GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Janus Martin Lund

Født 13 Nov 1875 Sankt Ols, , Bornholms Amt, Denmark
Død 10 Jul 1963 Rønne Sygehus, Vester, Bornholm, Denmark
Johannes Emanuel Andersen Lund 11 Feb 1902 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Dagny Elisabeth Lund 14 Mar 1903 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Lilly Marie Lund 11 Apr 1906 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Martin Kristian Lund 18 Mar 1911 Knudsker, Sogn
Harry Peter Lund 14 Aug 1912 Knudsker, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Vielse 1960 Rønne Rådhus
Rønne -BORGERLIGE VIELSER - iche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvor i han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. f or Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Ne xø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. f or
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April
---------
BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af fotokopi af mikrof iche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvor i han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. f or Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Ne xø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. f or
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April
---------
Borgerlig vielsen Rønne 1900
BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af fotokopi af mikrof iche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvor i han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. f or Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Ne xø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. f or
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af foto
kb, Rønne 1895-1900, A.O. 125 side 124
1900
23. ungkarl og fyrbøder Jenus Martin Lund af Rønne søn af h usmand Hans Peter Lund og h. Jensine Margrethe. Født i Olsk er 13.november 1875 24 år
pige Oliva Elisabeth Anderesen af Rønne, datter af fi sker Hans Morten Laurentius Andersen, og h. Karoline Mari e Holm, født i Nexø p.november 1875 24 år
forlovernes fulde navn, stilling og bopæl: .A.Holm baptistf orstander og Didrik Funch Ipsen skomagermester begge af Røn ne
tinglysning: begæring af 30.april kundgjort på tinge fra 8. maj til 8.juni.
Vielse år og dato samt sted : 8. juni 1900 Rønne
Vielsen foretaget af: Borgmester Olivarius Rønne Rådhus
Beskætigelse
Skole - udgået Olsker
Borgerlig vielsen Rønne 1900
BORGERLIGE VIELSER - RØNNE - Afskrift af fotokopi af mikrof iche - LAK21/12.98

Aar 1900 den 8 Juni, Kl 4 Efterm., mødte paa Raadhu-
set i Rønne Kjøbstad for undertegnede Øvrighed i Rønne
Kjøbstad i Overværelse af undertegnede Vidner,
Ungkarl og Fyrbøder Jenus Martin Lund og
Pige Oliva Elisabeth Andersen,
begge af Rønne, der agte at indgaa borgeligt Ægteskab
med hinanden i Henhold til Lov af 13' April 1851 og nu
have begiæret Ægteskabet fuldbyrdet af undertegnede Øv-
righed.
(Med*) denne anmodning fremlagdes efternævnte af
Brudeparret tilveiebragte Attester og (....ligheder*).
1.Brudeparrets Begiæring af 30.April d.A om Kundgiø-
relse til Thinge af det tilsigtede Ægteskab og at dette
agtes indgaaet for Øvrigheden i Rønne Kjøbstad,
forsynet med Paategning af D.Ø. om at være kund-
giort (inden en*) Rønne Bything den 8. f.M. og at
der ikke er anmeldt noget (Fortil*) eller fremført
nogen Indsigelse mod det attraaede Ægteskab.
Begiæringen indholder tillige Erklæring om,
at saavel Brudgom som Brud ikke henhører
til Folkekikren, men ere Medlemmer af den
herværende Baptistmeninghed.
2. Attest af 20.april d.A. fra Sognepræsten i Olsker
Sogn Pastor E. Lund, hvorefter Brudgommen
er født i Olsker Sogn den 13' November 1875 af
Forældre Husmand Hans Peter Lund og Hu-
stru Jensine Margrehte.
3. do af 2 Mai d.A. fra Lærer i Olsker M. Nielsen,
i Sognepræstens Fraværelse, hvorefter Brudgommen
er udskreven af nævnte Sogns Skole den 28 April
1890.
4. do af 19 April d.A. fra Olsker Sogneraad, hvorefter Brud-
gommen er forsørgelsesberettiget i nævnte Sogn og
ikke har oppebaaret urefunderet Fattigunderstøttelse
af nævnte Kommune.
5. Erklæring af 14 April d.A. fra Brudgommens Fader, hvor i han
meddeler Samtykke til det tilsigtedeÆgteskab
6. Rønne Kjøbst - Skifterets Beskikkelse af 28.April d.A. f or Menig-
hedsforstander P.A. Holm i Rønne til Kurator for
Brudgommen.
7. Skudsmaalsbog udført 19.Novber 1896 af Sognepræsten i Ne xø Provst
A.Jensen, hvorefter Bruden er født i Nexø den 9 November
1875 af Forældre Fisker Hans Morten Laurentius An-
dersen og Hustru Karoline Marie Holm, døbt i
Nexø Kirke den 11 Febr. 1876 og konfirmeret i Sct.
Bodils Kirke den 10 oktober 1889.
8. Erklæring af 22 April d.A. fra Brudens Fader, hvori han
meddeler Samtykke til af hans nævnteDatter
indgaar det tilsigtede Ægteskab.
9. Rønne Kjøbstad Skifterets Beskikkelse af 28 April d.A. f or
Menighedsforstander P.A. Holm i Rønne til Ku-
rator for Bruden.
10. Attest af 16 f.M. fra Sognepræsten i Rønne Pastor F.V.
Christensen, hvorefter Bruden har anmeldt,
at være udtraadt af Folkekiren.
11. Erklæring af 28 April d.A. fra Menighedsforstander
Peter Andersen Holm og Skomagermester Didrik
Funch Ipsen, begge af Rønne, hvorefter de
som Forlovere indestaa for, at der ingen
lovlig Hindring gives for, at (..................*)
indgaa Ægteskab med hinanden, i hvilken
Henseenede de oplyse at de af Øvrigheden ere
betydede deres Ansvar i Saa Henseende.
Erklæringen indeholder tillige førstnævntes
Samtykke til det tilsigtede Ægteskab i hans
egenskab af deres beskikkede Kurator.
Der skønnedes herefter intet af være til Hinder for
Fuldbyrdelsen af det begiærede Ægteskab.
I Overensstemmelse med Lov af 13 April
Folketælling 1901
Bornholm, Vester, Rønne Købstad, , 217ce, 1938, FT-1901, D9 012
Navn: «tab»Alder: «tab»Status: «tab»Stilling i familien: «t ab»Erhverv: «tab»Fødested:
Janus Martin Lund «tab»18751113 «tab»G «tab»Husfader «t ab»Maskinpasser «tab»Olsker Sogn. Bornholm
Oliva Elisabeth Lund «tab»18751109 «tab»G «tab»Husmode r «tab» «tab»Nexø
Johanne Pedersen «tab»18931120 «tab»U «tab»Plejebarn «t ab» «tab»Sverige Forhus
Jenus Martin Lund, m, 13/11.75, g, husfader, maskinpasser , Hasle Klinkefabrik
Oliva Elisabeth Lund, k, 9/11.75, g, husmoder
Johannes E.A. Lund, m, 11/2.02, u, barn
Dagny E. Lund, k, 14/3.03, u, barn 14 selvejergård, matr. 23
«b»1. Jenus Martin Lund,«/b» m, 13/11.1875, g, baptist, Ols ker, ophold i sognet fra: 1907, sidste bopæl før tilflytte t sognet: Rønne, husfader, smed i slemeriet (kaolinslemmeri et) Buskegård, navn på firmaet: Firmaet timeløn, navn på so gnet hvor firmaet ligger: Knudsker,
«b»2. Olive Elisabet Lund,«/b» k, 9/11.1875, Baptist, Neksø , 1907, Rønne, husmoder, husbestyrerinde.
«b»3. Johannes Emanuel Lund«/b», m, 14/3.1902,ug, baptist , Rønne, 1907, Rønne, barn
«b»4. Dagny Elisabet Lund,«/b» k, 14/3.1903, ug, baptist, R ønne, 1907, Rønne, barn
«b»5. Lily Marie Lund,«/b» k, 11/4.1906, ug, baptist, Rønne , 1907, Rønne, barn«b»

«/b»«i»Kures gårdregister:
Bornholms Kaolinslemmeri købte i 1871 Buskegård af Hans Ips ens enke Magdalene Kirstine Rasch ovenfor for 14.000 Rd. Ri gsmønt. Skødebrev blev læst ved Vester Herreds Ting den 27. 06.1871. Efter 1978 har Bornholms amtskommune ejet jorden o g bygningerne er for længst revet ned.«/i»
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Fødsel 13 Nov 1875 Sankt Ols, , Bornholms Amt, Denmark
KB, Bornholm, Olsker - K- 1874-1887 Janus
KB, 1874-1887, A.O.5 side 3,
1875 nr. 17, 1857 13.nov. Janus Martin Lund, husmand Hans P eter Lund og hustru Jensine Margrethe 32½ år gammel af Olsk er, jvf. pg 19 nr. 19, .faderen som er baptist anmeldte bar net navn
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711762 8#154417,25752926 Janus Martin Lund 13-11-1875 1874-1887, side 3, nr. 17. Janus Martin Lund,
KB hovedbog 1867-1879
s. 22, A.O.23
nr. 17, 1875 den 13.november, Janus Martin Lund, husmand Ha ns Peter Lund og hustru Jensine Margrethe Rønne 32½ år, beg ge af Olsker, forældrene er baptister.
Bornholms baptistmenighed Bornholms baptistmenighed , C3590

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 40«tab»Gift«tab»Husfader, Husejer, Dag lejer i et Teglværk«tab»«tab»Nylarsker sogn
Jensine Magrete Lund F. Rønne«tab» 37«tab»Gift«tab»Hans Kon e«tab»«tab»Klemensker sogn
Hans Christian Lund«tab» 10«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Østermarie sogn
Andreas Vilhelm Lund«tab» 8«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Julius Peter Lund«tab» 6«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Jenus Martin Lund«tab» 4«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Sinius Valdemar Lund«tab» 1«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Frederikke Hansine Lund«tab» 13«tab»Ugift«tab»Deres Datter« tab»«tab»Rønne

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 50«tab»Gift«tab»Husfader«tab» Slagter« tab»Nylars [Nylars Sogn]
Jensine Margretha Lund«tab» 47«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«t ab»Klemensker [Klemensker sogn]
Hans Kristian Lund«tab» 20«tab»Ugift«tab»Søn«tab» Snedkersv end«tab»Østermarie [Østermarie sogn]
Jenus Martin Lund«tab» 14«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»Olsk er [Olsker sogn]
Sinius Valdemar Lund«tab» 11«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Karoline Magrethe Lund«tab» 9«tab»-«tab»Datter«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Sandrine Helene Lund«tab» 7«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab »Do [Olsker] [Olsker Sogn]
Julie Annine Lund«tab» 5«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Elna Margrethe Hansen«tab» 79«tab»Enke«tab»Aftægtskone«tab» «tab»Rønne [Rønne Købstad]
R60 Janus Martin Lund, far: Hans Peter Lund, Olsker, 1875 1 3/11
3 Btl. 10/4.98
Jenus Martin Lund,«/b» m, 1875 13/11, g, baptistsamfundet , Olsker, bopæl i kommunen (1892 streget over), husfader, m askinpasser Bornholms Lervarefabrik.
«b»Oliva Elisabeth Lund,«/b» k, 1875 9/11, g, baptistsamfun det, Olsker, bopæl i kommunen 1900, husmoder
«b»Johanne Pedersen«/b», k, 1893 20/11, u, folkekirken, Sve rrig
Vinkelvej er muligvis den vej vi i dag kalder Johnsensvej p arellelvej til Voldgade, mellem Almegade og Ny Østergade.
husets ejer: skræddersv. C.V. Maark Bornholm, Vester, Rønne Købstad, , 217ce, 1938, FT-1901, D9 012
Navn: «tab»Alder: «tab»Status: «tab»Stilling i familien: «t ab»Erhverv: «tab»Fødested:
Janus Martin Lund «tab»18751113 «tab»G «tab»Husfader «t ab»Maskinpasser «tab»Olsker Sogn. Bornholm
Oliva Elisabeth Lund «tab»18751109 «tab»G «tab»Husmode r «tab» «tab»Nexø
Johanne Pedersen «tab»18931120 «tab»U «tab»Plejebarn «t ab» «tab»Sverige Forhus
Jenus Martin Lund, m, 13/11.75, g, husfader, maskinpasser , Hasle Klinkefabrik
Oliva Elisabeth Lund, k, 9/11.75, g, husmoder
Johannes E.A. Lund, m, 11/2.02, u, barn
Dagny E. Lund, k, 14/3.03, u, barn 14 selvejergård, matr. 23
«b»1. Jenus Martin Lund,«/b» m, 13/11.1875, g, baptist, Ols ker, ophold i sognet fra: 1907, sidste bopæl før tilflytte t sognet: Rønne, husfader, smed i slemeriet (kaolinslemmeri et) Buskegård, navn på firmaet: Firmaet timeløn, navn på so gnet hvor firmaet ligger: Knudsker,
«b»2. Olive Elisabet Lund,«/b» k, 9/11.1875, Baptist, Neksø , 1907, Rønne, husmoder, husbestyrerinde.
«b»3. Johannes Emanuel Lund«/b», m, 14/3.1902,ug, baptist , Rønne, 1907, Rønne, barn
«b»4. Dagny Elisabet Lund,«/b» k, 14/3.1903, ug, baptist, R ønne, 1907, Rønne, barn
«b»5. Lily Marie Lund,«/b» k, 11/4.1906, ug, baptist, Rønne , 1907, Rønne, barn«b»

«/b»«i»Kures gårdregister:
Bornholms Kaolinslemmeri købte i 1871 Buskegård af Hans Ips ens enke Magdalene Kirstine Rasch ovenfor for 14.000 Rd. Ri gsmønt. Skødebrev blev læst ved Vester Herreds Ting den 27. 06.1871. Efter 1978 har Bornholms amtskommune ejet jorden o g bygningerne er for længst revet ned.«/i»
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Folketælling 1880 1880 Olsker
folketælling 1880
Bornholm, Nørre, Olsker, Olsker Sogn, et Hus, 66, FT-1880 , C3590

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 40«tab»Gift«tab»Husfader, Husejer, Dag lejer i et Teglværk«tab»«tab»Nylarsker sogn
Jensine Magrete Lund F. Rønne«tab» 37«tab»Gift«tab»Hans Kon e«tab»«tab»Klemensker sogn
Hans Christian Lund«tab» 10«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Østermarie sogn
Andreas Vilhelm Lund«tab» 8«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Julius Peter Lund«tab» 6«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Jenus Martin Lund«tab» 4«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Sinius Valdemar Lund«tab» 1«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Frederikke Hansine Lund«tab» 13«tab»Ugift«tab»Deres Datter« tab»«tab»Rønne

Se også arkivalieronline Folketælling 1880 Landdistrikter ( 1880-1880)
Bornholms amt, nørre herred, Olsker sogn, A.O.25
, C3590

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 40«tab»Gift«tab»Husfader, Husejer, Dag lejer i et Teglværk«tab»«tab»Nylarsker sogn
Jensine Magrete Lund F. Rønne«tab» 37«tab»Gift«tab»Hans Kon e«tab»«tab»Klemensker sogn
Hans Christian Lund«tab» 10«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Østermarie sogn
Andreas Vilhelm Lund«tab» 8«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Julius Peter Lund«tab» 6«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Jenus Martin Lund«tab» 4«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab»O lsker sogn
Sinius Valdemar Lund«tab» 1«tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«ta b»Olsker sogn
Frederikke Hansine Lund«tab» 13«tab»Ugift«tab»Deres Datter« tab»«tab»Rønne

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 50«tab»Gift«tab»Husfader«tab» Slagter« tab»Nylars [Nylars Sogn]
Jensine Margretha Lund«tab» 47«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«t ab»Klemensker [Klemensker sogn]
Hans Kristian Lund«tab» 20«tab»Ugift«tab»Søn«tab» Snedkersv end«tab»Østermarie [Østermarie sogn]
Jenus Martin Lund«tab» 14«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»Olsk er [Olsker sogn]
Sinius Valdemar Lund«tab» 11«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Karoline Magrethe Lund«tab» 9«tab»-«tab»Datter«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Sandrine Helene Lund«tab» 7«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab »Do [Olsker] [Olsker Sogn]
Julie Annine Lund«tab» 5«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Elna Margrethe Hansen«tab» 79«tab»Enke«tab»Aftægtskone«tab» «tab»Rønne [Rønne Købstad]
R60 Janus Martin Lund, far: Hans Peter Lund, Olsker, 1875 1 3/11
3 Btl. 10/4.98
Jenus Martin Lund,«/b» m, 1875 13/11, g, baptistsamfundet , Olsker, bopæl i kommunen (1892 streget over), husfader, m askinpasser Bornholms Lervarefabrik.
«b»Oliva Elisabeth Lund,«/b» k, 1875 9/11, g, baptistsamfun det, Olsker, bopæl i kommunen 1900, husmoder
«b»Johanne Pedersen«/b», k, 1893 20/11, u, folkekirken, Sve rrig
Vinkelvej er muligvis den vej vi i dag kalder Johnsensvej p arellelvej til Voldgade, mellem Almegade og Ny Østergade.
husets ejer: skræddersv. C.V. Maark Bornholm, Vester, Rønne Købstad, , 217ce, 1938, FT-1901, D9 012
Navn: «tab»Alder: «tab»Status: «tab»Stilling i familien: «t ab»Erhverv: «tab»Fødested:
Janus Martin Lund «tab»18751113 «tab»G «tab»Husfader «t ab»Maskinpasser «tab»Olsker Sogn. Bornholm
Oliva Elisabeth Lund «tab»18751109 «tab»G «tab»Husmode r «tab» «tab»Nexø
Johanne Pedersen «tab»18931120 «tab»U «tab»Plejebarn «t ab» «tab»Sverige Forhus
Jenus Martin Lund, m, 13/11.75, g, husfader, maskinpasser , Hasle Klinkefabrik
Oliva Elisabeth Lund, k, 9/11.75, g, husmoder
Johannes E.A. Lund, m, 11/2.02, u, barn
Dagny E. Lund, k, 14/3.03, u, barn 14 selvejergård, matr. 23
«b»1. Jenus Martin Lund,«/b» m, 13/11.1875, g, baptist, Ols ker, ophold i sognet fra: 1907, sidste bopæl før tilflytte t sognet: Rønne, husfader, smed i slemeriet (kaolinslemmeri et) Buskegård, navn på firmaet: Firmaet timeløn, navn på so gnet hvor firmaet ligger: Knudsker,
«b»2. Olive Elisabet Lund,«/b» k, 9/11.1875, Baptist, Neksø , 1907, Rønne, husmoder, husbestyrerinde.
«b»3. Johannes Emanuel Lund«/b», m, 14/3.1902,ug, baptist , Rønne, 1907, Rønne, barn
«b»4. Dagny Elisabet Lund,«/b» k, 14/3.1903, ug, baptist, R ønne, 1907, Rønne, barn
«b»5. Lily Marie Lund,«/b» k, 11/4.1906, ug, baptist, Rønne , 1907, Rønne, barn«b»

«/b»«i»Kures gårdregister:
Bornholms Kaolinslemmeri købte i 1871 Buskegård af Hans Ips ens enke Magdalene Kirstine Rasch ovenfor for 14.000 Rd. Ri gsmønt. Skødebrev blev læst ved Vester Herreds Ting den 27. 06.1871. Efter 1978 har Bornholms amtskommune ejet jorden o g bygningerne er for længst revet ned.«/i»
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Folketælling 1890 1890 Olsker
folketælling 1890
Bornholm, Nørre, Olsker, , 9. S.G. Grund, 64, FT-1890, B2094

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 50«tab»Gift«tab»Husfader«tab» Slagter« tab»Nylars [Nylars Sogn]
Jensine Margretha Lund«tab» 47«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«t ab»Klemensker [Klemensker sogn]
Hans Kristian Lund«tab» 20«tab»Ugift«tab»Søn«tab» Snedkersv end«tab»Østermarie [Østermarie sogn]
Jenus Martin Lund«tab» 14«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»Olsk er [Olsker sogn]
Sinius Valdemar Lund«tab» 11«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Karoline Magrethe Lund«tab» 9«tab»-«tab»Datter«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Sandrine Helene Lund«tab» 7«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab »Do [Olsker] [Olsker Sogn]
Julie Annine Lund«tab» 5«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Elna Margrethe Hansen«tab» 79«tab»Enke«tab»Aftægtskone«tab» «tab»Rønne [Rønne Købstad]

Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:«tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv:«tab»Fødested:
Hans Peter Lund«tab» 50«tab»Gift«tab»Husfader«tab» Slagter« tab»Nylars [Nylars Sogn]
Jensine Margretha Lund«tab» 47«tab»Gift«tab»Husmoder«tab»«t ab»Klemensker [Klemensker sogn]
Hans Kristian Lund«tab» 20«tab»Ugift«tab»Søn«tab» Snedkersv end«tab»Østermarie [Østermarie sogn]
Jenus Martin Lund«tab» 14«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»Olsk er [Olsker sogn]
Sinius Valdemar Lund«tab» 11«tab»-«tab»do. [Søn]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Karoline Magrethe Lund«tab» 9«tab»-«tab»Datter«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Sandrine Helene Lund«tab» 7«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab »Do [Olsker] [Olsker Sogn]
Julie Annine Lund«tab» 5«tab»-«tab»do. [Datter]«tab»«tab»D o [Olsker] [Olsker Sogn]
Elna Margrethe Hansen«tab» 79«tab»Enke«tab»Aftægtskone«tab» «tab»Rønne [Rønne Købstad]
R60 Janus Martin Lund, far: Hans Peter Lund, Olsker, 1875 1 3/11
3 Btl. 10/4.98
Jenus Martin Lund,«/b» m, 1875 13/11, g, baptistsamfundet , Olsker, bopæl i kommunen (1892 streget over), husfader, m askinpasser Bornholms Lervarefabrik.
«b»Oliva Elisabeth Lund,«/b» k, 1875 9/11, g, baptistsamfun det, Olsker, bopæl i kommunen 1900, husmoder
«b»Johanne Pedersen«/b», k, 1893 20/11, u, folkekirken, Sve rrig
Vinkelvej er muligvis den vej vi i dag kalder Johnsensvej p arellelvej til Voldgade, mellem Almegade og Ny Østergade.
husets ejer: skræddersv. C.V. Maark Bornholm, Vester, Rønne Købstad, , 217ce, 1938, FT-1901, D9 012
Navn: «tab»Alder: «tab»Status: «tab»Stilling i familien: «t ab»Erhverv: «tab»Fødested:
Janus Martin Lund «tab»18751113 «tab»G «tab»Husfader «t ab»Maskinpasser «tab»Olsker Sogn. Bornholm
Oliva Elisabeth Lund «tab»18751109 «tab»G «tab»Husmode r «tab» «tab»Nexø
Johanne Pedersen «tab»18931120 «tab»U «tab»Plejebarn «t ab» «tab»Sverige Forhus
Jenus Martin Lund, m, 13/11.75, g, husfader, maskinpasser , Hasle Klinkefabrik
Oliva Elisabeth Lund, k, 9/11.75, g, husmoder
Johannes E.A. Lund, m, 11/2.02, u, barn
Dagny E. Lund, k, 14/3.03, u, barn 14 selvejergård, matr. 23
«b»1. Jenus Martin Lund,«/b» m, 13/11.1875, g, baptist, Ols ker, ophold i sognet fra: 1907, sidste bopæl før tilflytte t sognet: Rønne, husfader, smed i slemeriet (kaolinslemmeri et) Buskegård, navn på firmaet: Firmaet timeløn, navn på so gnet hvor firmaet ligger: Knudsker,
«b»2. Olive Elisabet Lund,«/b» k, 9/11.1875, Baptist, Neksø , 1907, Rønne, husmoder, husbestyrerinde.
«b»3. Johannes Emanuel Lund«/b», m, 14/3.1902,ug, baptist , Rønne, 1907, Rønne, barn
«b»4. Dagny Elisabet Lund,«/b» k, 14/3.1903, ug, baptist, R ønne, 1907, Rønne, barn
«b»5. Lily Marie Lund,«/b» k, 11/4.1906, ug, baptist, Rønne , 1907, Rønne, barn«b»

«/b»«i»Kures gårdregister:
Bornholms Kaolinslemmeri købte i 1871 Buskegård af Hans Ips ens enke Magdalene Kirstine Rasch ovenfor for 14.000 Rd. Ri gsmønt. Skødebrev blev læst ved Vester Herreds Ting den 27. 06.1871. Efter 1978 har Bornholms amtskommune ejet jorden o g bygningerne er for længst revet ned.«/i»
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
lægdsrulle 1892 Rønne Købstad
R60 Janus Martin Lund, far: Hans Peter Lund, Olsker, 1875 1 3/11
3 Btl. 10/4.98
Jenus Martin Lund,«/b» m, 1875 13/11, g, baptistsamfundet , Olsker, bopæl i kommunen (1892 streget over), husfader, m askinpasser Bornholms Lervarefabrik.
«b»Oliva Elisabeth Lund,«/b» k, 1875 9/11, g, baptistsamfun det, Olsker, bopæl i kommunen 1900, husmoder
«b»Johanne Pedersen«/b», k, 1893 20/11, u, folkekirken, Sve rrig
Vinkelvej er muligvis den vej vi i dag kalder Johnsensvej p arellelvej til Voldgade, mellem Almegade og Ny Østergade.
husets ejer: skræddersv. C.V. Maark Bornholm, Vester, Rønne Købstad, , 217ce, 1938, FT-1901, D9 012
Navn: «tab»Alder: «tab»Status: «tab»Stilling i familien: «t ab»Erhverv: «tab»Fødested:
Janus Martin Lund «tab»18751113 «tab»G «tab»Husfader «t ab»Maskinpasser «tab»Olsker Sogn. Bornholm
Oliva Elisabeth Lund «tab»18751109 «tab»G «tab»Husmode r «tab» «tab»Nexø
Johanne Pedersen «tab»18931120 «tab»U «tab»Plejebarn «t ab» «tab»Sverige Forhus
Jenus Martin Lund, m, 13/11.75, g, husfader, maskinpasser , Hasle Klinkefabrik
Oliva Elisabeth Lund, k, 9/11.75, g, husmoder
Johannes E.A. Lund, m, 11/2.02, u, barn
Dagny E. Lund, k, 14/3.03, u, barn 14 selvejergård, matr. 23
«b»1. Jenus Martin Lund,«/b» m, 13/11.1875, g, baptist, Ols ker, ophold i sognet fra: 1907, sidste bopæl før tilflytte t sognet: Rønne, husfader, smed i slemeriet (kaolinslemmeri et) Buskegård, navn på firmaet: Firmaet timeløn, navn på so gnet hvor firmaet ligger: Knudsker,
«b»2. Olive Elisabet Lund,«/b» k, 9/11.1875, Baptist, Neksø , 1907, Rønne, husmoder, husbestyrerinde.
«b»3. Johannes Emanuel Lund«/b», m, 14/3.1902,ug, baptist , Rønne, 1907, Rønne, barn
«b»4. Dagny Elisabet Lund,«/b» k, 14/3.1903, ug, baptist, R ønne, 1907, Rønne, barn
«b»5. Lily Marie Lund,«/b» k, 11/4.1906, ug, baptist, Rønne , 1907, Rønne, barn«b»

«/b»«i»Kures gårdregister:
Bornholms Kaolinslemmeri købte i 1871 Buskegård af Hans Ips ens enke Magdalene Kirstine Rasch ovenfor for 14.000 Rd. Ri gsmønt. Skødebrev blev læst ved Vester Herreds Ting den 27. 06.1871. Efter 1978 har Bornholms amtskommune ejet jorden o g bygningerne er for længst revet ned.«/i»
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Baptistdåb 4 Feb 1894 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
Bornholms baptistmenighed Bornholms baptistmenighed
Protokol. Døbt 4/2.1894 Bornholms Baptistmenighed.
Jenus Martin Lund,«/b» m, 1875 13/11, g, baptistsamfundet , Olsker, bopæl i kommunen (1892 streget over), husfader, m askinpasser Bornholms Lervarefabrik.
«b»Oliva Elisabeth Lund,«/b» k, 1875 9/11, g, baptistsamfun det, Olsker, bopæl i kommunen 1900, husmoder
«b»Johanne Pedersen«/b», k, 1893 20/11, u, folkekirken, Sve rrig
Vinkelvej er muligvis den vej vi i dag kalder Johnsensvej p arellelvej til Voldgade, mellem Almegade og Ny Østergade.
husets ejer: skræddersv. C.V. Maark Bornholm, Vester, Rønne Købstad, , 217ce, 1938, FT-1901, D9 012
Navn: «tab»Alder: «tab»Status: «tab»Stilling i familien: «t ab»Erhverv: «tab»Fødested:
Janus Martin Lund «tab»18751113 «tab»G «tab»Husfader «t ab»Maskinpasser «tab»Olsker Sogn. Bornholm
Oliva Elisabeth Lund «tab»18751109 «tab»G «tab»Husmode r «tab» «tab»Nexø
Johanne Pedersen «tab»18931120 «tab»U «tab»Plejebarn «t ab» «tab»Sverige Forhus
Jenus Martin Lund, m, 13/11.75, g, husfader, maskinpasser , Hasle Klinkefabrik
Oliva Elisabeth Lund, k, 9/11.75, g, husmoder
Johannes E.A. Lund, m, 11/2.02, u, barn
Dagny E. Lund, k, 14/3.03, u, barn 14 selvejergård, matr. 23
«b»1. Jenus Martin Lund,«/b» m, 13/11.1875, g, baptist, Ols ker, ophold i sognet fra: 1907, sidste bopæl før tilflytte t sognet: Rønne, husfader, smed i slemeriet (kaolinslemmeri et) Buskegård, navn på firmaet: Firmaet timeløn, navn på so gnet hvor firmaet ligger: Knudsker,
«b»2. Olive Elisabet Lund,«/b» k, 9/11.1875, Baptist, Neksø , 1907, Rønne, husmoder, husbestyrerinde.
«b»3. Johannes Emanuel Lund«/b», m, 14/3.1902,ug, baptist , Rønne, 1907, Rønne, barn
«b»4. Dagny Elisabet Lund,«/b» k, 14/3.1903, ug, baptist, R ønne, 1907, Rønne, barn
«b»5. Lily Marie Lund,«/b» k, 11/4.1906, ug, baptist, Rønne , 1907, Rønne, barn«b»

«/b»«i»Kures gårdregister:
Bornholms Kaolinslemmeri købte i 1871 Buskegård af Hans Ips ens enke Magdalene Kirstine Rasch ovenfor for 14.000 Rd. Ri gsmønt. Skødebrev blev læst ved Vester Herreds Ting den 27. 06.1871. Efter 1978 har Bornholms amtskommune ejet jorden o g bygningerne er for længst revet ned.«/i»
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Folketælling 1 Feb 1901 Vinkelvej 24, Rønne
Jenus Martin Lund,«/b» m, 1875 13/11, g, baptistsamfundet , Olsker, bopæl i kommunen (1892 streget over), husfader, m askinpasser Bornholms Lervarefabrik.
«b»Oliva Elisabeth Lund,«/b» k, 1875 9/11, g, baptistsamfun det, Olsker, bopæl i kommunen 1900, husmoder
«b»Johanne Pedersen«/b», k, 1893 20/11, u, folkekirken, Sve rrig
Vinkelvej er muligvis den vej vi i dag kalder Johnsensvej p arellelvej til Voldgade, mellem Almegade og Ny Østergade.
husets ejer: skræddersv. C.V. Maark Bornholm, Vester, Rønne Købstad, , 217ce, 1938, FT-1901, D9 012
Navn: «tab»Alder: «tab»Status: «tab»Stilling i familien: «t ab»Erhverv: «tab»Fødested:
Janus Martin Lund «tab»18751113 «tab»G «tab»Husfader «t ab»Maskinpasser «tab»Olsker Sogn. Bornholm
Oliva Elisabeth Lund «tab»18751109 «tab»G «tab»Husmode r «tab» «tab»Nexø
Johanne Pedersen «tab»18931120 «tab»U «tab»Plejebarn «t ab» «tab»Sverige Forhus
Jenus Martin Lund, m, 13/11.75, g, husfader, maskinpasser , Hasle Klinkefabrik
Oliva Elisabeth Lund, k, 9/11.75, g, husmoder
Johannes E.A. Lund, m, 11/2.02, u, barn
Dagny E. Lund, k, 14/3.03, u, barn 14 selvejergård, matr. 23
«b»1. Jenus Martin Lund,«/b» m, 13/11.1875, g, baptist, Ols ker, ophold i sognet fra: 1907, sidste bopæl før tilflytte t sognet: Rønne, husfader, smed i slemeriet (kaolinslemmeri et) Buskegård, navn på firmaet: Firmaet timeløn, navn på so gnet hvor firmaet ligger: Knudsker,
«b»2. Olive Elisabet Lund,«/b» k, 9/11.1875, Baptist, Neksø , 1907, Rønne, husmoder, husbestyrerinde.
«b»3. Johannes Emanuel Lund«/b», m, 14/3.1902,ug, baptist , Rønne, 1907, Rønne, barn
«b»4. Dagny Elisabet Lund,«/b» k, 14/3.1903, ug, baptist, R ønne, 1907, Rønne, barn
«b»5. Lily Marie Lund,«/b» k, 11/4.1906, ug, baptist, Rønne , 1907, Rønne, barn«b»

«/b»«i»Kures gårdregister:
Bornholms Kaolinslemmeri købte i 1871 Buskegård af Hans Ips ens enke Magdalene Kirstine Rasch ovenfor for 14.000 Rd. Ri gsmønt. Skødebrev blev læst ved Vester Herreds Ting den 27. 06.1871. Efter 1978 har Bornholms amtskommune ejet jorden o g bygningerne er for længst revet ned.«/i»
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
adresse før 1902 - før 1911 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Folketælling 1 Feb 1906 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Forhus
Jenus Martin Lund, m, 13/11.75, g, husfader, maskinpasser , Hasle Klinkefabrik
Oliva Elisabeth Lund, k, 9/11.75, g, husmoder
Johannes E.A. Lund, m, 11/2.02, u, barn
Dagny E. Lund, k, 14/3.03, u, barn 14 selvejergård, matr. 23
«b»1. Jenus Martin Lund,«/b» m, 13/11.1875, g, baptist, Ols ker, ophold i sognet fra: 1907, sidste bopæl før tilflytte t sognet: Rønne, husfader, smed i slemeriet (kaolinslemmeri et) Buskegård, navn på firmaet: Firmaet timeløn, navn på so gnet hvor firmaet ligger: Knudsker,
«b»2. Olive Elisabet Lund,«/b» k, 9/11.1875, Baptist, Neksø , 1907, Rønne, husmoder, husbestyrerinde.
«b»3. Johannes Emanuel Lund«/b», m, 14/3.1902,ug, baptist , Rønne, 1907, Rønne, barn
«b»4. Dagny Elisabet Lund,«/b» k, 14/3.1903, ug, baptist, R ønne, 1907, Rønne, barn
«b»5. Lily Marie Lund,«/b» k, 11/4.1906, ug, baptist, Rønne , 1907, Rønne, barn«b»

«/b»«i»Kures gårdregister:
Bornholms Kaolinslemmeri købte i 1871 Buskegård af Hans Ips ens enke Magdalene Kirstine Rasch ovenfor for 14.000 Rd. Ri gsmønt. Skødebrev blev læst ved Vester Herreds Ting den 27. 06.1871. Efter 1978 har Bornholms amtskommune ejet jorden o g bygningerne er for længst revet ned.«/i»
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
adresse Aft 1906-1914 Buskeværket, Knudsker, Bornholm
Folketælling 1 Feb 1911 Knudsker, Sogn
14 selvejergård, matr. 23
«b»1. Jenus Martin Lund,«/b» m, 13/11.1875, g, baptist, Ols ker, ophold i sognet fra: 1907, sidste bopæl før tilflytte t sognet: Rønne, husfader, smed i slemeriet (kaolinslemmeri et) Buskegård, navn på firmaet: Firmaet timeløn, navn på so gnet hvor firmaet ligger: Knudsker,
«b»2. Olive Elisabet Lund,«/b» k, 9/11.1875, Baptist, Neksø , 1907, Rønne, husmoder, husbestyrerinde.
«b»3. Johannes Emanuel Lund«/b», m, 14/3.1902,ug, baptist , Rønne, 1907, Rønne, barn
«b»4. Dagny Elisabet Lund,«/b» k, 14/3.1903, ug, baptist, R ønne, 1907, Rønne, barn
«b»5. Lily Marie Lund,«/b» k, 11/4.1906, ug, baptist, Rønne , 1907, Rønne, barn«b»

«/b»«i»Kures gårdregister:
Bornholms Kaolinslemmeri købte i 1871 Buskegård af Hans Ips ens enke Magdalene Kirstine Rasch ovenfor for 14.000 Rd. Ri gsmønt. Skødebrev blev læst ved Vester Herreds Ting den 27. 06.1871. Efter 1978 har Bornholms amtskommune ejet jorden o g bygningerne er for længst revet ned.«/i»
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
adresse Fra 1914 - ca.1958 Stengade 39, Rønne
Folketælling 1 Feb 1916 Stengade 43, Matr. 1688 Rønne
Husets ejer: maskinpasser J.M.Lund
Husets ejer: Jenus M. Lund«b»
Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11.1875, g, husfader, maskinpass er, Rønne teglværk,
«b»Oliva Elisabeth Lund«/b»,k,9/11.1875,g, husmoder
«b»Johannes E.A. Lund«/b»,m,11/2.1902,u,barn,
«b»Dagny Elisabeth Lund, «/b»k, 14/3,1903,,u, barn«b»
Lilly Marie Lund,«/b»k.11/4.1906,u, barn«b»
Martin Chr. Lund,«/b»m,18/3.1911,u, barn
«b»Harry Peter Lund«/b»,m,14/8.1912,u,barn
Oliva Elisabeth Lund,k,9/11.1875,g,husmoder
Johannes E.A. Lund,m,11/2.1902,u,
Dagny Elisabeth Lund,k,14/3.1903,u,
Lilly Marie Lund,k.11/4.1906,u,
Martin Chr. Lund,m,18/3.1911,u
Harry Peter Lund,m,14/8.1912,u Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Folketælling 1921, Rønne 1 Feb 1921 Stengade 43, Rønne
Stengade 43, huset ejer: maskinpasser: J.M.Lund
«b»Jenus Martin Lund«/b»,m,13/11 1875,Gift,Olsker, tilflytt et 1914 fra Knudsker, baptist, Husfader, Maskinpasser, Rønn e Teglværk
«b»Oliva Elisabet Lund,«/b» k, 9/11 1875,Gift, Neksø,tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Husmoder
«b»Johannes Emanuel Lund«/b»,m, 11/2 1902,Ugift, Rønne, til flyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn,«tab» Konstruktøre lev
«b»Lilly Maria Lund«/b», k. 11/4 1906, Ugift, Rønne, tilfly ttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn, Husassistent, Toldas sistent Phil, «b»Martin Christian Lund,«/b» m, 18/3 1911, U gift, Knudsker, tilflyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn «tab»
«b»Harry Peter Lund«/b», m, 14/8 1912, Ugift,Knudsker, tilf lyttet 1914 fra Knudsker, baptist, Barn

Tillægsliste midlertidig fraværende:
«b»Dagny Elisabet Lund«/b», K, 14/3 1903, Ugift, Rønne,tilf lyttet 1914 fra Knudsker, bapstist, Barn, Fabrikspige Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Folketælling 1 Nov 1925 Stengade 39, Rønne
folketælling 1925, Rønne, Stengade 39
Forhus
«b»Lund, Jenus «u»Martin«/u»,«/b» m, 13/11.1875, Olsker, da nsk, g, husfader, maskinpasser, bopæl 5/11.1924: Stengade 3 9, Rønne
«b»Lund, Oliva Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, Neksø, dansk, g , husmoder, 24/11.1924: do
«b»Lund, Johannes Em. Andersen«/b», m, 11/2.1902, Rønne, da nsk, u, barn, konstruktør, 5/11.1924: Korsør, J.Baggesensve j 12
«b»Lund, Dagny Elisabeth,«/b» k, 14/3.1903, Rønne, dansk, u , barn, stensliberske, 24/11.1924: Stengade 39
«b»Lund, Martin «u»Kristian«/u»«/b», m, 18/3.1911, Knudsker , dansk, u, barn, smedelærling, 24/11.1924: do.
«b»Lund, Harry Peter«/b», m, 14/8.1912, Knudsker, dansk, u , barn, skolediscipel, 24/11.1924: do. folketælling skema 1/2.1925 side 1 folketælling skema 1/2.1925 side 2 Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Folketælling 5 Nov 1930 Stengade 39, Rønne
Forhus
«b»Lund Jenus «u»Martin,«/b» «/u» fast bopæl, 5/11.1929: Rø nne Stengade 39, m, 13/11.1875, Olsker, dansk, g, husfader , maskinpasser, Rønne Teglværk, ægteskab: 1900, 5 børn
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabet«/b», do, do, k, 9/11.1875, Ne xø, do, husmoder,
«b»Lund «u»Christian«/u» Martin«/b», do, do, m, 19/3.1911 , Knudsker, do, u, barn, maskinlærling, Nordre Jernstøberi
«b»Lund «u»Harry«/u» Peter, «/b»do,do, m, 14/8.1912, Knudsk er, do, u, barn, snedkerlærling, Aage Dam «b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Folketælling 5 Nov 1940 Stengade 39, Rønne
«b»Lund Jenus «u»Martin«/u»«/b», m, 13/11.1875, dansk, ægte skab: 8.juni 1900, husfader, maskinpasser, Rønne teglværk
«b»Lund «u»Oliva«/u» Elisabeth«/b», k, 9/11.1875, dansk, æg teskab: 8.juni 1900, husmoder farfar fortæller Tekst fra interview med Martin ca. 1960 Fru Stenbjergsvej 4, Rønne
Død 10 Jul 1963 Rønne Sygehus, Vester, Bornholm, Denmark
Bornholms Baptistmenighed 1963-1990
1958-1990, s.193, A.O.19, nr. 5 1963 10.juli Centralsygehus et Rønne , 13.juli Rønne Kirkegård, Janus Martin Lund, forh enværende maskinpasser boende De gamles hjem Zartmansvej 2 , Rønne. Født den 13. november 1875 i Olsker sogn, som sø n af husmand Hans Peter Lund og hustru Jensine Margreth e . Enkemand hustru Oliva Elisabeth født Andersen, død 31.o ktober 1949.
87 år 13.november 1875, præst Gunnar Rasmussen.
R.S. 12.juli 1963,
Begravelse 13 Jul 1963 Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholm, Denmark