GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Christen Jacobsen Danholm

Født 1648 Beregnet
Søn af Jacob Danholm
Mathias Christensen Danholm 1679 Lundforlund præstegård
Vielse 25 NOV 1677 Lundforlund kirke
Erling Petersen Personalhistorisk Tidsskrift: De ældste led af slægten Danholm 132
Familie med Johanne Pedersdatter
Holger Christensen Danholm 1684 Gerdrup, Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark
Holger Christensen Danholm 1686 Øster Bøgebjerg, Boeslunde, Slagelse, Sorø, Danmark
Anne Dorthea Christensdatter Danholm 1688 Øster Bøgebjerg, Boeslunde, Slagelse, Sorø, Danmark
Regitze Sophie Christensdatter Danholm 1692 Kyse, Vallensved, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
Margrethe Christensdatter Danholm 1696 Kyse, Vallensved, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
Margrethe Christensdatter Danholm 1697 Kyse, Vallensved, Øster Flakkebjerg, Sorø,
Fødsel 1648 Beregnet
Beskætigelse FROM 1688 TO 1704 Ridefoged ved Harrestedgaard, Hyllinge, Ø. Flakkebjerg
Erling Petersen Personalhistorisk Tidsskrift: De ældste led af slægten Danholm .. pag 131
Beskætigelse FRA 1704 Birkefoged over Harrested Birk
Begravelse 13 JUN 1720 Kyse, Vallensved, Ø. Flakkebjerg
Kirkeb Vallensved 1645-1814 d. 13. Junii [begraftes?] Birckefogden Cristen Jacobsen Danholm af Kiuse, gamel 72 aar med Fyrrekiste og Ringen. opsl 209
Christen Jacobsen Danholm var i nogle år ridefoged hos Joachim Frederik Vind på Gerdrup i Eggeslevmagle sogn. I de år skiftede han ofte bopæl. Han var først gift med præstens datter i Lundforlund og boede 1677 til 1680 i præstegården ho s svigerfaderen. Et par år boede han i Gerlev, og efter sit andet giftermål først på Gerdrup og fra 1686 i Øster Bøgebjerg i Boeslunde sogn. Joachim Frederik Vind døde i 1687, og Gerdrup blev overtaget af broderen Holger Vinds enke, fru Mar grethe Gjedde til Harrestedgaard, og Christen Danholm indgik tilsyneladende i overdragelsen. Den adelige frue havde god brug for hans evner på Harrestedgaard, hvor hun i reglen boede. I 1687 bor han stadig i Øster Bøgebjerg, men året efte r nævnes han ved en dåb i Hyllinge kirke som ridefoged på Harrestedgaard, og senere benævnes han Margrethe Gjeddes fuldmægtig. Christen Danholm varetog den daglige drift af gården, og i flere år førte han sin frues sager for retten, god t nok med vekslende held, men dog så tilfredsstillende, at hun sørgede for, at han den 22. marts 1704 blev udnævnt til birkefoged over Harrested birk. Det fik kongelig konfirmation den 22. april.

Christen Jacobsen Danholm træder ind i vores slægtshistorie som far til Margrethe Christensdatter Danholm, der blev gift ind i den skovfogedslægt med oprindelse i Skåne, der blev en anden vigtig slægtsgren for os.

Men historisk træder de fleste af vore aner i skyggen af denne markante slægt, Danholm, der omtales først af genealogen TH. Hauch-Fausbøll i en artikel om Ingemanns slægt i Personalhistoriske Samlinger I, s. 168f og dernæst af Erling Peterse n i artiklen De ældste led af slægten Danholm i Personalhistorisk Tidsskrift 1973 s. 131f .

Her i mit beskedne slægtsforskerbidrag er det så blot med en vis stolthed at notere birkefogeden som min gerations tip-5 oldefar, svarende til 9. slægtsled.