GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Theodora Margrethe Holm

Født 8 DEC 1900 Skibet sogn i Vejle
Død 26 JAN 1977 Roskilde
8 DEC 1900
Skibet sogn i Vejle
7 OCT 1871
Aakirkeby
29 SEP 1836
Christiansø
1 APR 1812
Gudhjem
29 FEB 1816
Christiansø
23 DEC 1835
Nylarsker
1 FEB 1808
M. Henriksens gård Vestermarie
ABT 9 SEP 1810
Rønne (tvilling)
4 JUL 1845
Povlsker
12 APR 1806
Povlsker
26 JUN 1817
Povlsker
24 AUG 1852
Svaneke
18 DEC 1811
Christiansø
22 MAR 1818
Svaneke
Familie med Ove Rasmussen
Ole Bengt Holm Rasmussen 28 JAN 1930 Slagelse
Børge Holm Rasmussen 10 JUL 1933 Endeslev
Asger Holm Rasmussen 3 JUN 1935 Rigshospitalet København
Tove Holm Rasmussen 31 JUL 1937 Endeslev
Vielse 17 MAR 1927 Slagelse
Beskætigelse
Fødsel 8 DEC 1900 Skibet sogn i Vejle
arkivalieronline Kirkeb Skibet 1892-1908 opsl
Dåb 2 APR 1922 Slagelse Baptistmenighed
Baptisternes Ugeblad Søndagen den 2. April havde vi den Glæde at døbe 2 unge Piger, begge Døtre af Br. Fr. Holm. s. 122
Død 26 JAN 1977 Roskilde
I daglig tale blev Theodora Margrethe Holm kaldt Dora.

Når Mor fortalte om sin barndom og ungdom i Slagelse, var det åbenbart, at det var den lykkeligste tid i hendes liv.

Det er begrænset, hvad Theodora har efterladt af skriftligt materiale, men hendes karakterbog fra Slagelse Borgerskole viser en pige, der i begyndelsen havde det svært med skolen, men udviklede sig til en flittig og dygtig elev, der udnyttede si ne gode evner. Ikke mindst hendes kundskaber i dansk og tysk var i top.

Dora var den gode og pæne pige, som gjorde sine religiøse forældre ære. Hun har dog i 'svage øjeblikke' fortalt os børn, at hun og søsteren Lene også prøvede de verdslige ungdomsglæder og deltog i arrangementer med dans. Det var begræns et, hvad hun afslørede, og der er ikke tvivl om, at hun tidligt affandt sig med den asketiske livsførelse hos den tids baptister.

Som en naturlig del af menighedslivet hos baptisterne indgik musikken. Der var strengekor, som alle unge, der havde en nogenlunde brugbar sangstemme, deltog i. Helst skulle de også spille et instrument, og Theodora passede samvittighedsfuldt si n klaverundervisning. Det har ikke været et overbevisende talent hos hende, men hun kunne med god præcision afspille Evangeliesangbogens Melodibog. Men uden nodepapir kom hun til kort. Også mandolinspil efter noder lærte hun sig.

Efter skolen kom hun i lære som telefonistinde ved centralen i Slagelse, og her var hun ansat i en årrække. Det har været en attraktiv stilling, som hun har opnået i kraft af sine gode skolekundskaber, kultiverede stemme og dannede opførsel . Det blev en uddannelse, som hun senere i livet benyttede som afløser ved landcentraler i Østsjælland.

Ægteskabet med Ove har helt efter vielsesritualet været i medgang og modgang. Hun har meget nemt affundet sig med tidens kvinderolle. Hendes natur var ikke at være i centrum. Hun passede samvittighedsfuldt husmodergerningen med hje m og børn og deltog i sin opmærksomhedsskabende mands aktiviteter som den beskedne ledsager, der højst deltog i kvindekonversationen med de øvrige ledsagende hustruer.

Det kom også til at betyde, at hendes status i familien blev urimeligt ringe. Ove viste hende ikke særlig opmærksomhed, og jeg selv har taget rolle efter ham i min egen opfattelse og behandling af hende. Det gør mig ondt i dag, for der er ikk e tvivl om, at hendes store menneskelige værdier er blevet værdsat langt under fortjeneste.

Tabet af hendes to førstefødte drenge har tynget den første tid i ægteskabet. I lange tider var hun desuden stærkt generet af skinnebenssår på begge ben. Svigermor har ikke behandlet hende sympatisk. Men Theodora bar sin skæbne, uden at je g husker at have hørt hende klage.

Også som værtinde ved de hyppige besøg i hjemmet i Endeslev, har hendes rolle været tjenerindens. Hun blandede sig ikke i de ofte hektiske diskussioner om religion og politik. Det var Oves domæne.

Da Theodora i 1957 blev enke, var det en enorm omvæltning i hendes liv. I overraskende grad lykkedes det hende at skabe sig en tilværelse, der på bedste måde drog nytte af de nye forudsætninger. Hun fortsatte i nogle år som afløse r på de omliggende centraler og begyndte på egen hånd at udnytte sin frihed til rejser og besøg hos børn, familie og venner. Efter få år flyttede hun til Roskilde, der i endnu højere grad kunne fungere som centrum for hendes udadvendte akt iviteter.

Jeg har kun positive minder om min mor og føler mig overbevist om, at hun som ingen andre opfylder den karakteristik, at hun ved sin død havde mange venner og slet ingen fjender.

FOTO
3. I haven foran 'Korts hus', hvor Erhard og Valborg Nielsen boede, efter de havde overtaget købmandsbutikken. .Fra v. Theodora Rasmussen f. Holm, Merete Jørgensen f. Ramussen, Inger Rasmussen, Johannes Pedersen, Birgit Rasmussen (delvis skjult ), Tove Pedersen f. Rasmussen, tre følgende kan ikke genkendes, Birger Rasmussen (i stol)