GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Mads Hansen Kofoed

Født Abt 1588 Pg. Blykobbegård, Nyker, Bornholm
Død 1646 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Familie med Karen Jørgensdatter
Vielse
Familie med Karen Jørgensdatter
Mads Madsen Kofoed Abt 1615 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Vielse IND 1605
Beskætigelse landsdommer
Fødsel Abt 1588 Pg. Blykobbegård, Nyker, Bornholm
Død 1646 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Julius Bistrup - Familien Koefoed A - Side 115.
g selv som 'Frimand' 1608 og førte de koefoeske våben i sit segl, fik 5/2 1629 bestalling som landsdommer på Bornholm, skænkede 50 slettedaler til Rønne Hospital kortensdag 1637, fordi han var blevet frelst fra havsnød. Han var med til at overgive Bornholm 1645 til den svenske general Wrangel, hvorfor han blev dømt til at undvige Riget. Efter hans død fik enken gkl. brev dat 15/6.1649 i følge hvilket hun og hendes børn fik tilgivelse for den af hendes mand begåede forseelse. Han var proprietær til Vellensgård i Nyker og Eskildsgård samt en anden lille gård i Pedersker sogn, hvilke gårde han købte af svogeren Esbern Kofoed. Skødet dat. 30/1.1608. * Karen Jørgensdatter død 20/9.1650. Deres børn: (Mads og Karen E 1 - E 6)

Jørn Klindt 'På spor af de første Kofod'er,' Eget forlag, Rønne 1979
:Mads' far hed Hans. Om Hans Madsens har Jørn Klindt, som i bogen skrevet følgende:
Hans som boede på Blykobbegård-Nyker.
Hans fik 5 sønner, Mads på Vellensgård-Nyker, Jacob på Kyndegård-Nyker, Claus på Ladegård-Nyker, Peder, Rønne (Borgmester), Oluf, Blykobbegård-Nyker. Datter Karen K. gift med Mads på Kofodsgård-Østermarie.
Mads blev landsdommer lige som farbror Jens. Dømte forsigtigt. Flere sager blev appeleret til højere indstans hvor de blev stadfæstet.
Handlere på grænse til det landsforrædderiske i 1645 da svenskerne truede med plyndring, gik han med til at der skulle betales en stor løsesum. Alligevel gik svenskerne i land, indtog Hammershus og plyndrede. Mads blev dømt men døde kort tid efter.
Mads giftede sig med Karen Jørgensdatter og fik ved arv og mageskifte derved Eskildsgård i Pedersker. Han og Karen boede på Vellensgård i Nyker.
Mads' søn Jørgen overtog gården, og da han døde overtog hans bror Mads Madsen Kofod gården. Herefter levede flere genereationer på gården. De var Hans Madsen Kofod, Hans Hansen Kofod, Mads Kofod, og endelig Hans Madsen Kofod, som døde 1817. Hans' enke Karen Kirstine Henningsdatter giftede sig med Hans Peder Rasch, som derved overtog Eskildsgård.
Eskildsgård er meget stor med rigtig mere land til. Adressen i dag er Sdr.Landevej 186, Aakirkeby.