GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Ellen Kirstine Poulsdatter

Død 24 MAR 1785 Christiansø
Dåb 3 MAY 1750 Christiansø kirke
Rogate .. Samme dag blev Soldat Poul Axelsens Daatter kaldet Ellen Kirsten. Baaren af Mad. Langhorn, faddere var Corporal Anders Christophersen, Sold. Peter Axelsen, Sold. Hans Wllumsen, Lodsens Pige Ane, Ellen Hans Peders arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50,
Konfirmation 14 APR 1765 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72,
Død 24 MAR 1785 Christiansø
Begravelse 26 MAR 1785 Christiansø kirke
1785 Løverdagen d. 26de Marts blev Soldat Niels Jensens Kone navnlig Ellen Kirstine Poulsdatter begraven 35 Aar gammel. Hun døde sidste Torsdag i Barsels Seng uforløst efter 3 Dages Smerter. Formedelst Præstens Svaghed kunde Jord Paakastels e ikke ske paa hendes Begravelsesdag, hvorfor hendes Grav blev staaende aaben indtil Præstens Helbred tillader ham at gjøre Jordpaakastelsen. løb oplyser: 'Blandt de Døde var en Soldaterkone, som døde uforløst efter 3 Dages Smerter (opslag 62). Præstens svaghed vender imidlertid tilbage i 1786 og det sker samtidig med at en såkaldt 'grasserende Sygdom' huserer på Øen og kræve r det ene offer efter det andet. Det ender med, at man med provstens medvirken autoriserer degnen til at foretage jordpåkastelse af det betydelige antal lig, som var begravet under epidemien. Også biskoppen bliver involveret i problemstillinge n med præstens langvarende svaghed. Det nævnes, at der nu var et så stort antal enker og faderløse på øen, som man aldrig før har oplevet. 1786 var et mørkt år! arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,