GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Mads Hansen Kofoed

Født Abt 1588 Pg. Blykobbegård, Nyker, Bornholm
Død 1646 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Søn af Afdød
Abt 1588
Pg. Blykobbegård, Nyker, Bornholm
Familie med Karen Jørgensdatter
Vielse
Familie med Karen Jørgensdatter
Mads Madsen Kofoed Abt 1615 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Vielse IND 1605
Beskætigelse
Fødsel Abt 1588 Pg. Blykobbegård, Nyker, Bornholm
Død 1646 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Julius Bistrup - Familien Koefoed A - Side 115.
D. 2 Mads Koefoed, død 2/11-1646 betegnede si g selv som 'Frimand' 1608 og førte de koefoeske våben i si t segl, fik 5/2 1629 bestalling som landsdommer på Bornholm , skænkede 50 slettedaler til Rønne Hospital kortensdag 163 7, fordi han var blevet frelst fra havsnød. Han var med ti l at overgive Bornholm 1645 til den svenske general Wrangel , hvorfor han blev dømt til at undvige Riget. Efter hans d ød fik enken gkl. brev dat 15/6.1649 i følge hvilket hun o g hendes børn fik tilgivelse for den af hendes mand begåed e forseelse. Han var proprietær til Vellensgård i Nyker o g Eskildsgård samt en anden lille gård i Pedersker sogn, hv ilke gårde han købte af svogeren Esbern Kofoed. Skødet dat . 30/1.1608. * Karen Jørgensdatter død 20/9.1650. Dere s børn: (Mads og Karen E 1 - E 6)

Jørn Klindt 'På spor af de første Kofod'er,' Eget forlag, R ønne 1979
:Mads' far hed Hans. Om Hans Madsens har Jørn Klindt, so m i bogen skrevet følgende:
Hans som boede på Blykobbegård-Nyker.
Hans fik 5 sønner, Mads på Vellensgård-Nyker, Jacob på Kynd egård-Nyker, Claus på Ladegård-Nyker, Peder, Rønne (Borgmes ter), Oluf, Blykobbegård-Nyker. Datter Karen K. gift med Ma ds på Kofodsgård-Østermarie.
Mads blev landsdommer lige som farbror Jens. Dømte forsigti gt. Flere sager blev appeleret til højere indstans hvor d e blev stadfæstet.
Handlere på grænse til det landsforrædderiske i 1645 da sve nskerne truede med plyndring, gik han med til at der skull e betales en stor løsesum. Alligevel gik svenskerne i land , indtog Hammershus og plyndrede. Mads blev dømt men døde k ort tid efter.
Mads giftede sig med Karen Jørgensdatter og fik ved arv o g mageskifte derved Eskildsgård i Pedersker. Han og Karen b oede på Vellensgård i Nyker.
Mads' søn Jørgen overtog gården, og da han døde overtog han s bror Mads Madsen Kofod gården. Herefter levede flere gene reationer på gården. De var Hans Madsen Kofod, Hans Hanse n Kofod, Mads Kofod, og endelig Hans Madsen Kofod, som død e 1817. Hans' enke Karen Kirstine Henningsdatter giftede si g med Hans Peder Rasch, som derved overtog Eskildsgård.
Eskildsgård er meget stor med rigtig mere land til. Adresse n i dag er Sdr.Landevej 186, Aakirkeby.