GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Mads Madsen Kofoed

Født Abt 1615 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Død IND 1665 23. Sg. St. Gadegård, Pedersker, Bornholm
Abt 1615
Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Abt 1588
Pg. Blykobbegård, Nyker, Bornholm
Abt 1585
Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Familie med Anne Jensdatter
Vielse Abt 1637
Fødsel Abt 1615 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Beskætigelse 1658 Eskildsgård + 9. vdg.Lillegård i Pedersker proprietær
Mads Madsen Koefoed, død Før 1665
Overtog i Før 1658 Eskildsgård + 9. Vdg. Lillegård i Pedersker
Hans forældre: Mads Hansen Kofoed og Karen Jørgensdatter, ovenfor.

Gift med Anna Jensdatter
Hun levede 1615 ca. - 1695-10-14
Hendes forældre: Jens Bendtsen og Karen Berildsdatter.
Død IND 1665 23. Sg. St. Gadegård, Pedersker, Bornholm
Julius Bistrup - Familien Koefoed A - Side 128
t fribåren mand, da Bornholms frimænd 1655 udstede en fuldmagt til ham og Christian Maccabæus for på deres vegne at være tilstede ved hyldnigen af prins Christian i København. Proprietær til Eskildsgård i Pedersker sogn, hvilken gård han købte af broderen Hans Koefoed til Vellingsgård i Nyker song og svogeren Bent Hansen i Hasle, Claus Hartvig i Rønne og Jep Svendsen i AAker Sogn, skødet dat. 10/3.1652. * Anne Jensdatter - (datter af Jens Bendtsen og Karen Berildsdatter, begr. 14/10.1695, 80 år gammel. 4 børn: (F 1 - F 4)

Jørn Klindt
Da Mads' bror Jørgen døde overtog Mads Madsen Kofod Eskildsgård i Pedersker. Mads måtte ifl.g.Jørn Klindt aflægge ed til Corfitz Ulfeldt i Malmø, da Sverige efter freden i Roskilde 1658 overtog Bornholm.
Mads' fætter Jens Pedersen Kofoed ledede oprøret og myrdede den svenske komandant Printzensköld i Rønne december 1658. En udvalgt gruppe af ledende bornholmere rejste til København for at forære øen til Frederik den 3. Herved forærede kongen bornholmerne en række previllegier bl.a. skulle de ikke levere soldater til landet hær.
Kures gårdregister siger om Mads: ejer af Eskildsgård fra før 1658.
Mads Madsen Kofoeds dødstidspunkt og sted i følge Kures gårdregister og kan ikke dokumentes nærmere.
Herefter levede flere genereationer på gården. De var Hans Madsen Kofod, Hans Hansen Kofod, Mads Kofod, og endelig Hans Madsen Kofod, som døde 1817. Hans' enke Karen Kirstine Henningsdatter giftede sig med Hans Peder Rasch, som derved overtog Eskildsgård.
Eskildsgård er meget stor med rigtig mere land til. Adressen i dag er Sdr.Landevej 186, Aakirkeby.