GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Ole Andersen

Født 11 FEB 1793 Ertholmene
Død 7 MAY 1817 Havet ved Christiansø
Cicilie Christine Andersen 29 FEB 1816 Christiansø
Vielse 26 JUN 1815 Christiansø kirke
Soldat ved Garnisonscompagniel Ole Andersen, Ungkarl, 22 Aar. Marie Datter af afgangne Underkanonerer ved Fæstningen Esper Friderichsen, conditionerende hos Skolelærer Johansen, 22 Aar. Forlovere: Underofficer i Fæstningen Hans Olsen og Solda t Christen Valentin. Arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1812-15,
Fødsel 11 FEB 1793 Ertholmene
Dødsdagen 1817 d.7de Maj. Druknet. 24 Aar. Kirkeb Christiansø 1812-18, pag. 40, LAK 2-10
11. Febr. fødte C.M. Anders Pedersen hans H. Sidsel en Søn som i Daaben den 1ste (søndag i Fasten) blev kaldet Ole. t.B.: Løjtnant ... s Hustru, C.M. Ole Josefsen, S. Martin Josefsen, L.M. Peder Byrensen, Anne KnudsD t.pige arkivalieronline, Kirkeb. Christiansø 1772-99
Dåb 17 FEB 1793 Christiansø kirke
1793 1ste Sønd i Fasten blev C. M. Anders Persens og Hustru Sidsel Hansdatters Barn Ole døbt arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1786-97,
Anders Pedersen, Mand, 40, Soldat. arkivalieronline Folket 1801 Christiansø s. 1
Konfirmation 21 APR 1807 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1800-1815
Beskætigelse 1813 Soldat på Fæstningen
Dødsdagen 1817 d.7de Maj. Druknet. 24 Aar. Kirkeb Christiansø 1812-18, pag. 40, LAK 2-10
Auditøren, Fæstningen Christiansø Diverse navnelister 1812-13 Compagniet: Soldat Ole Andersen 31
Død 7 MAY 1817 Havet ved Christiansø
Dødsdagen 1817 d.7de Maj. Druknet. 24 Aar. Kirkeb Christiansø 1812-18, pag. 40, LAK 2-10
Ole var Marie Espersdatters jævnaldrende, født på øen i 1793 som søn af Soldat Anders Pedersen, (folketællingen Christiansø 1801, arkivalieronline opslag 25) De nåede kun at få et barn, Cicilie Christine, i deres korte ægteskab. Ole s dramatiske endeligt beskrives af degnen i kirkebogen for Christiansø 1812-18 side 40:

'Onsdagen d. 7de Maj 1817 hændte den Ulykke, at trende af Fæstningens Mandskab, som tog ud for at see til deres Sildegarn, fandt, da det stormede temmelig, deres Grav i Bølgerne uden at deres døde Legemer hidindtil har været at finde. De tven de vare unge Mænd, som kun faa Aar havde været gifte, efterlade dem Kone og Børn, den enes Hustru formenes at være frugtsommelig.'

Ole var 23 år og Overcomplet Peder Clausen 27. Den tredje druknede var Peder Rasmussen på 52.