GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Elisabeth Margrethe Bendtsdatter

Født 1785
Død 10 Sep 1867 Nexø
1785
1748
Bodilsker, Bornholm
1649 eller 1679
14 Vg, Bakkegård, Nyker
1681
26 Sg Ågård, Vestermarie
1716
Bodilsker, Bornholm
Fødsel 1785
Dåb 16 Oct 1785 Bodils Kirke, Bornholm
KB Bodilsker, Bornholm Sønder, Bornholm, 1779-1815, A.O.9 , side.9, P4 (pige 4) Bendt Nicolaisens datter Elisabeth Margrethe b . af Niels Madsens hustru, F. Claus Pedersen, Jens Jensen , Peder Hansen, Kirsten Hansdattter og Lisbeth Olsdatter. I ntroduktion 2 aar.
Folketælling 1801
1, FT-1801, B5699
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø dested:
Bendt Nicolaisen 52 Gift Huusbonde Koffardie Matros
Inger Due 48 Gift Hans Kone
Mogens Bendtsen 22 Ugift Deres Børn Koffardie Matros
Nicolaj Bendtsen 9 - Deres Børn
Elisa Bendtsen 16 - Deres Børn
Karen Bendtsen 13 - Deres Børn
Inger Bendtsen 3 - Deres Børn
f spinning, FT 1840 Bornholm, Sønder, Neksø Købstad, 4de Qv arter, Skidenstræde nr. 291
Christians Havns Staffeanstalt 1834-1932. Protokol over Kvi ndefanger 1834-1847 DK-058, 2.29.7.3.3:
Indhold under S: Schelgel, Elisabeth Margrete, folie 92

Folie 92:
No.92,3 - Elisabeth Margrethe Schlegel - Dom no. 972-1843 F orbedringshus fange no. 1
Ifølge: Dom af 10de Mai 1843, idømt til Straffearbejde i Fo rbedringshuset på 4 får. Afleveret til Straffeanstalten de n 6te Juni 1843. Straffetiden udløber den 6te Juni 1847. Af gået den 5.juni 1847. Højde: 59 1/4 tommer (154,9 cm), Lemm er:middel, hår:brun, øjne:blå, ansigtsfarve: almindelig.
Fødested: Bodilsker sogn Bornholm, Forsørgelsessted: Nexøe , Sidste opholdssted: Nexøe, næringsvej: spinnerske, alder : 59, religion: lutheraner, konfirmeret: ja, kan læse: ja , kan skrive: -'-, er: enke, har: 2 børn. Sundhedstilstan d ved ankomst: god.

Forbrydelsen hvorfor Fangen nu er dømt: Tyveri.

Tidligere straffet: 1) Idømt 18 måneders forbedringshusarbe jde for 1st gang begået tyveri efter dom af 11. nov 1815
2) Idømt 3 års forbedringshusarbejde for 2den gang begået t yveri efter ....dom af 24.maj 1821, 3) ... 10 dages .... ef ter Nexøe......Dom 18de august 1842 for ................... ..

Overarbejdsfortjeneste, 1847, 5.juni, Beløb: 12..., Rest: 1 2... 159«/b» \\i Navn: Elisabet Margrethe Schlegel«i» Alder : «/i»61\\b0«i»Civilstand: \\b«/i»Enke«i» Erhverv: «/i» Syerske«i»r Fødested: «/i»Bodilsker sogn. Bornholm«i» Sogn : «/i»Christianshavn Kvarter\\i Herred: København (Staden )«i» Amt: «/i»København\\i Stednavn: \\i0 Overgaden ove n Vandet«i» Husstands-/familienr: «/i»183\\b0«i»Matr.nr/a dresse: \\b«/i»Forbedringshuus, fruentimmer«i» Indtastnin gsnr: «/i»C2161\\i Løbenr.: \\b d No. 154, FT-1860, C3549
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Carl Georg Hansen«tab»53«tab»Gift«tab»Politibetjent, Husfad er\\tab«tab»København
Gertrud Kirstine F. Hansen«tab»51«tab»Gift«tab»Hans Kone\ ab«tab»Povlsker sogn
Karen Kirstinr Catrine Hansen«tab»15«tab»Ugift«tab»Deres Da tter\\tab«tab»Svaneke
Georg Fredrik Hansen«tab»13«tab»Ugift«tab»Deres Søn\\tab« tab»Svaneke
Ane Cicilie Hansen«tab»11«tab»Ugift«tab»Deres Datter\\tab «tab»Svaneke
Kirstine Margrethe Mortensen«tab»28«tab»Ugift«tab»Tjenestep ige\\tab«tab»Bodilsker sogn
Peder Jensen Kaser«tab»60«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fattig væsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Andresen Holm«tab»65«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Fredrik Mortensen«tab»60«tab»Enkemand«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Pedersen«tab»46«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fa ttigvæsenet\\tab«tab»Povlsker sogn
Ane Margrethe Aristen«tab»65«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elen Kirstine Aristen«tab»75«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Marie Elisebet Dahl«tab»38«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Sjerf«tab»74«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elisebet Margrethe Slagel«tab»76«tab»Enke«tab»Forsørges a f Fattigvæsenet\\tab«tab»Bodilsker sogn
Gjertrud Maria Hjorth«tab»52«tab»Gift«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ingeborg Larsdatter«tab»77«tab»Ugift«tab»Forsørges af Koefo ds Legat\\tab«tab»Povlsker sogn
Margrethe Kirsten Jensen«tab»37«tab»Enke«tab»?? Arbejderske \\tab«tab»Bodilsker sogn
Rasmus Daniel Ipsen«tab»15«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Nicolai Ipsen«tab»12«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsørg es af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Martin Andreas Ipsen«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Jens Christian Ipsen«tab»6«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Jensen«tab»3«tab»Ugift«tab»Hendes uægte Søn, for sørges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Svahn«tab»46«tab»Enke«tab»Fattiglem\\tab«ta b»Neksø
Andrea Mortensen«tab»8«tab»Ugift«tab»Hendes Datter, uægte\ \tab«tab»Neksø
Folketælling febr. 1840 Nexø
f spinning, FT 1840 Bornholm, Sønder, Neksø Købstad, 4de Qv arter, Skidenstræde nr. 291
Christians Havns Staffeanstalt 1834-1932. Protokol over Kvi ndefanger 1834-1847 DK-058, 2.29.7.3.3:
Indhold under S: Schelgel, Elisabeth Margrete, folie 92

Folie 92:
No.92,3 - Elisabeth Margrethe Schlegel - Dom no. 972-1843 F orbedringshus fange no. 1
Ifølge: Dom af 10de Mai 1843, idømt til Straffearbejde i Fo rbedringshuset på 4 får. Afleveret til Straffeanstalten de n 6te Juni 1843. Straffetiden udløber den 6te Juni 1847. Af gået den 5.juni 1847. Højde: 59 1/4 tommer (154,9 cm), Lemm er:middel, hår:brun, øjne:blå, ansigtsfarve: almindelig.
Fødested: Bodilsker sogn Bornholm, Forsørgelsessted: Nexøe , Sidste opholdssted: Nexøe, næringsvej: spinnerske, alder : 59, religion: lutheraner, konfirmeret: ja, kan læse: ja , kan skrive: -'-, er: enke, har: 2 børn. Sundhedstilstan d ved ankomst: god.

Forbrydelsen hvorfor Fangen nu er dømt: Tyveri.

Tidligere straffet: 1) Idømt 18 måneders forbedringshusarbe jde for 1st gang begået tyveri efter dom af 11. nov 1815
2) Idømt 3 års forbedringshusarbejde for 2den gang begået t yveri efter ....dom af 24.maj 1821, 3) ... 10 dages .... ef ter Nexøe......Dom 18de august 1842 for ................... ..

Overarbejdsfortjeneste, 1847, 5.juni, Beløb: 12..., Rest: 1 2... 159«/b» \\i Navn: Elisabet Margrethe Schlegel«i» Alder : «/i»61\\b0«i»Civilstand: \\b«/i»Enke«i» Erhverv: «/i» Syerske«i»r Fødested: «/i»Bodilsker sogn. Bornholm«i» Sogn : «/i»Christianshavn Kvarter\\i Herred: København (Staden )«i» Amt: «/i»København\\i Stednavn: \\i0 Overgaden ove n Vandet«i» Husstands-/familienr: «/i»183\\b0«i»Matr.nr/a dresse: \\b«/i»Forbedringshuus, fruentimmer«i» Indtastnin gsnr: «/i»C2161\\i Løbenr.: \\b d No. 154, FT-1860, C3549
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Carl Georg Hansen«tab»53«tab»Gift«tab»Politibetjent, Husfad er\\tab«tab»København
Gertrud Kirstine F. Hansen«tab»51«tab»Gift«tab»Hans Kone\ ab«tab»Povlsker sogn
Karen Kirstinr Catrine Hansen«tab»15«tab»Ugift«tab»Deres Da tter\\tab«tab»Svaneke
Georg Fredrik Hansen«tab»13«tab»Ugift«tab»Deres Søn\\tab« tab»Svaneke
Ane Cicilie Hansen«tab»11«tab»Ugift«tab»Deres Datter\\tab «tab»Svaneke
Kirstine Margrethe Mortensen«tab»28«tab»Ugift«tab»Tjenestep ige\\tab«tab»Bodilsker sogn
Peder Jensen Kaser«tab»60«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fattig væsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Andresen Holm«tab»65«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Fredrik Mortensen«tab»60«tab»Enkemand«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Pedersen«tab»46«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fa ttigvæsenet\\tab«tab»Povlsker sogn
Ane Margrethe Aristen«tab»65«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elen Kirstine Aristen«tab»75«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Marie Elisebet Dahl«tab»38«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Sjerf«tab»74«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elisebet Margrethe Slagel«tab»76«tab»Enke«tab»Forsørges a f Fattigvæsenet\\tab«tab»Bodilsker sogn
Gjertrud Maria Hjorth«tab»52«tab»Gift«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ingeborg Larsdatter«tab»77«tab»Ugift«tab»Forsørges af Koefo ds Legat\\tab«tab»Povlsker sogn
Margrethe Kirsten Jensen«tab»37«tab»Enke«tab»?? Arbejderske \\tab«tab»Bodilsker sogn
Rasmus Daniel Ipsen«tab»15«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Nicolai Ipsen«tab»12«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsørg es af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Martin Andreas Ipsen«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Jens Christian Ipsen«tab»6«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Jensen«tab»3«tab»Ugift«tab»Hendes uægte Søn, for sørges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Svahn«tab»46«tab»Enke«tab»Fattiglem\\tab«ta b»Neksø
Andrea Mortensen«tab»8«tab»Ugift«tab»Hendes Datter, uægte\ \tab«tab»Neksø
Straffet 6 Jun 1843 Indsat I Forbedringshus, Christianshavn

Christians Havns Staffeanstalt 1834-1932. Protokol over Kvi ndefanger 1834-1847 DK-058, 2.29.7.3.3:
Indhold under S: Schelgel, Elisabeth Margrete, folie 92

Folie 92:
No.92,3 - Elisabeth Margrethe Schlegel - Dom no. 972-1843 F orbedringshus fange no. 1
Ifølge: Dom af 10de Mai 1843, idømt til Straffearbejde i Fo rbedringshuset på 4 får. Afleveret til Straffeanstalten de n 6te Juni 1843. Straffetiden udløber den 6te Juni 1847. Af gået den 5.juni 1847. Højde: 59 1/4 tommer (154,9 cm), Lemm er:middel, hår:brun, øjne:blå, ansigtsfarve: almindelig.
Fødested: Bodilsker sogn Bornholm, Forsørgelsessted: Nexøe , Sidste opholdssted: Nexøe, næringsvej: spinnerske, alder : 59, religion: lutheraner, konfirmeret: ja, kan læse: ja , kan skrive: -'-, er: enke, har: 2 børn. Sundhedstilstan d ved ankomst: god.

Forbrydelsen hvorfor Fangen nu er dømt: Tyveri.

Tidligere straffet: 1) Idømt 18 måneders forbedringshusarbe jde for 1st gang begået tyveri efter dom af 11. nov 1815
2) Idømt 3 års forbedringshusarbejde for 2den gang begået t yveri efter ....dom af 24.maj 1821, 3) ... 10 dages .... ef ter Nexøe......Dom 18de august 1842 for ................... ..

Overarbejdsfortjeneste, 1847, 5.juni, Beløb: 12..., Rest: 1 2... 159«/b» \\i Navn: Elisabet Margrethe Schlegel«i» Alder : «/i»61\\b0«i»Civilstand: \\b«/i»Enke«i» Erhverv: «/i» Syerske«i»r Fødested: «/i»Bodilsker sogn. Bornholm«i» Sogn : «/i»Christianshavn Kvarter\\i Herred: København (Staden )«i» Amt: «/i»København\\i Stednavn: \\i0 Overgaden ove n Vandet«i» Husstands-/familienr: «/i»183\\b0«i»Matr.nr/a dresse: \\b«/i»Forbedringshuus, fruentimmer«i» Indtastnin gsnr: «/i»C2161\\i Løbenr.: \\b d No. 154, FT-1860, C3549
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Carl Georg Hansen«tab»53«tab»Gift«tab»Politibetjent, Husfad er\\tab«tab»København
Gertrud Kirstine F. Hansen«tab»51«tab»Gift«tab»Hans Kone\ ab«tab»Povlsker sogn
Karen Kirstinr Catrine Hansen«tab»15«tab»Ugift«tab»Deres Da tter\\tab«tab»Svaneke
Georg Fredrik Hansen«tab»13«tab»Ugift«tab»Deres Søn\\tab« tab»Svaneke
Ane Cicilie Hansen«tab»11«tab»Ugift«tab»Deres Datter\\tab «tab»Svaneke
Kirstine Margrethe Mortensen«tab»28«tab»Ugift«tab»Tjenestep ige\\tab«tab»Bodilsker sogn
Peder Jensen Kaser«tab»60«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fattig væsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Andresen Holm«tab»65«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Fredrik Mortensen«tab»60«tab»Enkemand«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Pedersen«tab»46«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fa ttigvæsenet\\tab«tab»Povlsker sogn
Ane Margrethe Aristen«tab»65«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elen Kirstine Aristen«tab»75«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Marie Elisebet Dahl«tab»38«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Sjerf«tab»74«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elisebet Margrethe Slagel«tab»76«tab»Enke«tab»Forsørges a f Fattigvæsenet\\tab«tab»Bodilsker sogn
Gjertrud Maria Hjorth«tab»52«tab»Gift«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ingeborg Larsdatter«tab»77«tab»Ugift«tab»Forsørges af Koefo ds Legat\\tab«tab»Povlsker sogn
Margrethe Kirsten Jensen«tab»37«tab»Enke«tab»?? Arbejderske \\tab«tab»Bodilsker sogn
Rasmus Daniel Ipsen«tab»15«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Nicolai Ipsen«tab»12«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsørg es af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Martin Andreas Ipsen«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Jens Christian Ipsen«tab»6«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Jensen«tab»3«tab»Ugift«tab»Hendes uægte Søn, for sørges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Svahn«tab»46«tab»Enke«tab»Fattiglem\\tab«ta b»Neksø
Andrea Mortensen«tab»8«tab»Ugift«tab»Hendes Datter, uægte\ \tab«tab»Neksø
Folketælling 1 Feb 1845 København (Staden)
Folketælling 1845 - København Folketælling 1845 - København
FT, København 1845, Elisabet Margrethe Schlegel, 61, syersk e, Bodilsker Sogn, Bornhavn, ophold: Christianshavns Kvarte r, København, husstands/familienr. 183, enke, Herred: Køben havn (Staden), stednavn: Overgaden oven Vandet, Adresse: Fo rbedringshuus, fruentimmer r det at hun har gjort et eller andet kriminelt som skal fo rbedres.
159«/b» \\i Navn: Elisabet Margrethe Schlegel«i» Alder : «/i»61\\b0«i»Civilstand: \\b«/i»Enke«i» Erhverv: «/i» Syerske«i»r Fødested: «/i»Bodilsker sogn. Bornholm«i» Sogn : «/i»Christianshavn Kvarter\\i Herred: København (Staden )«i» Amt: «/i»København\\i Stednavn: \\i0 Overgaden ove n Vandet«i» Husstands-/familienr: «/i»183\\b0«i»Matr.nr/a dresse: \\b«/i»Forbedringshuus, fruentimmer«i» Indtastnin gsnr: «/i»C2161\\i Løbenr.: \\b d No. 154, FT-1860, C3549
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Carl Georg Hansen«tab»53«tab»Gift«tab»Politibetjent, Husfad er\\tab«tab»København
Gertrud Kirstine F. Hansen«tab»51«tab»Gift«tab»Hans Kone\ ab«tab»Povlsker sogn
Karen Kirstinr Catrine Hansen«tab»15«tab»Ugift«tab»Deres Da tter\\tab«tab»Svaneke
Georg Fredrik Hansen«tab»13«tab»Ugift«tab»Deres Søn\\tab« tab»Svaneke
Ane Cicilie Hansen«tab»11«tab»Ugift«tab»Deres Datter\\tab «tab»Svaneke
Kirstine Margrethe Mortensen«tab»28«tab»Ugift«tab»Tjenestep ige\\tab«tab»Bodilsker sogn
Peder Jensen Kaser«tab»60«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fattig væsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Andresen Holm«tab»65«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Fredrik Mortensen«tab»60«tab»Enkemand«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Pedersen«tab»46«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fa ttigvæsenet\\tab«tab»Povlsker sogn
Ane Margrethe Aristen«tab»65«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elen Kirstine Aristen«tab»75«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Marie Elisebet Dahl«tab»38«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Sjerf«tab»74«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elisebet Margrethe Slagel«tab»76«tab»Enke«tab»Forsørges a f Fattigvæsenet\\tab«tab»Bodilsker sogn
Gjertrud Maria Hjorth«tab»52«tab»Gift«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ingeborg Larsdatter«tab»77«tab»Ugift«tab»Forsørges af Koefo ds Legat\\tab«tab»Povlsker sogn
Margrethe Kirsten Jensen«tab»37«tab»Enke«tab»?? Arbejderske \\tab«tab»Bodilsker sogn
Rasmus Daniel Ipsen«tab»15«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Nicolai Ipsen«tab»12«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsørg es af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Martin Andreas Ipsen«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Jens Christian Ipsen«tab»6«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Jensen«tab»3«tab»Ugift«tab»Hendes uægte Søn, for sørges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Svahn«tab»46«tab»Enke«tab»Fattiglem\\tab«ta b»Neksø
Andrea Mortensen«tab»8«tab»Ugift«tab»Hendes Datter, uægte\ \tab«tab»Neksø
Intet navn 5 Jun 1847 Afgået Fra Forbedringshus, Christianshavn
Folketælling 1860 Neksø - Elisabeth Schlegel 1860
d No. 154, FT-1860, C3549
Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstand en: «tab»Erhverv: «tab»Fødested:
Carl Georg Hansen«tab»53«tab»Gift«tab»Politibetjent, Husfad er\\tab«tab»København
Gertrud Kirstine F. Hansen«tab»51«tab»Gift«tab»Hans Kone\ ab«tab»Povlsker sogn
Karen Kirstinr Catrine Hansen«tab»15«tab»Ugift«tab»Deres Da tter\\tab«tab»Svaneke
Georg Fredrik Hansen«tab»13«tab»Ugift«tab»Deres Søn\\tab« tab»Svaneke
Ane Cicilie Hansen«tab»11«tab»Ugift«tab»Deres Datter\\tab «tab»Svaneke
Kirstine Margrethe Mortensen«tab»28«tab»Ugift«tab»Tjenestep ige\\tab«tab»Bodilsker sogn
Peder Jensen Kaser«tab»60«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fattig væsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Andresen Holm«tab»65«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Fredrik Mortensen«tab»60«tab»Enkemand«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Pedersen«tab»46«tab»Fraskilt«tab»Forsørges af Fa ttigvæsenet\\tab«tab»Povlsker sogn
Ane Margrethe Aristen«tab»65«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elen Kirstine Aristen«tab»75«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fat tigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Marie Elisebet Dahl«tab»38«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Sjerf«tab»74«tab»Ugift«tab»Forsørges af Fatti gvæsenet\\tab«tab»Neksø
Elisebet Margrethe Slagel«tab»76«tab»Enke«tab»Forsørges a f Fattigvæsenet\\tab«tab»Bodilsker sogn
Gjertrud Maria Hjorth«tab»52«tab»Gift«tab»Forsørges af Fatt igvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ingeborg Larsdatter«tab»77«tab»Ugift«tab»Forsørges af Koefo ds Legat\\tab«tab»Povlsker sogn
Margrethe Kirsten Jensen«tab»37«tab»Enke«tab»?? Arbejderske \\tab«tab»Bodilsker sogn
Rasmus Daniel Ipsen«tab»15«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Lars Nicolai Ipsen«tab»12«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsørg es af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Martin Andreas Ipsen«tab»9«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Jens Christian Ipsen«tab»6«tab»Ugift«tab»Hendes Søn, forsør ges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Hans Peter Jensen«tab»3«tab»Ugift«tab»Hendes uægte Søn, for sørges af Fattigvæsenet\\tab«tab»Neksø
Ane Margrethe Svahn«tab»46«tab»Enke«tab»Fattiglem\\tab«ta b»Neksø
Andrea Mortensen«tab»8«tab»Ugift«tab»Hendes Datter, uægte\ \tab«tab»Neksø
Død 10 Sep 1867 Nexø
KB Neksø sogn, S. Herred, Bornholm, 1857-1886 døde kv., A.O . 244. el, enke efter sømand Johan Larsen Schlegel, Nexø, 89 år, j evnf.reg. 192,11, 10-12/9, fattiglem.
(89 år! passer ikke med øvrige oplysninger - hun blev 82 år)
Begravelse 15 Sep 1867 Nexø Kirkegård
KB Neksø sogn, S. Herred, Bornholm, 1857-1886 døde kv., A.O . 244. el, enke efter sømand Johan Larsen Schlegel, Nexø, 89 år, j evnf.reg. 192,11, 10-12/9, fattiglem.
(89 år! passer ikke med øvrige oplysninger - hun blev 82 år)
Bornholm, Sønder, Neksø Købstad, 3. Kvarter, , et Hus, Bran d No. 154, FT-1860
Carl Georg Hansen, 53, Gift, Politibetjent, Husfader, , Køb enhavn
Gertrud Kirstine F. Hansen, 51, Gift, Hans Kone, , Povlske r sogn
Karen Kirstinr Catrine Hansen, 15, Ugift, Deres Datter, , S vaneke
Georg Fredrik Hansen, 13, Ugift, Deres Søn, , Svaneke
Ane Cicilie Hansen, 11, Ugift, Deres Datter, , Svaneke
Elisebet Margrethe Slagel, 76, Enke, Forsørges af Fattigvæs enet, , Bodilsker sogn
og flere andre beboere

Neksø Byfoed. skifteprotokol 1858-1876: side 171 (akivali e online nr. 176:
Aar 1867 den 10.september anmeldt Andrea Caroline Fredrikk e Andersen, at hendes bedstemor Elisabeth Schlegel, enke ef ter sømand Johan Larsen Schlegel, i dag er afgaaet ved døde n 89 aar. Afdøde var under fattigforsorgen og efterlader in tet.

Neksø kirkeborg 1857-1886. Døde kvindekøn, 1867, 20. 10.sep tember, begravet 15.september Elisabeth Schlegel, enke efte r sømand Johan Larsen Schlegel, Nexø, 89, 192,11, 10/12.9 , fattiglem. Arkivalieonline no. 244. Neksø Kirkebog 1857-1 886.