GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Peder Poulsen Kofoed

Født 1548 23. Sg. Kofodgård, Østermarie, Bornholm
Død Oct 1619 23. Sg. Kofodgård, Østermarie, Bornholm
Søn af Poul Koefoed
1548
23. Sg. Kofodgård, Østermarie, Bornholm
Familie med Elsebeth Gagge
Vielse
Familie med Inger Hansdatter
Mads Pedersen Kofoed Abt 1600 23. Sg. Kofodgård, Østermarie, Bornholm
Beskætigelse
Fødsel 1548 23. Sg. Kofodgård, Østermarie, Bornholm
Død Oct 1619 23. Sg. Kofodgård, Østermarie, Bornholm
Begravelse 19 Oct 1619 Østermarie Kirkegård, Bornholm
Julius Bistrup - Familien Koefoed B - side 1 - til 23 sg.Ko efoedgård i Østermarie Sogn

( på et stykke af en ruineres epitaphium i Østermarie Kirk e ses: Denne tavle er opsat til ærlig og velagte mands Pede r Kofods ihukommelse, som blev født år efter Guds byrd 154 8 og døde 1616. (Bornholms Topograf. samling i Gehejmeark . Thura, Bornholms beskr. s. 60)
Hans betegnede sig selv som frimand 1608 og førte et bomærk e i sit segl. Skønt han vistnok boede for det meste på Koef oedsgården, kalder han sig 1608 Peder Kofoedt til Bagisgaar dt. Foruden Koefoedsgården i Østermarie sogn var han desud en ejer af tre gårde med tilhørende hus i Poulsker sogn o g en gård med tilhørende hus i Aaker sogn. Endvidere var ha n ejer af Baggesgård med tilhørende mølle og hus samt en an den gård i Clemneker sogn og en gård i Rutsker Sogn. De tr e sidste gårde købte han af Niels Bagge. Skødet dat. 3/11.1 606.
* I følge indskriften på et gammel brøstfældigt Epitaphiu m i Østermarie Kirke var 'hans første hustru ærlige og gudf rygtige Jomfru Elisbeth, Henning Gagges datter med hvilke n han levede i ægteskab 10 år, avlede 5 børn. 1 søn og 4 dø tre. Hvilke samt moderen hende sove saglig i Herren Anne 15 85.
Da Peder K. havde fået noget jordegods til hende , der va r en fri kvinde (af adelig fødsel) måtte han efter hendes o g deres børn død ansøge kongen om tillade til at beholde de t, hvilket blev ham bevilget i følge kgl. brev dat. 3/7.159 8, hvori der står at 'Peder Koefoedt og hans arvinger må 'n iude' og beholde, hus gods 'hannom vdi saa maade arfwelige n er thillfallden', og han og hans arvinger det så frit a t beholde, som andre' ther paa landitt ths friest hafuer'.
** Hans anden hustru var Inger Peder Hansens datter og me d hende havde han 9 børn: A 1 - A 9.