GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Niels Jørgensen

Født 2 NOV 1777 Herfølge
Død 3 JAN 1858 Lellinge
Familie med Inger Olsdatter
Jørgen Nielsen 25 MAR 1812 Herfølge sogn
Familie med Ellen Nielsdatter
Ole Nielsen 2 JUL 1837 Lellinge
Vielse 4 JUN 1836 Lellinge
Enkem. Skovfoged Niels Jørgensen 57 aar af Skovfogedhuuse på Lellinge. 2. Ægteskab. Pige Ellen Nielsdatter af Lellinge 27 aar. Forlovere Forpagter ... af Ny Lellinge og ... Hansen af Yderholm LAK 4571
Beskætigelse Skovfoged
Fødsel 2 NOV 1777 Herfølge
Kirkebog Herfølge 1751-92 1777: 23. Sønd. eft. Trinitatis som er Allehelgens Søndag blev Jørgen Olsens hjemmedøbte søn Niels af Hegnedshuuse baaret af Assessor Fieldsteds Frue af Walløe Hospital. Test. Peder Olsen af Tessebølle, Rasmus Olsen Tærsker(?) på Billesb org, Christoffer Jensen Hegnedshuuse, Niels Pedersen og Peder Jensens Qdr., begge af Herfølge. arkivalieronline opsl 109
Kort og Matrikelstyrelsen Historiske kort: Herfølge by 1809-1860
19 NOV 1814 Herfølge kirke: Forlover
Kirkebog Herfølge 1776-1814 1814 d 8 Octbr. meldte sig som forlovede Mads Sørensen 43 Aar, Enke Anne Jørgensdatter 50 Aar, begge af ?huset. Begge har haft Børnekopper. Som Forlovere: Niels Jørgensen Skovfoged af Ankershuset, Anders Sørensen Gaardm i Hadstrup. arkivalieronline opsl 129
Død 3 JAN 1858 Lellinge
2-485-4 / 6/6
Begravelse 12 JAN 1858 Lellinge
Niels Jørgensen er ifølge kirkebogen født i 'Hegnedshuuse' i Herfølge sogn i 1777. Hegnedshuse er ikke en stedbetegnelse, vi kan finde i dag, men det har sandsynligvis været en lokalitet med tilknytning til Hegnedslund Gods, der var beliggend e nordvest for Herfølge by og hørte under Vallø Stift. Det passer godt sammen med faddernes adresser. I dag (2013) benyttes hovedbygningen som kvindecenter med betegnelsen 'Hegnetslund' på adressen Vordingborgvej 82, Herfølge. Jorden er for længst udstykket.

I 1782 og ved folketællingen 1787 bor familien i 'Billesborg Indelukkehus' på Knapmagervej . Her er Niels altså vokset op fra han var under 5 år.

N iels Jørgensens far er fæstebonde under Vallø. Husets placering i 'Billesborg Indelukke' gør det nærliggende at antage, at faderen har haft opgaver ved skovdriften. Det kan være adgangen for Niels til stillingen som skovfoged, først ve d 'Ankerstræde' og siden ved 'Lellinge Frihed'. Skovfogeder blev almindeligvis rekrutteret blandt godsets fæstere.

Den voksne Niels Jørgensen møder vi i kirkebogen for Herfølge i 1812 ved dåbshandlingen for sønnen Jørgen, han har fået med sin første kone, Inger Olsdatter. På det tidspunkt bor de i 'Ankershuus', og Niels er skovfoged i Ankerstræde ve d Herfølge.

De omtales igen i Herfølge sogns kirkebog den 19. september 1813, hvor Inger er gudmor til Rasmus, søn af husmand Hans Christiansen og hustru Margrete Rasmusdatter af Sølvhøjshuset.

Den 23. november 1814 står Niels Jørgensen fadder. Det er til husmand Niels Pedersen og hans kone Ingers søn Peder fra Ankerstræde. Han bor stadig i Ankershuus. Tilsvarende, da han jan. 1815 står fadder til gårdmand Niels Olsen og Maren Pede rsdatters Birthe fra Tessebølle.

Inger døde i 1819, da Niels var 42 år. I Folketællingen 1834 er han stadig enkemand, men i 1836 ægter han tjenestepigen Ellen Nielsdatter, og de får barnet Ole Nielsen.

I 1820 dør Peder Hemmesen, der er skovfoged ved 'Lellinge Friheden'. Niels Jørgensen flytter ind i skovfogedbolligen Hjælpemarkshuset ved Ny Lellingegård, der er Ole Nielsens fødested. Hjælpemarkshuset er i 2005 stadig skovfogedbolig, me n for et betydeligt større skovdistrikt.