GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Eskild Hansen Dich

Født 1739 Gudhjem
Død 7 JUL 1793 Christiansø
1739
Gudhjem
1704
Svaneke
1672
Svaneke
1638
Svaneke
1647
Bornholm
ABT 1645
Østermarie
Familie med Helvig Hansdatter
Vielse 5 OCT 1766 Gudhjem kirke
Dom XV p T Blefe Esche Dich og Helvig Hansdatter trolovede efter Kongelig Bevilling af Dato 25de Juli 1766 saasom de vare i 3die grad med hinanden beslægtede - de gafve efter Biskoppens Sigelse 2 Rdl til Rønne Hospital. arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 ops
Beskætigelse Garnisonssmed på Christiansø
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich . 166
Fødsel 1739 Gudhjem
1793. 7de Juli om Eftermiddagen kl 1 døde Eskild Hansen Dich, Smed ved Fæstningen. Paa ... 8de ejusdem begravet. 54 evt. 55 Aar gl. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Dåb 31 MAY 1739 Gudhjem
1739: Dom. 1ste p trinitatis blev Hans Dichs Søn døbt og kaldet Esche; Barnet bar Ellen Christian Graaes.Pigefadder Maren Jørgensdatter, Konefadder Karen Jacob Peders, Mandefadder Hans Jacobsen ... arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 ops
Fadder 25 DEC 1755 Gudhjem kirke
Samme dag blev Peder Hansens Søn døbt og kaldt Eschil Dich; Ane Isachs bar ham, Faddere Hans Madsen, Eschil Hansen Dich, Karen Hans Olsens, Bodil Pedersdatter. arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 ops
Fadder 17 NOV 1760 Gudhjem kirke
For Anders Svendsens Helvig Kirstine arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 ops
Fadder 8 MAR 1761 Gudhjem kirke
For Niels Nielsens Datter Kirsten. arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 ops
Fadder 16 MAY 1762 Gudhjem kirke
arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 ops
Fadder 13 JAN 1765 Gudhjem kirke
arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 ops
Fadder 14 JUL 1765 Christiansø kirke
--- Smedens Karl Esche Dich arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 o
Fadder 16 APR 1769 Christiansø kirke: For møllerens datter
... Smede Svend Esche Dich arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 o
Fadder 2 FEB 1770 Christiansø kirke:
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 o
Fadder 23 JUN 1776 Christiansø kirke: For møllerens søn
. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Fadder 26 JUL 1776 Christiansø kirke: For møllerens datter
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Fadder 6 JUN 1779 Christiansø kirke: For murermesterens søn
1779: Juni 6te arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Fadder 19 OCT 1783 Christiansø kirke: For tambourens datter
1783:19de Octbr. ... døbt Tambourens Paul Svendsens Pigebarn, som i Daaben blev kaldet Anna ... 1. Smeden Eschild Dick ... arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
18 DEC 1789 Christiansø: Forlover
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Død 7 JUL 1793 Christiansø
1793. 7de Juli om Eftermiddagen kl 1 døde Eskild Hansen Dich, Smed ved Fæstningen. Paa ... 8de ejusdem begravet. 54 evt. 55 Aar gl. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Kirkebog Christiansø 1786-97 1793 d 9de Julij blev Fæstningens Smed Eskel
Dich begraven, som havde tient troe i Kongens
Arbeyd i 27 Aar og nu havde udtient. - Haaber
at Han blev af Naade af deres Tall , som Hvile salig af deres Arbeyde etc: Og at hans Møje, Arbejde og Elende (timelig Armod hafde han ikke) er kommen til en Salig Ende. - i sin Alders 55de Aar. ao opsl 34
Begravelse 8 JUL 1793 Christiansø
1793. 7de Juli om Eftermiddagen kl 1 døde Eskild Hansen Dich, Smed ved Fæstningen. Paa ... 8de ejusdem begravet. 54 evt. 55 Aar gl. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Skifte 7 JUL 1793
Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv Den bornholmske slægt Dich .Skifte efter ham påbegyndt 7/7 1793. Aktiver 479-2-4 incl et hus i Gudhjem, passiver 106-0-4. 166
Tre sønner af Hans Dich uddannet som smede bliver for meget at rumme i den lille by Gudhjem. Nogen må se sig om efter beskæftigelse andetsteds.

Fæstningen Christiansø var en oplagt mulighed, når lejlighed bød sig. Gudhjem har været en vigtig base for Bornholms samkvem med fæstningen. Herfra udgik den korteste færgerute, og alene kirkebogens notater afspejler betydningen. Afgangsli sten peger mod Øen som nyt hjemsted for flere. Vielser på øen og i Gudhjem har hyppigt den anden lokalitet som hjemsted for brud eller brudgom. Når byens piger nedkommer med uægte børn, vil den udlagtte barnefader typisk være en ung man d fra fæstningen. Færgeruten er en vigtig bidragsyder til Gudhjems næringsliv, men den kræver også sine ofre i form af drukneulykker. Det alvorligste eksempel er fra 1810, hvor færgen i hårdt vejr krydsede sig frem mod Gudhjem og kæntred e ud for Melsted. 14 mennesker omkom, tre af dem hjemmehørende i Gudhjem.

Kilderne veksler mellem fornavnet Eskild og Esche. Han underskriver sig selv som Eskild.

Da han i 1766 gifter sig med Helvig, får han ansættelse som svend hos smeden på fæstningen, der er kommet op i alderen, og de slår sig ned på øen. Da smeden dør i 1769 overtager Eskild stillingen som garnisonssmed. Dermed grundlægge s 50 års tjeneste for Eskild og hans søn Diderich som garnisonssmede på Fæstningen Christiansø.

Der er grund til at tro, at der herskede respekt om smeden på fæstniogen. Ikke kun gennem den hyppige brug af Esild og hans kone som faddere for især det etablerede borgerskab på øen, som foruden smeden bestod af møllebyggeren, tømmermanden , fangefogeden, lodsen, mølleren, murmesteren og tambouren. Især i kraft af den respektfulde omtale i kirkebogen ved hans begravelse (se kildeangivelsen). Det er et særsyn, at afdøde på denne måde får omtale ud over de faktuelle data i forb indelse med dødsfaldet. Præsten har i sin fromme nidkærhed udmalet jordelivets elendighed, men så kommer han i tanker om, at elendigheden måske ikke var helt så stor for smeden, og tilføjer derfor den parentes, der fortæller, at Eskild ikk e har oplevet timelig armod.

Det må man i høj grad bifalde, eftersom det af skiftebogen fremgår, at Eskild døde som en holden mand. Nettoformuen var på over 373 Sølvdalere, herunder et hus i Gudhjem.