GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Sidsele Espersdatter

BEF 1687
Øster Larsker
1689
Gudhjem
Familie med Friderich Hansen
Vielse 3 OCT 1751 Christiansø kirke
1751 Octbr 3 . Dom. 17 p. Trin. Copulerede Underconst Friderich Hansen og Sidsele Espersdatter arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 p
Dåb 2 APR 1714 Øster Larsker kirke
Kirkebog Øster Larsker 1701-1751 (1714) Baptis ... 2da Passiot: Esper Hs Sidsele. ge oplyser introduktion af Esper Pedersens Hustru. Måske er det præsten, der løber sur i navnene. Studier af børnenefødslerne sandsynliggør, at der har været 2 Esper Pedersen og 2 Esper Hansen (mindst) i Øster Larsker på samme tid. AO opsl 43
stru. Jeg vælger at antage, at Sidsele er datter af Esper Peders. , at hun her har indledt en karriere som tjenestepige hos fæstningens standspersoner. Uden tvivl er det hende, der optræder som 'Præsten Hr. Froms Piige Sidsel Espersdaatter' ved altergang i januar 1744. Derefter vender hun regelmæssigt tilbag e til altergang og som fadder, som det passer sig for medlemmer af sognepræstens husstand.

Efter lang tids tro tjeneste hos øens standspersoner gifter hun sig som 37-årig. Det bliver da også kun med to børn, hun viderefører slægten, idet en dreng og en pige er dødfødte.
Altergang 12 JAN 1744 Christiansø kirke
1744 Første Søndag efter Hellig Tre Konger Communikerede ... Præstens Hr. Froms Piige Sidsel Espers Daatter. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50 p
Fadder 12 APR 1744 Christiansø kirke
1744 anden Søndag efter Paaske arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50 p
Altergang 15 APR 1745 Christiansø kirke
Skærtorsdag communikerede ... Præstens Pige Sidsele Espersdatter arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Altergang 22 AUG 1745 Christiansø kirke
Den tiende Søndag efter Trinitatis communikerede ... Hr. Froms Pige Sidsel arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Altergang 6 FEB 1746 Christiansø kirke
Dom. Septuagesima Communicerede ... Hr. Froms Piige Sidsel. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Altergang 19 JUN 1746 Christiansø kirke
Dom. 2den post Trinit. Communikerede ... Præstens Pige Sidsel. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Fadder 2 OCT 1746 Christiansø kirke
Dom.17 nde post Trinit ... blev Constabel Esper Espersens Søn kaldet Herman. Hand blev baaren til Daaben af Hr, Forvalter Fuglsangs Frue. Fadere vare Præstens Hr. Froms Pige Sidsel, Feltskiær Langhorns Kiæreste, Hr. Capitaine Stibolt, Hr. Lieu tenant Grolaw, Monsieur Petersen. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Altergang 27 NOV 1746 Christiansø kirke
Paa første Søndag udi Advent Communikerede ... Hr. Froms Pige Sidsel. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Fadder 4 DEC 1746 Christiansø kirke
Den anden Søndag udi Advent ... saa blev ogsaa Soldat Erich Ipsens Daatter døbt og kaldet Anne. Hun blev baaret til Daaben af Hr Capitaine Stibolts Frue. Fadere vare Hr. Froms Pige Sidsel, Constabel Lars Peders Kone, Const. Hans Ipsen, Const. Pe der Øster, S. Peder Rug. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Altergang 1 SEP 1747 Christiansø kirke
Dom. 12te Post Trinit, Communikerede ... Hr. Froms Pige Sidsel. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50 o
Altergang 7 JAN 1748 Christiansø kirke
Første Søndag efter Hellig Tre Kongers Dag Communikerede ... Præstens Pige Sidsel arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50 o
Altergang 9 JUN 1748 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Altergang 2 MAR 1749 Christiansø kirke
Præstens Pige Sidsel Espersdatter. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Altergang 10 AUG 1749 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Fadder 5 OCT 1749 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72,
Fadder 3 MAY 1750 Christiansø kirke
Rogate blev Soldat Ole Pedersens Søn døbt, kaldet Hans, baaret af Barbara Stubbems. Faddere ... Præstens Pige Sidsel Espersdatter. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Altergang 26 JUL 1750 Christiansø kirke
Præstens Pige Sidsele arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Fadder 6 SEP 1750 Christiansø kirke
Dom 15. p. Trinit: ... Døbt Sold. Jeremias Jeremiasens Søn kaldet Peder ... Faddere Præstens Pige Sidsele ... arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72,
Introduceret 20 AUG 1752 Christiansø kirke efter barsel
1752 August 20:Introduc. Underconstabel Friderich Hansens Kone. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 p
19 JUL 1752 Christiansø kirke: Dødfødt datter begravet
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72,
Fadder 2 FEB 1754 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72,
14 NOV 1755 Forløst med dødfødt drengebarn
Introduceret 21 DEC 1755 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72,
Introduceret 20 AUG 1758 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 p
17 JUL 1763 kirken: Forbøn
1763 Juli d. 17: Bedet for Frider. Hanses Kone arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 p
29 JAN 1781 sin svaghed betjent med den hellige nadver
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
23 DEC 1781 sin svaghed betjent med den hellige nadver
23. Dec. 1781. Samme Dag blev Enken Sissel Frid Hansens i sin Svaghed betjent med den hellige Nadver. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Begravelse 2 JUN 1782 Christiansø kirke
1782 Juni d 2. Kastet Jord på Constabel Enken Sissel Sol. Friderich Hansens gl. 69 Aar. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
12 MAY 1782 hjemmet betjent med den hellige nadver
Sidsele er født i sognet Øster Larsker. Som mange andre bornholmere får hun arbejde på Christiansø. Om det er hende, der omtales som Feldtskjærer Langhorns pige 'Sidsele' i 1735 uden angivelse af efternavn er usikkert. Det kan godt tænkes , at hun her har indledt en karriere som tjenestepige hos fæstningens standspersoner. Uden tvivl er det hende, der optræder som 'Præsten Hr. Froms Piige Sidsel Espersdaatter' ved altergang i januar 1744. Derefter vender hun regelmæssigt tilbag e til altergang og som fadder, som det passer sig for medlemmer af sognepræstens husstand.

Efter lang tids tro tjeneste hos øens standspersoner gifter hun sig som 37-årig. Det bliver da også kun med to børn, hun viderefører slægten, idet en dreng og en pige er dødfødte.