GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Cicilie Christine Andersen

Født 29 FEB 1816 Christiansø
Død 6 OCT 1894 Bakkestræde 435 i Rønne
Familie med Isak Jensen
Ole Jensen Holm 29 SEP 1836 Christiansø
Andreas Petersen Holm 26 DEC 1838 Christiansø
Jens Larsen Holm 5 APR 1842 Christiansø
Jørgen Frederik Holm 22 JUN 1844 Christiansø
Jens Larsen Holm 12 NOV 1845 Christiansø
Jørgen Frederik Holm 10 APR 1848 Christiansø
Frederik Christian Jensen Holm 18 JUN 1851 Christiansø
Peter Andersen Holm 24 MAR 1855 Christiansø
Vielse 17 JUN 1836 Christiansø kirke
Ungkarl Isak Jensen Holm, 24 Aar gl., Soldat. Pigen Cecilie Christine Andersen 20 AQar gl., af Menigheden. Forlovere: Fyroppasser Ole Kjøller og Underkanonerer Mogens Nielsen. arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1818-91,
Fødsel 29 FEB 1816 Christiansø
1816 d. 29de Februari. Cicilie Christine. Forældre: Soldat i Fæstningen Ole Andersen og Kone Marie Elisabeth Espersdatter. Daabsdag 10de Marti. Faddere: Justitsquarteermester Peter Andersens Kone, Anne Pedersdatter, Ellen Nielsdatter, conditjone rende hos Hr. Commandanten, Soldaterne Anders og Clemens Thule samt Letmatros Tønnes Hansen. Kirkeb Christiansø 1812-18, pag. 14, LAK 2-10
Dåb 10 MAR 1816 Christiansø
1816 d. 29de Februari. Cicilie Christine. Forældre: Soldat i Fæstningen Ole Andersen og Kone Marie Elisabeth Espersdatter. Daabsdag 10de Marti. Faddere: Justitsquarteermester Peter Andersens Kone, Anne Pedersdatter, Ellen Nielsdatter, conditjone rende hos Hr. Commandanten, Soldaterne Anders og Clemens Thule samt Letmatros Tønnes Hansen. Kirkeb Christiansø 1812-18, pag. 14, LAK 2-10
Konfirmation 10 APR 1831 Christiansø kirke
No. 1. Confirmandens Navn og Opholdssted: Cecilie Kirstine Andersen, i Huset hos sine Forældre. Forældre: Afg. Soldat i Fæstningen Ole Andersen, Lodsmatros Christen Holm og Hustru Marie Elisasbeth her på Fæstningen. Født her på Fæstninge n 29. Februar 1816, 15 Aar 1 Md. gl. Dom: Udmærket arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1818-91,
Død 6 OCT 1894 Bakkestræde 435 i Rønne
Enke efter Arbmd. Isak Jensen Holm af Stor Torvegade 787, Datter af Soldat Ole Andersen og Hustru Marie Elisabeth af Christiansø, født 29. februar 1816 på Christiansø. Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet: Baptistforstander P.A. Holm arkivalieronline, Kirkeb Rønne 1892-94, opsla
Begravelse 10 OCT 1894 Rønne kirkegård
Enke efter Arbmd. Isak Jensen Holm af Stor Torvegade 787, Datter af Soldat Ole Andersen og Hustru Marie Elisabeth af Christiansø, født 29. februar 1816 på Christiansø. Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet: Baptistforstander P.A. Holm arkivalieronline, Kirkeb Rønne 1892-94, opsla
Min tipoldemor blev født ind i det lille afsides samfund på Ertholmene som barn af en mere end hundredeårig soldaterslægt ved Fæstningen Christiansø. Gudmor/fadder ved dåben er 'Justitsquartiermester Peder Andersens Hustru Anne Pedersdatter , Ellen Nielsdatter, conditionerende hos Hr. Commandantens, Soldaterne Anders og Clemen Thule samt Letmatros Tønnes Hansen.'

Cicilie Christine også kaldet Stine blev Marie Espersdatters eneste barn med Ole Andersen. Da hun er kun et år gammel, drukner faderen, og moderen gifter sig med Christen Holm, der er lodsmatros og fisker også på Christiansø. Med ham får hu n otte børn. Ole Andersens ulykkelige skæbne er beskrevet i afsnittet om ham.

Det er ganske oplagt, at Stine også ægter en soldat ved fæstningen. Naturligvis blev det ikke mindre oplagt af, at hun nedkom med en søn 3 måneder efter brylluppet. Det fortælles om Stine, også kaldet Mor Isak, at hun blev 'den ledende ånd ' i hjemmet. Der var trange kår I tiden på Christiansø. Hun har fortalt, der ikke var råd til sæbe, når hun vaskede, men måtte bruge knoerne så meget mere. (Bent Hylleberg og Bjarne Møller Jørgensen: Et kirkesamfund bliver til).

Som fæstning var Ertholmene med Christiansø direkte underlagt kongen og statsmagten. Der var af den grund en særlig forbindelse til hovedstaden og en påvirkning uafhængig af det bornholmske samfund. Det kom også til at gælde de frikirkelig e kræfter, som i disse år med de gudelige forsamlinger udfordrede statskirken og dens embedsværk og skabte en stærk folkelig bevægelse båret af Baptistsamfundet. Der var allerede i 1848 dannet en baptistmenighed i Rønne, som havde sit udspr ing i en menighed i København ledet af P. C. Mønster. Den lå på det tidspunkt i strid med en anden menighedsfraktion i hovedstaden med stærk tilknytning til baptistsamfundene i Hamburg og USA. I denne var P.E. Ryding en ledende skikkelse , og han besøgte på sine missionsrejser Christiansø. Her var der stor lydhørhed, og mange af øens beboere blev omvendt og lod sig voksendøbe som baptister. I juli 1852 stiftede Ryding en menighed på Ertholmene.

Stine var en af de omvendte, der sluttede sig til menigheden og blev baptist, og hun blev dermed en afgørende skikkelse i den bevægelse, som kom til at lede slægtens veje i de følgende generationer. Isak og børnene fulgte hende.

Mønsters udsending, Søren Nielsen, der ledede menigheden i Rønne, hørte naturligvis om udviklingen på Ertholmene og advarede mod 'Rydings baptisme'. Han blev imidlertid udelukket af menigheden, fordi han kom i gældsfængsel, da han gik konku rs efter et letsindigt køb af et teglværk. Det lykkedes Ryding at komme i så god forståelse med den nu forstanderløse menighed i Rønne, at de tog ham til sig og valgte ham som forstander i 1854. Året efter lukkede fæstningen, og menighede n fra Christiansø flyttede til Bornholm og tilsluttede sig menigheden der.

Cicilie eller Stine eller i daglig tale Mor Isak blev en afgørende faktor i menigheden i Rønne. Man lyttede til hendes meninger, og det forlyder, at hun havde en klar mening om, hvordan den nye kirke skulle indrettes, og sådan blev det. Hende s yngste søn, Peter Andersen Holm, blev menighedens succesfulde forstander og var i en årrække en af Baptistsamfundets ledende skikkelser.

I folketællingen 1890 er hun enke og bor i Rønne hos sønnen P.A. Holm.