GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Grethe Ruth Henriette Nielsen

Født 6 Feb 1916 Fredens, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Død 18 Dec 1994 Gladsaxe, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
6 Feb 1916
Fredens, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
15 Apr 1887
Sankt Johannes, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
23 Jan 1841
Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
4 Mar 1853
Roskilde
8 Oct 1828
Sankt Jørgensbjerg sogn, Rosilde
2 Jan 1890
Sankt Johannes, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
8 Apr 1851
Sankt Knuds, Odense, Odense, Denmark
11 Feb 1852
Sankt Hans, Odense, Odense, Denmark
3 May 1820
Vor Frue, Odense, Odense, Denmark
23 Oct 1816
Ubberud, Odense, Odense, Denmark
Beskætigelse
Fødsel 6 Feb 1916 Fredens, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Fredens sogn, København, KB 1909-1918 tl
Fredens sogn, København, A.O 304, fødte kvindekøn nr.12, 19 16 6.februar, Ryesgade 47A 3., Grethe Ruth Henriette Nielse n, glarmester Viggo Kristian Eichen Nielsen og hustru Olg a Johanne Ingeborg f. Johansen 26 år, 11.december 1908 Købe nhavns Magistrat, faderen f. København 15.april 1887, Navng ivet af moderen 15.februar 1917
Scannet 19/4.2004 Scannet 19/4.2004
Folketælling 1916
Folketælling 1916 København Folketælling 1916 København
Folketælling 1.februar 1916; folketællingsskema nr. 176; kv arter:Udenbyes Klädebo;rode:Blegdam: Ryesgade matr. 1083, g adenr. 47A, Ejer: C. Laurentius,

forhus 2 sal tv, Nielsen Rasmus, m, 23/11.1841, g, baptist , Aastrup sogn, arbejdsevne forringet:nej, husfader,tøffelm ager,indkomst,0
Nielsen,Henriette Jenssine,k,4/3.1853,g,baptist,Roskilde, a rbejdevne forringet;nej,husmoder,
Nielsen,Thora Marie,k,6/10.1891,u,baptist,København, arbejd sevne forringet:nej,datter, væverske, Th...Husum,indkomst : 1000,skat staten:0,75, kommunen:5,25

3.sal th, Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 19/4.1887, g, baptist, København, arb.evne forringet: Nej, husfader,glarm ester, Jokum Verner Møllegade, indkomst 1800, skat staten : 2,63, Kommunen: 11,63
Nielsen, Olga Johanne Ingeborg,k, 2/1.1890, g,baptist, Købe nhavn, arb.evne forringet: Nej, husmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie,k, 25/3.1909, barn,baptist, K øbenhavn, arb.evne forringet: Nej, datter
Nielsen, Arvid Bernhard,m, 28/7.1911, barn,baptist, Københa vn, arb.evne forringet: Nej, søn
Nielsen, Helmuth Bernhard, m, 24/2.1913, barn,baptist, Købe nhavn, arb.evne forringet: Nej, søn ketælling af gode grunde. Folketællingen fandt sted 1.febru ar 1916, Grethe blev født 6 dage senere 6.februar 1916.
Skole Aug 1922 Ryesgade Skole, København
Grethes Karkterbog
1.side: Karakterbog for Grethe Ida Henriette Nielsen, indsk revet som nr. 2189 August 1922 i Ryesgade Skole. Denne kara kterbog faar Eleven med hjem hver Maaned og medbringer de n atter paa Skolen efter en Dags Forløb, paategnet af Foræl dre eller Værge.
Karakteren:
ug (udemærket godt) gælder: 6
mg (meget godt) gælder: 6
g. (godt) gælder: 4
tg. (temmelig godt) gælder: 3
mdl. (maadeligt) gælder: 2
slet (slet) gælder: 1
0 (Nul)

København Engelsen og Schrøder 1921

22/23: 1 b (Ryesgade) eksamen 1923 oprykker i 2
(23/24 står ikke nævnt i karaktterbogen) blot at hun oprykk er til 3 klasse.
24-24 Går Grethe i Grøndalsvænget skole - 3 - 7 klasse
29-30 i Frederikssundsvej skole - 8 klasse
Skole 21 Aug 1924 Grøndalsvænget Skole
Grøndalsvænget skoles arkiv, hovedbog piger 1924-1925
nr. 467. klasse: 3 a, Nielsen Grethe Ida Henriette Nielsen , forældre Glarmester Viggo Erichsen (ikke sandt: Eichen) N ielsen, Bellisvej 10, st., født 6/2.16, udøbt, vacc. 20/6.2 2 Indskrevet 21/8.24, Ryesgade
Elevblad - Grøndalsvænget skole - Stadsarkiv KBH 21 Aug 1924 Grøndalsvænget Skole
Elevblad for Nielsen, Grethe Ida Ruth Henriette
Nielsen, Grethe Ida Ruth Henriette, Glarmester V. Eichen Ni elsen, Bellisvej 10, st.
Født: 6/2.16 Kbh, Navnebevis 6/12 Fredens Sogn. vacc. 20/6. 22 Kier, Indskrevet 21/8.Ryesgade, 1/8.29 Frd.sv.
8 kl.
24/25: 3a
25/26: 4a
26/27: 5a
27/28: 6a
28/29: 7a
Udtalelse 1929 - 179
Baptistdåb 15 May 1932 Kristuskirken, København
Død 18 Dec 1994 Gladsaxe, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Begravelse 21 Dec 1994 Korskirken, Herlev, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Grethe Ida Ruth Henriette Lund, født Nielsen 6.februar 191 6 i Ryesgade, København.
Grethes forældre var Viggo Kristian Eichen Nielsen og Olg a Johanne Ingeborg Eichen Nielsen, født Johansen.
Hun er opkaldt efter sin mormor Ida og Farmor Henriette.
Hun voksede op i Ryesgade, København Ø og på Bellisvej, Brø nshøj
Hun blev gift med min far Harry 16.oktober 1937 på Københav ns Rådhus og i Kristuskirken, København N. - Johannes Nørg aard
Grethe og Harry har tre børn:
Inge, Anni og Torben.
Min mor døde 18.december 1994 - 78 år. Begravet fra Korskir ken, Herlev, 22.december 1994.- Finn Basnov.
Grethe var bogbinderske

Grethe Ida Ruth Henriette lund

Navneattest Fredens Kirke København Ø:
Nielsen, Grethe Ida Ruth Henriette Nielsen, Fredens sogn, 1 916 - 6.februar
Glarmester Viggo Kristian Eichen Nielsen og hustru Olga Joh anne Ingeborg, født Johansen
København 6.december 1921
(ORIGINAL HOS TORBEN LUND 19/1.2000)

Vielsesattest:
Det bevidnes hermed i Overenstemmelse med den derom førte Æ gteskabsbog, at
snedker Harry Peter Lund og Grethe Ruth Henriette Nielsen d en 16.oktober 1937
lovligt og med fuld borgerlig myndighed for Københavns Magi strat har indgaaet
Ægteskab med hinanden.
Københavns Magistrat den 16.oktober 1937
(ORIGINAL HOS TORBEN LUND 19/1.2000)
­­