GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

David Sandersen Dich

Født ABT 1598
Død ABT 1650
ABT 1598
ABT 1571
Dysart, Skotland
ABT 1540
Skotland
Familie med Ukendt
Albert Davidsen Dich ABT 1630 Svaneke
Sander Davidsen Dich ABT 1632 Rønne
Beskætigelse Bådsmand i Rønne
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Fødsel ABT 1598
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Død ABT 1650
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich
Han har efterladt sig enkelte spor i samtlige kilder. Således optræder han som David Dich i bådsmandsskattemandtallet fra 1633 i Rønne. Ifølge Hammershus Lensregnskaber delatger han 1635 i transporten af de bornholmske naturalieskatte til Pro vianthuset i København, hvorfra krigsflådens proviantering fordeltes. Hans kvittering for modtaget fragt lyder således: 'Kendes jeg underskrevne David Dich invaner i Rønne at have annammet af Jens Daurs (?), slotsskriver på Hammershus frag t for ... læster ... tønder nødekød (oksekød), som jeg har ført med min skude her fra Bornholm og til Hans Mayestæts Provianthus... 22 Rdlr. Kvitteret Rønne 24 juni 1635. David Dich egen Haand.'

Sluttelig oplyser Ravn i sin Bornholmskskrønike af 1671, at David Dich selv femte gik over isen fra Skåne til Bornholm d. 21. marts1635, en sportsbedrift, som er blevet husket længe. En grund i havet nord for Bornholm kaldes ifølge kartografe n Jens Sørensens optegnelser i 1704 for 'Davids Grund' (nu 'Davids Banke'). En tradition vil vide, at det var David Sandersen Dich, som på isfærden blev opmærksom på grunden, derfra navnet.

Hvornår skipperen David Dich er død, ved vi ikke, men han efterlod sig i hvert fald 2 sønner, Albert og Sander (sidstnævnte opfaldt efter farfaderen).

Han er formentligt født omkring år 1600. Han fremtræder som skipper i bådsmandsmandtallet for Svaneke i 1633. I 1641 er han byfoged her og modtager i denne egenskab lensmandens kvittering for aflevering af nogle slagsmålsbøder (Hammershus Ln sregnskab 1631-41)

I 1645, da svenskerne gjorde landgang ved Nexø, deltog han som byløjtnant (næstkommaderende) i Svaneke borgerkompanis kamp om Malkværnskansen, hvor hans halvbroder Albert Wolfsen faldt. Det er en nærliggende tanke, at denne begivenhed har gjo rt et sådant indtryk, at både Eskild og David Sandersen Dich, der begge har sønner ved navn Albert, har opkaldt disse efter den faldne helt. Hvis dette er tilfældet, kan disses fødselsår fastsættes til 1645 eller kort derefter. Eske Dich s navn og segl findes blandt underskriverne af den rapport om begivenhederne, som forlanges af regeringen i forbindelse med retsagen mod lensmanden og den bornholmske væbnings ledere.