GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Marie Elisabeth Esbersdatter

Født 21 MAR 1793 Christiansø
21 MAR 1793
Christiansø
1753
Christiansø
1712
Bornholm
BEF 1687
Øster Larsker
1689
Gudhjem
Familie med Christen Hansen Holm
Magdalene Oline Holm 3 MAR 1821 Christiansø
Hans Friderik Holm 22 OCT 1823 Christiansø
Hans Frederik Holm 1824 Christiansø
Cathrine Mettea Holm 1 JUN 1826 Christiansø
Christiane Marie Holm 2 MAY 1829 Christiansø
Christian Martin Holm 17 JAN 1833 Christiansø
Vielse 17 NOV 1820 Christiansø kirke
Brudgommen: Lodsmatros Christen Hansen Holm her af Fæstningen 32½ Aar gl., Bruden: Elisabeth Maria Espersdatter, enke efter afg. Soldat Ole Andersen, 28 Aar gl. og her af Fæstningen. Forlover: Overlods H. Møller og Constabel Christen Valentin . Anmærkninger: Brudgommen har forhen været gift med Sophia Augusta født Ude, men har med en Hof og Stadsretsdom af 14. Aug. d. Aa. erholdt dette Ægteskab ophørt og Tilladelse til at indgaae nyt lovligt Ægteskab. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1818-1891
Familie med Ole Andersen
Cicilie Christine Andersen 29 FEB 1816 Christiansø
Vielse 26 JUN 1815 Christiansø kirke
Soldat ved Garnisonscompagniel Ole Andersen, Ungkarl, 22 Aar. Marie Datter af afgangne Underkanonerer ved Fæstningen Esper Friderichsen, conditionerende hos Skolelærer Johansen, 22 Aar. Forlovere: Underofficer i Fæstningen Hans Olsen og Solda t Christen Valentin. Arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1812-15,
Fødsel 21 MAR 1793 Christiansø
arkivalieronline, Christiansø 1801, opslag 27
1793 21de Martii. avlede tilsammen Under Canonerer Esber Friderich og H(ustru) Mette Margrethe Povelsd. en Datter som i Daaben D. Palmae blev kaldet Mariehe Elisabeth. T.B. (faddere) Constabel Peders Willums H., Ole Andersen UnderCanonerer, S(olda t). Michel Hansen, Jens Jeppesen, Enken Elisabeth Jeppesens Søn. Ellen, Forvalterens Tjenestepige. arkivalieronline Kirkeb Chridtiansø 1772-99,
Dåb 24 MAR 1793 Christiansø kirke
1793 21de Martii. avlede tilsammen Under Canonerer Esber Friderich og H(ustru) Mette Margrethe Povelsd. en Datter som i Daaben D. Palmae blev kaldet Mariehe Elisabeth. T.B. (faddere) Constabel Peders Willums H., Ole Andersen UnderCanonerer, S(olda t). Michel Hansen, Jens Jeppesen, Enken Elisabeth Jeppesens Søn. Ellen, Forvalterens Tjenestepige. arkivalieronline Kirkeb Chridtiansø 1772-99,
1793 Dom Palmarium blev Constabel Esper Friderichs og H. Mette Margretes Barn Harriche Elisabeth døbt. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1786-97,
Konfirmation 21 APR 1807 Christiansø kirke
arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1800-1815
Mine tip-tipoldeforældre Marie og hendes kommende mand Ole Andersen har overværet de dramatiske begivnheder omkring det engelske bombardement i 1808. Bombardementet var efter sigende provokeret ved den kapervirksomhed, der blev udført fra fæst ningen Christiansø. Det satte sine spor i kirkebogens afsnit for døde.

Den 8. oktober 1808 oplyser den, at man har begravet to mænd fra København på 21 og 47 år, der den 6. oktober blev skudt på kaperen ført af kaptajn H. P. Wittenberg. På samme side fortælles om de dræbte ved bombardementet den 24. oktobe r 1808. Foruden Tømremand Hans Hendrichs kone Magrete Jensdatter på 64 år er 6 svenske krigsfanger omkommet. Yderligere omtaler den på samme side 5 mænd, der drukner ved et mislykket kapringsforsøg den 2. december (arkivalieronline Kirke b Christiansø 1800 - 1815, opslag 65).

Også på anden måde sætter krigstilstanden sig spor i kirkebogen. Man møder soldater og familiemedlemmer fra 'det engagerede mandskab fra Bornholm' i de kirkelige handlinger, ikke mindst blandt de døde omkring 1810. De er ikke omkommet ved kr igshandlinger, men måske har det ikke været mennesker med den bedste sundhedstilstand, der har søgt de udsatte poster på fæstningsøen.