GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Mads Madsen Kofoed

Født Abt 1615 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Død IND 1665 23. Sg. St. Gadegård, Pedersker, Bornholm
Abt 1615
Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Abt 1588
Pg. Blykobbegård, Nyker, Bornholm
Abt 1585
Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Familie med Anne Jensdatter
Vielse Abt 1637
Fødsel Abt 1615 Pg. Vellensgård, Nyker, Bornholm
Beskætigelse 1658 Eskildsgård + 9. vdg.Lillegård i Pedersker proprietær
Overtog i Før 1658 Eskildsgård + 9. Vdg. Lillegård i Peders ker
Hans forældre: Mads Hansen Kofoed og Karen Jørgensdatter, o venfor.

Gift med Anna Jensdatter
Hun levede 1615 ca. - 1695-10-14
Hendes forældre: Jens Bendtsen og Karen Berildsdatter.
Død IND 1665 23. Sg. St. Gadegård, Pedersker, Bornholm
Julius Bistrup - Familien Koefoed A - Side 128
E 3. Mads Madsen Koefoed død før 1665, kalde t fribåren mand, da Bornholms frimænd 1655 udstede en fuldm agt til ham og Christian Maccabæus for på deres vegne at væ re tilstede ved hyldnigen af prins Christian i København. P roprietær til Eskildsgård i Pedersker sogn, hvilken gård ha n købte af broderen Hans Koefoed til Vellingsgård i Nyker s ong og svogeren Bent Hansen i Hasle, Claus Hartvig i Rønn e og Jep Svendsen i AAker Sogn, skødet dat. 10/3.1652. * A nne Jensdatter - (datter af Jens Bendtsen og Karen Berildsd atter, begr. 14/10.1695, 80 år gammel. 4 børn: (F 1 - F 4 )

Jørn Klindt
Da Mads' bror Jørgen døde overtog Mads Madsen Kofod Eskilds gård i Pedersker. Mads måtte ifl.g.Jørn Klindt aflægge ed t il Corfitz Ulfeldt i Malmø, da Sverige efter freden i Roski lde 1658 overtog Bornholm.
Mads' fætter Jens Pedersen Kofoed ledede oprøret og myrded e den svenske komandant Printzensköld i Rønne december 1658 . En udvalgt gruppe af ledende bornholmere rejste til Køben havn for at forære øen til Frederik den 3. Herved foræred e kongen bornholmerne en række previllegier bl.a. skulle d e ikke levere soldater til landet hær.
Kures gårdregister siger om Mads: ejer af Eskildsgård fra f ør 1658.
Mads Madsen Kofoeds dødstidspunkt og sted i følge Kures går dregister og kan ikke dokumentes nærmere.
Herefter levede flere genereationer på gården. De var Han s Madsen Kofod, Hans Hansen Kofod, Mads Kofod, og endelig H ans Madsen Kofod, som døde 1817. Hans' enke Karen Kirstin e Henningsdatter giftede sig med Hans Peder Rasch, som derv ed overtog Eskildsgård.
Eskildsgård er meget stor med rigtig mere land til. Adresse n i dag er Sdr.Landevej 186, Aakirkeby.