GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Esber Friderichs

Født 1753 Christiansø
Død 1802 Christiansø
1753
Christiansø
1712
Bornholm
BEF 1687
Øster Larsker
1689
Gudhjem
Vielse 9 OCT 1774 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Beskætigelse Constabel, Undercanonerer
arkivalieronline kirkeb Christiansø 1786-97 o
Døbt Pensionist Jørgen Anchers og Kone Elsebeths Datter kaldet Ane Magrethe ... De øvrige Faddere var ... Constab. Esber Friderichsen. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
1802 Den 9de Februar 1802 døde afskediget Undercanonerer Esper Friderichsen og blev jordet den 12te ejusdem 50 Aar gammel. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1800-1815
Fødsel 1753 Christiansø
Afskediget Underkanonerer med 3die ... Pension arkivalieronline Folketælling 1801 Christians
Dåb 19 SEP 1753 Christiansø kirke
19. Februar døbt Underconstabel Friderich Hansens Søn kaldet Esber. Baaren af Forvalter Schiøtz Frue. Faddere Bodil Espersdatter, Underconst. Peder Østers Kone, Lieut. Grollau, Feltskiær Langhorn, Soldat Peter Bentsen. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72,
Konfirmation 26 APR 1767 Christiansø kirke
1767 1ste Søndag efter Paaske prædiket og til Confirmation antaget følgende: ... Esber Friderichsen ... arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72,
Fadder 21 AUG 1768 Peder Bentzens Elsebeth
1768 August 21. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72,
Fadder 4 SEP 1771 Christiansø kirke
arkivalieronline kirkeb Christiansø 1717-72 o
Fadder 19 JAN 1772 Christiansø kirke
arkivalieronline kirkeb Christiansø 1717-72 o
Fadder 28 MAY 1772 Christiansø kirke
arkivalieronline kirkeb Christiansø 1717-72 o
Fadder 8 APR 1773 Står fadder i Christiansø kirke
1773 April d 8. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Fadder 31 MAY 1773 Christiansø kirke
2. Pinsedag arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Fadder 12 MAY 1774 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99,
Fadder 21 MAR 1779 Christiansø kirke
... døbt Constabel Morten Berilsen og Kone Ellens Søn kaldet Hans baaret af Constabel Peder Jeremiassens Kone Ellen. De øvrige Faddere var Soldat Peter Axelsens Kone Lisbeth, Pigen Kirstine Povelsdatter, Constabel Esber Friderichs, Soldat Chris ten Petersen. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-79,
Død 1802 Christiansø
1802 Den 9de Februar 1802 døde afskediget Undercanonerer Esper Friderichsen og blev jordet den 12te ejusdem 50 Aar gammel. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1800-1815
Begravelse 12 JAN 1802 Christiansø kirke
1802 12te Febrr. jordet afdøde Pensionist Esper Friderichsen arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1800-1815
1802 Den 9de Februar 1802 døde afskediget Undercanonerer Esper Friderichsen og blev jordet den 12te ejusdem 50 Aar gammel. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1800-1815
Det er en naturlig følge af omstændighederne, at de piger, der blev født på Erteholmene, blev soldaterkoner. Selv om det måske er mindre selvfølgeligt, at drengene blev soldater på fæstningen, var det almindeligt. Det var tilfældet med ti p-tip-tipoldefar Esber, der fødes som søn af Underconstabel Friderich Hansen. Ganske vist oplyser folketællingen fra 1801 Esbers alder til 54 - altså fødselsåret 1747. Det berigtiges i kirkebogen fra samme år (1801), der ved han s død og begravelse angiver alderen til 50 år. Stavemåden ændrer sig i årenes løb til Esper.

Soldaterne blev ofte i tjenesten på øen hele deres levetid. Kirkebogen (1772-99 side 84) fortæller således: '1789 d. 16. februar begravet soldaten Erich Ipsen 71½ år gammel, tjent 40 år som soldat her på fæstningen og var aldrig sengesy g her på stedet inden de sidste 3 dage før hans død'.

Efter at Esber omkring år 1800 var blevet pensioneret, var Fæstningen Christiansø under Englandskrigen undertiden i krigsberedskab. Kirkebogen fra 1801 fortæller:

'2den Søndag efter Paaske (7. april) blev ingen Kirke Tjeneste forrettet fordi et fjendtligt Angreb paa Fæstningen blev befrygtet af den forbisejlende Engelske Flaade'. Og videre: 'Christi Himmelfarts Dag Højmesse Prædiken (2. maj) begynd t af Holm, thi formedelst en engelsk Brig nærmede sig Fæstningen og satte sine Fartøjer ud, blev slaaet Alarm, hvorfor Gudstjenesten maatte ophøre'.