rdlr.

Senest 10 år efter i 1672 må Albert være død, idet Sander den 15 marts 1672 pantsætter jorden i Svaneke byvang, som han og han salige broder har arvet efter deres farmor Karina Davids.

Kongen er Frederik d. III, der regerede 1648 - 1670.
Død ABT 1672
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
På en rejse fra Spanien år 1658 blev hans skib overfaldet af tyrkiske sørøvere. Besætningen blev slaver i Algier og Tunis. Hans broder Sander Davidsen Dich forsøgte at løskøbe ham. I den anledning ansøgte han den danske konge om bevillin g til at foretage en kirkelig indsamling. Hans egenhændige ansøgning lyder - med moderniseret retskrivning - således:

'Stormægtig højbårne fyrste, allernådigste Herre og Konning. Gud allermægtigste Eders kgl. May. for al ulykkke nådeligen bevarer Eders kgl. May. med allerunderdanigste supplication at andrage.

Eftersom min broder Albert Dich Davidsen barnefødt på Bornholm er for fire år siden med en skipper af Lübeck udsejlet til Hispanien og på hjemrejsen af Christendommens hovedfjender Tyrken er blevet antastet og overvældet og der sammested s pa samme tid under deres åg og trældom haver været anholden og meget jammerligt medhandlet både på gallajer og i sten..., som hans elendigheds brev til mig, som er hans liflige broder om formelder. Og jeg fattige unge mand haver ikke midde l ham af hans elendighed at udredde, årsagen, summer er stor, som for ham begæres, nemlig 500 Stück ... Indflyr derfor med allerunderdanigst Supplication, at eders kgl. May. af kongelig mildhed og nåde, nådigst vil bevilge og tillade, at tilk ommende hellige dage måtte holdes bækken for kirkedørene her i København til denne min elendige broders Ranson /: og mig måtte nådigst bevilges på andre steder at søge :/ som under det barbariske åg lider stor trængsel og elendighed. Gu d allermælgtigste vil sådan velgerning imod en arm slave regeligen belønne.

Eders kgl. May's allerunderdanigste og pligskyldige tjener
Sander Dich Davidsen
Invåner på Bornholm M.m.p.'

Bevillingen blev givet den 23 maj 1662. Det ser imidlertid ikke ud til, at Albert nogensinde kom tilbage fra fangenskabet. Måske lykkedes det ikke at indsamle de fornødne løsepenge, som at dømme efter tilsvarende løskøbelsessager i diss e år beløb sig til 4-500 Rdlr.

Senest 10 år efter i 1672 må Albert være død, idet Sander den 15 marts 1672 pantsætter jorden i Svaneke byvang, som han og han salige broder har arvet efter deres farmor Karina Davids.

Kongen er Frederik d. III, der regerede 1648 - 1670.