GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Hans Peter Hansen

Dåb 13 JUN 1759 Nylarsker
Kirkebog Nylarsker 1687-1776 (1759 13. Juni) Samme Dag blev Hans Jonss Søn Døbt og blev kaldet Hans Peter. Hannem bar Kirstine Ole Rasmuss. Faddere vare Peder Jesperss., Jens Hanssøn, Jens Sejerss., Rasmus Olss. Hustrue AO opsl 247